Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Groene evoluties voor betongrondstoffen
Hoogwaardig gebruik van alternatieve grondstoffen is zeker mogelijk voor vele toepassingen. (Foto GBV)

Groene evoluties voor betongrondstoffen

“Om hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen als voor de CE-gemarkeerde cementen, werkt BE-CERT voor deze producten een schema uit onder het BENOR-merk”, aldus Caroline Ladang, directeur bij BE-CERT.

De stilstand is het gevolg van enkele rechtszaken betreffende de wettelijke reikwijdte van de geharmoniseerde normen. In afwachting van een definitieve oplossing werd de publicatie van de geharmoniseerde normen in het publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) sterk teruggeschroefd, wat ook BE-CERT voor een aantal uitdagingen stelt. Caroline Ladang: “In de sector van de hulpstoffen (pigmenten) wordt de CE-markering aangebracht op basis van een oude versie van de geharmoniseerde norm, omdat de nieuwe versie niet gepubliceerd werd. In de sector van cement werd in de commissie TC51 beslist om een niet-geharmoniseerde norm EN 197-5 op te stellen, om de producenten toe te laten producten te ontwikkelen die kaderen in de ‘groene’ evolutie. Hierdoor is het aanbrengen van de CE-markering op deze nieuwe producten niet mogelijk.”

Met de huidige stilstand in de ontwikkeling van geharmoniseerde normen is het voor producenten van cement niet mogelijk om nieuwe, meer ecologische producten onder de cementnorm onder te brengen. (Foto CBR Cementbedrijven)

Ook voor de cementen die wel een CE-markering dragen, maar waarmee weinig ervaring is op de Belgische markt (puzzolaancementen …) werkt BE-CERT actief mee aan het creëren van een kader voor het gebruik van deze cementen in beton voor structurele toepassingen, zowel op niveau van de technische goedkeuring ATG als het BENOR-merk. Caroline Ladang: “Enerzijds zijn er de natuurlijke puzzolanen, die vooral in de landen rondom de Middellandse Zee veel gebruikt worden, logisch wegens hun beschikbaarheid in vulkanisch meer actieve regio’s. Verder zijn er andere bestanddelen zoals gebrande leisteen en kalkhoudende vliegassen die zeer lokaal ingezet worden. Andere potentieel interessante materialen zijn de kunstmatige puzzolanen, die gewonnen worden door bepaalde stromen van restproducten thermisch te behandelen.”

Toevoegsels

Vele restproducten, al dan niet specifiek behandeld, vertonen hydraulische of puzzolane eigenschappen die hen geschikt maken voor cementvervanging (natuurlijke of kunstmatige puzzolanen, slakken, behandeld slib …). Via BUtgb werkt BE-CERT actief mee aan het opstellen van goedkeuringsleidraden om het gebruik van dergelijke producten als toevoegsels in beton en mortel mogelijk te maken. Caroline Ladang: “De certificatie voor deze producten gebeurt doorgaans in twee stappen. In de eerste fase kan er een technische goedkeuring opgesteld worden, die toelaat om het product al te gebruiken, maar onder gecontroleerde omstandigheden. Afhankelijk van de kennis en de ervaring die er reeds is over het product, kan deze stap langer of minder lang duren. Door het uitvoerend bureau zullen de risico’s geëvalueerd worden in functie van de toepassing, en zal hiervoor een aangepast proefprogramma opgesteld worden.”

Nadat er op deze manier voldoende duidelijkheid is, kunnen op een meer generieke manier de producteigenschappen in een norm of PTV worden opgenomen, en zo de basis vormen voor een algemene certificatie onder het BENOR-merk. “BE-CERT is ook de trekker bij de ontwikkeling van normatieve referentiedocumenten, die een houvast geven om de beoordeling van de nieuwe producten uit te voeren”, verduidelijkt Caroline Ladang. “Zo bestaat reeds de norm NBN B 15-100 voor de beoordeling van alternatieve bindmiddelen, en is het project voor een parallelle norm voor de beoordeling van inerte grondstoffen bijna afgerond.”

Granulaten

Gerecycleerde granulaten op basis van gebroken beton- en baksteenpuin zijn op hun beurt al goed geïntroduceerd in tal van (laagwaardige) toepassingen. Vanuit ecologisch standpunt is het echter belangrijk de inzet van deze grondstoffen op een hoger kwalitatief en kwantitatief niveau te brengen. “Door een materiaal te gebruiken in overeenstemming met zijn eigenschappen wordt dit optimaal benut. Daarom is het aangewezen om de beschikbare alternatieve grondstoffen te gebruiken in toepassingen waar hun mechanische en chemische eigenschappen het best tot hun recht komen. Gerecycleerde granulaten kunnen uiteraard gebruikt worden als ophoogmateriaal, maar hiervoor zijn ook veel minder technisch hoogwaardige materialen beschikbaar. Het gebruik van betonpuin in nieuw beton is dan ook een veel efficiëntere toepassing. BE-CERT werkt hierin actief mee op vlak van normalisatie, evolutie van het BENOR-schema, en projecten op regionaal niveau (end-of waste, Circulair betonakkoord Vlaanderen)”, besluit Caroline Ladang.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details