Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Grootschalige betonrenovatie in Brusselse tunnels
Sinds eind 2021 is Sanacon bezig met het grootschalig renovatiedossier van de Brusselse tunnels in het tracé van de binnenring R20.

Grootschalige betonrenovatie in Brusselse tunnels

Sinds eind 2021 is Sanacon bezig met het grootschalig renovatiedossier van de Brusselse tunnels in het tracé van de binnenring R20. Deze tunnels dateren van de jaren ’50, ’60 en ’70 van vorige eeuw en zijn dus toe aan een grondig onderhoud.  

Meer specifiek is Sanacon actief betrokken bij de renovatie van de betonnen dakplaten van volgende tunnels :

Van deze 7 tunnels voorziet Sanacon voor 4 tunnels (Troon, Naamsepoort, Tervuren en Boileau) het volledig ontwerp en dimensionering van het KB-systeem en geeft voor de overige tunnels advies inzake het nut en de noodzaak voor de toepassing van kathodische bescherming. Daarnaast geeft Sanacon ook advies aan de gespecialiseerde aannemers met betrekking tot de praktische uitvoering en wordt de impact van de werken op de stabiliteit van de dakplaat onderzocht om tijdig gepaste maatregelen te nemen.

Mathias Maes: “Dat deze tunnels in één pakket en quasi gelijktijdig worden aangepakt geeft blijk van een goede visie op het beheer van infrastructuur van het Brussels Gewest. Daarbij komt nog de uitstekende keuze voor technisch zeer performante technieken zoals kathodische bescherming met opgedrukte stroom. We zijn ook blij om te zien dat er eerst gefocust wordt op het onderhoud van de betonnen infrastructuur en niet, zoals we vaak zien, er veel aandacht, tijd en geld gestoken wordt in verfraaiing en het toepassen van nieuwe technieken (bijvoorbeeld vernieuwing van de lichten), terwijl er nog betonnen brokstukken dreigen naar beneden te vallen. Op die manier worden de echte problemen concreet en logisch aangepakt.”

Voor 4 van de 7 tunnels voorziet Sanacon het volledig ontwerp en dimensionering van het KB-systeem en geeft voor de overige tunnels advies inzake het nut en de noodzaak voor de toepassing van kathodische bescherming.

Sanacon heeft tijdens de renovatie van de Annie Cordy Tunnel

(voormalige Leopold-II tunnel) anno 2018-2019 reeds bewezen dat beschikbare relevante onderzoekdata kan gebruikt worden om een gerichte herstelmethodiek te definiëren in functie van type en ernst van de eventuele schademechanismen. Op basis van een vergelijking tussen carbonatatiediepte, chlorideprofiel en betondekking kan, rekening houdend met de spreiding op de data, alsook de ruimtelijke variabiliteit, een risico op schade door wapeningscorrosie ingeschat worden. Ook de evolutie van de schade op termijn kan bepaald worden. Hiervoor gebruikt Sanacon de nieuw ontwikkelde software DIMCOST. Samen met de infrastructuurbeheerders of aannemers (in het geval van DB(F)M-projecten) wordt dan bekeken welke technieken het meest geschikt zijn om de risico’s te gaan beheersen.

In het kader van de lopende renovaties worden bij reeds vergevorderde schade, grote zones loshangend beton verwijderd en wordt er berekend hoe tijdens uitvoering hiermee moet worden omgegaan.

“Deze aanpak wordt nu ook toegepast”, zegt Bjorn Van Belleghem. “Bij aanvang van de renovatiewerken voor de Troon-, Naamsepoort-, Tervuren- en Boileautunnel was reeds gepland om kathodische bescherming toe te passen. Sanacon staat hierbij in voor het ontwerp en dimensionering van het KB-systeem, alsook opmaak van uitvoeringsplannen waar de aannemer mee aan de slag kan voor de plaatsing van het systeem. Voor een aantal andere tunnels was het op voorhand niet de bedoeling om kathodische bescherming aan te wenden als herstelstrategie. Echter is na bijkomende inspecties en analyses gebleken dat een oplossing met KB meer aangewezen was voor bepaalde tunneldelen, waar in grote mate contaminatie van het beton met chloriden vastgesteld werd, bijvoorbeeld daar waar de tunnel andere verkeersaders kruist.”

Bij aanvang van de renovatiewerken voor de Troon-, Naamsepoort-, Tervuren- en Boileautunnel was reeds gepland om kathodische bescherming toe te passen.

Ook de studie naar de impact van de nodige saneringen op de stabiliteit van de dakplaten van de tunnels wordt door Sanacon bekeken: “In het kader van de lopende renovaties worden bij reeds vergevorderde schade, grote zones loshangend beton verwijderd en wordt er berekend hoe tijdens uitvoering hiermee moet worden omgegaan. We werken daarvoor dan een voorstel tot schoring uit of er wordt geopteerd om in afwisselende moten te werken”, vertelt Lander Vasseur.

Op dit moment worden in principe alle diensten die Sanacon kan aanbieden in het kader van betonrenovatie ook op deze projecten ingezet. Gaande van onderzoek, analyse en advies tot ontwerp en dimensionering van KB-systemen, opmaak van uitvoeringsplannen en opvolging van de werf. Op deze manier wordt een duurzaam behoud van onze betonnen infrastructuur werkelijkheid.

Op dit moment worden in principe alle diensten die Sanacon kan aanbieden in het kader van betonrenovatie ook op deze projecten ingezet.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details