02:20
13-10-2015

“Hedendaagse waterbouwkundige infrastructuur vereist geïntegreerde oplossingen”

Na acht jaar actief te zijn geweest in de nucleaire sector opteerde Jan Groeninckx voor een heuse carrièreswitch en werd hij binnen Technum directeur van de afdeling Ports & Waterways. Voldoende reden voor GWW om even te polsen naar zijn plannen, ambities en verwachtingen: “Met ons ruim productaanbod en onze rijke expertise op het vlak waterbouwkundige projecten mikken we vooral op consistente groei en de verdere exploratie van de internationale markten.”

In 2007 trad Jan Groeninckx in dienst bij Tractebel Engineering in het domein (nucleaire) energie – eerst als projectleider, later als productmanager nucleaire centrales in het kader van studieopdrachten

GROND/WEG/WATERBOUW partners