02:20
13-10-2015

“Hedendaagse waterbouwkundige infrastructuur vereist geïntegreerde oplossingen”

Na acht jaar actief te zijn geweest in de nucleaire sector opteerde Jan Groeninckx voor een heuse carrièreswitch en werd hij binnen Technum directeur van de afdeling Ports & Waterways. Voldoende reden voor GWW om even te polsen naar zijn plannen, ambities en verwachtingen: “Met ons ruim productaanbod en onze rijke expertise op het vlak waterbouwkundige projecten mikken we vooral op consistente groei en de verdere exploratie van de internationale markten.”

In 2007 trad Jan Groeninckx in dienst bij Tractebel Engineering in het domein (nucleaire) energie – eerst als projectleider, later als productmanager nucleaire centrales in het kader van studieopdrachten voor Electrabel en finaal als diensthoofd van de afdeling die zich toespitst op de ontmanteling van nucleaire eenheden in België en het buitenland. “Na acht jaar was het echter tijd om een andere wereld te ontdekken, en dat vond ik dus binnen de afdeling Ports & Waterways bij Technum, waar de positie van productlijndirecteur vacant was naar aanleiding van het pensioen van José De Regge.”

Welke producten en diensten biedt de afdeling Ports & Waterways precies aan?
Jan Groeninckx: Een volledige waaier van producten binnen havenbouw- en waterbouwkundige projecten: van masterplanning en haalbaarheidsstudies over conceptstudies en detaildesign tot projectmanagement en assistentie bij de effectieve uitvoering van projecten – kortom: de volledige cyclus die nodig is om tot performante, hedendaagse waterinfrastructuur te komen. Het gaat dan om kaaimuren, dijken, steigers, sluizen, elektromechanische uitrustingen van onder meer sluizen en beweegbare bruggen, pompstations, automatisering van bruggen en sluizen, speciale maritieme infrastructuur zoals funderingen van onder meer offshorewindmolenparken en oil & gas-platforms…

Met andere woorden: Ports & Waterways legt zich toe op een combinatie van verschillende disciplines die jullie in staat stelt om waterbouwkundige projecten van A tot Z te begeleiden…
Jan Groeninckx: Inderdaad. Bovendien werken we nauw samen met andere disciplines binnen onze organisatie, waardoor we onze klanten totaaloplossingen kunnen bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is IMDC, een dochteronderneming van Tractebel Engineering die deskundig advies levert over hydrologische, hydraulische en morfologische kwesties, onder meer inzake baggerwerken, sedimentatie en overstromingsrisico’s. Een ander voorbeeld is onze productlijn ‘Urban & Regional Development’, die ons bijvoorbeeld ondersteunt bij het opstellen van haalbaarheidsstudies, om zo de technische inhoud aan te vullen met economische aspecten, milieu-impactstudies of mobiliteitsstudies. Deze synergie maakt dat we complete, geïntegreerde oplossingen kunnen uitwerken die meer dan ooit antwoord bieden op de vele uitdagingen waar beheerders en gebruikers van hedendaagse waterinfrastructuur mee geconfronteerd worden – zowel qua concept en ontwerp als advies en ondersteuning bij uitvoering.

Waar liggen voor de afdeling Ports & Waterways in de nabije toekomst de prioriteiten? Wat zijn jullie verdere ambities?
Jan Groeninckx: Onze primaire ambitie is en blijft het ondersteunen van onze bestaande klanten in België en het buitenland met de kwaliteit en service die we steeds voor ogen hebben gehad. Voorts mikken we vooral op consistente groei en de verdere exploratie van de internationale markten. De grote investeringen vinden vooral plaats buiten België en Europa, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Met de expertise die we in eigen regio hebben opgebouwd, kunnen we daar heel wat moois realiseren. Zo was ons team van meet af aan betrokken bij het ontwerp van de nieuwe sluizen voor het Panamakanaal, een referentie die toch kan tellen. Ook in eigen streek hebben we enkele mooie sluisprojecten lopen. Zo staan we in voor het ontwerp en de werfopvolging van enkele grote sluisconstructies in Nederland en op de Maas in Wallonië. Daarnaast zijn we betrokken bij de bouw van diverse LNG-terminals in verschillende havens en op zee. Hernieuwbare energie is eveneens een belangrijke focus van Technum. Zo hebben we verschillende referenties van offshorewindmolenparken in België en de rest van Europa, een domein waarin we ook op internationaal niveau willen blijven meedraaien. Zowel in binnen- en buitenland praten we op het vlak van waterbouwkundige infrastructuur dus een aardig mondje mee, en dat willen we zeker ook in de toekomst blijven doen.

Tekst: Tim Janssens Foto Jan Groeninckx: Technum

Jan Groeninckx is binnen Technum productlijndirecteur van de afdeling Ports & Waterways.
“De synergie met andere disciplines binnen onze organisatie maakt dat we complete, geïntegreerde oplossingen kunnen uitwerken die meer dan ooit antwoord bieden op de vele uitdagingen waar beheerders en gebruikers van hedendaagse waterinfrastructuur mee geconfronteerd worden.”

GROND/WEG/WATERBOUW partners