Herentalsebaan
03:43
02-11-2018

Herentalsebaan in Deurne omgetoverd tot winkelboulevard

De Herentalsebaan krijgt dit jaar een grondige opknapbeurt. De inwoners van Deurne krijgen zo opnieuw een aangename winkelstraat. Zowel de rijweg, de voetpaden als de tramsporen worden vernieuwd. Om de hinder voor de handelaars zo veel mogelijk te beperken, is de uitvoeringstermijn beperkt tot negen maanden. Moeilijk gaat ook, zo blijkt, want coördinatoren THV Frateur-De Pourcq – Taveirne nv en Colas Belgium zitten op schema. 

Gedaan met de kasseien op de Herentalsebaan. De winkelstraat in Deurne krijgt een complete make-over. Dat was broodnodig want de rijweg was sterk verouderd, met alle gevolgen van dien. “De weg vertoonde op verschillende plaatsen verzakkingen waardoor de oude sporen onmogelijk konden behouden blijven”, vertelt Jan Gillis, technisch directeur bij spooraannemer Frateur-De Pourcq. “Anderzijds was ook de oude kasseibaan aan enorme degradatie onderhevig.” Tijd voor iets nieuws dus, dachten ze in Antwerpen. THV Frateur-De Pourcq – Taveirne werd aangesteld als hoofdcoördinator van de werkzaamheden. Jan Gillis: “Omdat het hoofdaandeel van dit project spoorwerken betrof, heeft de Stad Antwerpen beslist om een spooraannemer als hoofdaannemer aan te duiden. Voor de coördinatie van de grond- en wegeniswerken hebben we de handen in elkaar geslagen met Colas Belgium. Hun ruime ervaring met wegeniswerken biedt een grote meerwaarde. Voor de spoorwerken zijn we in tijdelijke vereniging met de firma Taveirne.”

Herentalsebaan
Colas Belgium beschouwt dit project als een uitgelezen kans om zich lokaal en regionaal te profileren.

Vernieuwing van deur tot deur
De Herentalsebaan krijgt een volledig nieuwe indeling. De rijweg, de voetpaden en de tramsporen worden gelijkgronds aangelegd. “De Stad Antwerpen wil zo onder meer het gevoel van een volwaardige winkelstraat creëren, een boulevard, naar het voorbeeld van de Nationalestraat in het centrum van de stad”, zegt Jan Gillis.       

Herentalsebaan

Trams 8 en 24 zijn tijdelijk omgeleid voor de duur van de werkzaamheden, maar zullen tegen het einde van het jaar terug deel uitmaken van het straatbeeld. Ze rijden nog steeds over het midden van de rijweg, al zijn ze wat meer naar links verplaatst. De oude sporen zijn verwijderd en vervangen door een spoorsysteem dat Frateur-De Pourcq zelf heeft ontwikkeld. Dit spoorsysteem laat toe dat de rails in de toekomst vernieuwd kunnen worden zonder dat het wegenisbeton hoeft opgebroken te worden. Rond de rails vormt zich een goot, zodanig dat de bevestigingen van de sporen zonder enig probleem bereikbaar blijven. De goot langs de sporen wordt opgevuld met een trillingsdempend materiaal, wat de geluidsoverlast voor de omwonenden beperkt. Frateur-De Pourcq is met dit spoorsysteem niet aan zijn proefstuk toe. De spoorspecialist past dit in ons land al toe sinds 2005 en realiseerde dit jaar voor het eerst een gelijkaardig project op internationale bodem in buurland Frankrijk.

“Dankzij onze jarenlange ervaring verlopen de spoorwerken erg vlot. Wat dit project voor ons vooral bijzonder maakt, is dat we deze keer niet enkel naar het spoor kijken maar alle werken mee coördineren. We hebben de krachten gebundeld met vier diverse onderaannemers voor zowel de bovenleiding, de wisselsturing, de wegenis als wijzelf voor de tramsporen. We blijven continu met alle partners en stakeholders in overleg om alles gecoördineerd te krijgen én de planning te halen.” 

Herentalsebaan
De THV Frateur-De Pourcq – Taveirne is aangesteld als hoofdcoördinator van de werkzaamheden. 

Krappe timing
En die planning is niet min. De werken zijn in april van start gegaan en moeten afgerond zijn tegen 20 december van dit jaar. “Omwille van de grote aanwezigheid van handelaars en om de tramlijnen zo kort mogelijk buiten dienst te houden, krijgen we hier te kampen met een enorme tijdsdruk”, legt Bart Thijs, sales manager bij Colas Belgium, uit. “Bij Colas Belgium kunnen we zeer veel ploegen inzetten en de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om een dergelijk project met succes te realiseren.” 

Colas Belgium staat in voor alle grond- en wegeniswerken op de Herentalsebaan in Deurne. “We zijn gestart met alles op te breken”, vertelt Luc Meersmans, project manager bij Colas Belgium. “Vervolgens hebben we boordstenen geplaatst in Chinese graniet. De wegenis is aangelegd in gewapende, uitgewassen beton. Dit is een ontwerpmatige keuze van de Stad Antwerpen, uitgewerkt door De Lijn. Het beton heeft een zwarte kleur gecombineerd met witte kwarts, wat zorgt voor een bijzonder effect. Hetzelfde beton is gebruikt in de Nationalestraat. De tramhaltes worden in dezelfde Chinese natuursteen aangelegd als de boordstenen. Aan de pare zijde van de straat zijn parkeerplaatsen voorzien, maar deze zijn verwerkt in de voetpaden, zodanig dat de hele straat een gelijkgrondse structuur behoudt, wat de ruimtelijkheid en het winkelstraatgevoel versterkt.”

Herentalsebaan
De handelaars moeten tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. 

“Dankzij een grote inzet van alle partijen, een goede planning en een doorgedreven coördinatie op de werf slagen we erin om de vooropgestelde termijnen te halen. We werkten door tijdens het bouwverlof en zijn ook regelmatig op zaterdag aan het werk. Daar hebben we de nodige mankracht voor in huis”, aldus Bart Thijs. “De planning aanhouden, is niet altijd vanzelfsprekend. We zijn al voor heel wat verrassingen komen te staan zoals ondergrondse massieven en nutsleidingen die last minute toch moesten vervangen worden. We beschikken bovendien over weinig ruimte om te werken. De sporen lopen in het midden van de weg en langs beide straatkanten moeten passanten nog tot bij de handelaars geraken. Bijgevolg heerst hier enorm veel activiteit op een beperkte ruimte. Dat moet zeer goed gecoördineerd worden. Dankzij onze expertise en ervaring, en de goede samenwerking met Frateur-De Pourcq, zitten we mooi op schema.”

Lokaal profileren
Colas Belgium beschouwt dit project als een uitgelezen kans om zich lokaal en regionaal te profileren. Bart Thijs: “In Antwerpen zijn wij al zeer lang actief. Veel mensen kennen ons nog onder onze vroegere namen Van Broeckhoven, Van Gorp en later VBG. Sinds twee jaar komt de groep onder de merknaam Colas Belgium naar buiten. In die zin willen we ons tonen in de Antwerpse regio door in de stad en de haven aanwezig te zijn. En ook in de rest van België toont Colas Belgium zich als vooraanstaande wegenbouwer met als nieuwste hoogtepunt de recente toewijzing aan Colas van de nieuwe tram van Luik.”

Herentalsebaan
Colas Belgium heeft de wegenis aangelegd in gewapende, uitgewassen beton, in een zwarte kleur gecombineerd met witte kwarts. 

Steun van de handelaars
Hard werken, soms 6 dagen op 7, aan een volledig te vernieuwen drukke rijweg. Dergelijke projecten kunnen doorgaans niet op een warm welkom rekenen van de naburige handelaars. Wel zo in Deurne, waar de handelaars constructief meewerken. “De handelaarsvereniging heeft de werken meteen als een positieve kans aangegrepen om nieuw leven te blazen in hun winkelstraat. Dat heeft een positieve invloed op de sfeer in de buurt én ook bij de arbeiders op de werf. Het is er zeer aangenaam werken”, aldus Jan Gillis.      

Tekst | Liesbeth Verhulst  Beeld | THV Frateur-De Pourcq – Taveirne en Colas Belgium

GROND/WEG/WATERBOUW partners

CirkeltipsMOBIX-groep