Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Het milieu in het hart van de strategie van de cementsector
Beton is en blijft een essentieel materiaal, zowel voor transportinfrastructuur als voor zachte mobiliteit, hernieuwbare energie of duurzaam wonen.

Het milieu in het hart van de strategie van de cementsector

FEBELCEM heeft recent haar milieuverslag 2022 gepubliceerd. Het is een representatieve compilatie van de concrete stappen die de cementindustrie op milieugebied heeft genomen. Het doel is initiatieven toe te lichten die zowel bij het grote publiek als bij onze bouwpartners nog te weinig bekend zijn. Het verslag is niet alleen een snapshot van de huidige goede praktijken, maar biedt ook perspectieven om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen, meer bepaald met het oog op de klimaatuitdaging.

Cement is bij uitstek hét onmisbare ingrediënt in de bouw. Cement is het bindmiddel waarmee granulaten kunnen worden samengevoegd tot een sterk, duurzaam en beschikbaar materiaal, namelijk beton. Beton is en blijft een essentieel materiaal, zowel voor transportinfrastructuur als voor zachte mobiliteit, hernieuwbare energie of duurzaam wonen. Beton biedt niet alleen in zijn primair gebruik tal van welbekende troeven maar ook in het kader van circulair bouwen: er is een versnelling en algemenere toepassing van zowel het hergebruik van betonstructuren als van recycling van betongranulaat uit afbraak en sloop.

Het centrale element in het Milieuverslag 2022 is uiteraard de ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ via de ‘5 C’s’ en de verschillende hefbomen die cement koolstofneutraal zullen maken.

De rol van de cementindustrie de circulaire economie wordt ook opgenomen in het productieproces van cement. De cementbedrijven zijn de voorbije decennia geleidelijk uitgegroeid tot een essentiële schakel in de werking van een heel industrieel weefsel: ze staan centraal in wat men de industriële symbiose noemt. De cementbedrijven maken het namelijk mogelijk om afval uit andere industrieën via hun productieproces op te waarderen en te recycleren, en dit op meerdere niveaus van de cementproductie. Vandaag is bijna 60 % van de brandstof die nodig is voor de werking van de cementovens alternatieve brandstof. Enkele voorbeelden: verontreinigd slib uit zuiveringsstations, zaagsel van geïmpregneerd hout of divers afval uit recyclingactiviteiten. Deze aanpak, de zogenaamde co-processing, maakt recycling van minerale grondstoffen mogelijk, tegelijk met energieterugwinning van het brandbare gedeelte van afval. De oplossing die onze sector aanreikt voor het beheer van dat afval, is cruciaal in de ontwikkeling van de circulaire economie, recycling en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het Milieuverslag 2022 is zodanig opgesteld dat je het in zijn geheel kan lezen of een van de verschillende hoofdstukken kan kiezen waaruit het is samengesteld. Het richt zich tot iedereen die ons wil ontdekken of beter wil leren kennen. Het centrale element is uiteraard de ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ via de ‘5 C’s’ en de verschillende hefbomen die cement koolstofneutraal zullen maken. Een hoofdstuk is gewijd aan circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen. Wie grondstoffen zegt, denkt ook aan de ontginning in de groeves en het behoud van de biodiversiteit op deze locaties tijdens en na de winning.

Het Milieuverslag 2022 is beschikbaar op de website van FEBELCEM.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details