Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Infrastructuur vereist een veelvoud van beschikbaar budget
Grondwerkers in actie voor het waterbouwproject in Harelbeke.

Infrastructuur vereist een veelvoud van beschikbaar budget

PPS-projecten bieden hefboom om historische achterstand weg te werken

Embuild Vlaanderen zet mee zijn schouders onder het initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, om met behulp van publiek-private samenwerking (PPS) de verouderde infrastructuur versneld te vernieuwen. Met de voorziene 1,6 miljard euro doet de Vlaamse regering een fikse inspanning, maar in de volgende legislaturen is een veelvoud nodig om enerzijds de historische achterstand verder weg te werken en anderzijds de nieuwe duurzaamheidsvereisten in te vullen. Bovendien vervangen investeringen in duurzaamheid niet de ‘klassieke investeringen’ in onderhoud en vervanging. Het gaat om een dubbele investeringsgolf.

Uit een studie* van het departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat het bedrag voor investeringen en onderhoud aanzienlijk dient te worden opgetrokken. Er is een jaarlijks totaal operationeel budget van 660 miljoen euro nodig (voor reguliere onderhoudsactiviteiten) om de historische achterstand op peil te brengen. Daarbovenop is nog een eenmalig investeringsbudget vereist van 8,48 miljard euro (voor structureel onderhoud en vervangingen).

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de noodzakelijke verduurzaming van de mobiliteitsinfrastructuur zoals ontharding, groenvoorziening, waterrobuuste ingrepen, veilige fietsinfrastructuur enz. Volgens Embuild Vlaanderen is verder studiewerk vereist om de reikwijdte van die investeringsoperatie na te gaan.

Inhaalbeweging dankzij PPS

Met de lancering van PPS-projecten voor infrastructuur is Vlaanderen niet aan zijn proefstuk toe. Ook bij de aanleg van de A11 in Brugge en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal ging het om publiek-private samenwerking. Bij een PPS doet de aanbestedende overheid een beroep op de expertise en creativiteit van private partners om het project te realiseren van ontwerp, financiering en ontwikkeling tot onderhoud en uitbating. “Niet alleen blijft het kostenplaatje onder controle, ook blijven de infrastructuurwerken up-to-date dankzij tijdig en zorgvuldig onderhoud”, aldus Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

“Bij een PPS engageren publieke en private partijen zich voor een lange tijd om gezamenlijk een project te realiseren en hierbij meerwaarde voor de samenleving te genereren. PPS-projecten gaan vaak gepaard met lijvige contracten die de spelregels van de samenwerking en de risicoverdeling op een heldere en concrete manier trachten vast te leggen. Want van meet af aan goede afspraken en een transparant kader tussen alle partners zijn essentieel om vertrouwen te bewaren, risico’s te reduceren en optimaal resultaat te behalen. Daarom werden een aantal principes samen met de Vlaamse overheid in een charter gegoten om de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers bij PPS-projecten te bevorderen”, zegt Marc Dillen.     ■

*Eindrapport, projectgroep MOW-GIP en Asset Management, Vlaamse Breder Heroverweging, 2021. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details