P1040643
03:46
09-01-2015

Interview | BE-CERT

Eén jaar BE-CERT

“Geen traditionele certificatie-instelling, maar een partner in het streven naar kwaliteit”

1 januari 2014 was een belangrijke dag voor de bouwsector. De certificatiebevoegdheden van CRIC OCCN werden toen officieel overgedragen aan een nieuwe, onafhankelijke vzw: BE-CERT. Goed een jaar na datum heeft deze jonge organisatie haar vuurdoop met glans doorstaan en is er sprake van een positieve breuk met het verleden. Bovendien legt BE-CERT zich ook toe op controle en metrologie en is ze dus meer dan een certificatie-instelling in de enge zin van het woord. We keken samen met directeur Jean Wustenberghs terug op een succesvol jaar en blikten in één adem vooruit naar wat komen zal.

De oprichting van BE-CERT is een logisch gevolg van het onpartijdigheidsbeginsel dat certificatie-instellingen ten allen tijde in acht moeten nemen. Voorheen was het immers het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid (CRIC OCCN) dat de keuring van cementgebonden producten op zich nam. Aangezien er nood was aan formele onafhankelijkheid en gewaarborgde vertrouwelijkheid van gegevens, werd de band met de cementnijverheid definitief doorgeknipt en werd er een nieuwe vzw opgericht. Deze waarborgt de kwaliteit van beton en zijn bestanddelen op externe basis, aangestuurd door diverse stakeholders uit de bouwsector: beroepsverenigingen, producenten, experts, gebruikers en zowaar ook andere certificatie-instellingen. Op die manier wil BE-CERT garant staan voor onbetwiste kwaliteit, een ambitie die de voorbije maanden volop vorm kreeg.

Jean Wustenberghs: Ons eerste objectief was het verzekeren van de continuïteit van de certificatieactiviteiten (CE en BENOR). Niemand in de sector kan zich al te veel oponthoud permitteren, dus het was belangrijk om kort op de bal te spelen en meteen mee te draaien in het systeem. Daarnaast moesten we er uiteraard voor zorgen dat we onze accreditatie voor certificatie- en metrologieactiviteiten behielden en afstemden op de nieuwe norm. We moesten daarvoor niet enkel onze structuur, maar ook ons kwaliteitssysteem aanpassen. We hebben onlangs een grootschalige audit ondergaan, en de uitkomst daarvan was positief. In juni werden we ook erkend door het BUtgb, zodat we ons voortaan ook over de technische goedkeuring en de gebruiksgeschiktheid van nieuwe producten kunnen buigen en zelf technische voorschriften kunnen opstellen. Dat is belangrijk, want in de toekomst zal er allicht veel meer prestatiegebaseerd gekeurd worden. We zullen evolueren naar certificatieschema’s die beantwoorden aan de behoeften van de markt, met richtlijnen voor specifieke toepassingen. In plaats van zekerheid over de kwaliteit van het beton, zal men zo ook de garantie krijgen dat het beton in kwestie geschikt is voor een bepaalde functionaliteit. Daarnaast zijn we de eerste certificatie-instelling die officieel erkend is door vzw BENOR.

In welke zin onderscheidt BE-CERT zich van CRIC OCCN?
Jean Wustenberghs: Allereerst is er de gegarandeerde onafhankelijkheid en onpartijdigheid die we al sectoronafhankelijke organisatie kunnen bieden. Voorts is de opdracht van BE-CERT een stuk breder dan die van CRIC OCCN. BE-CERT kan zich toespitsen op alle bouwproducten, wat in de toekomst zeker een belangrijke doelstelling zal worden. Als onafhankelijke controle-instelling begeleiden we klanten in het certificatieproces, terwijl onze ervaren technici de precisie van meettoestellen nagaan (persen, weegschalen, overns, droogovens, airmeters, sclerometers, …).
Bovendien zijn we ook actief buiten België. We voeren al opdrachten uit in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg, maar ook in Albanië, Saoudi-Arabië en Barbados.

Was het belangrijk om te breken met het verleden
en resoluut een nieuwe weg in te slaan?

Jean Wustenberghs: Ja, toch wel. We willen uitgroeien tot een modern, polyvalent organisme, en dus moesten we ons verleden in zekere zin van ons afgooien. Dit heeft zich het voorbije jaar in eerste instantie geuit in een nieuwe huisstijl. Op basis van een enquête bij onze klanten hebben we bepaald welke aspecten voor verbetering vatbaar waren. Vooral bij het vernieuwen van de website is dat enorm van pas gekomen. Onze site is nu een stuk dynamischer. In plaats van aan te geven wat onze competenties zijn, benadrukken we wat we specifiek kunnen doen voor onze klanten. We hebben ook de lay-out en de stijl van onze certificatiedocumenten aangepast, zodat ze leesbaarder en toegankelijker zijn.

Hoe reageert de sector op deze nieuwe oriëntatie?
Jean Wustenberghs: Het was initieel bang afwachten, maar na een jaar kunnen we stellen dat het een succes is. De respons is uitermate positief: klanten vinden snel wat ze nodig hebben en federaties vertellen ons dat BE-CERT een meerwaarde is als partner. Dit laatste is in feite ons ultieme doel. BE-CERT voert als certificatie-instelling uiteraard de nodige controles uit, maar is veel meer dan een ‘controleur’. BE-CERT is een partner die klanten ondersteunt bij het streven naar kwaliteit. We bieden steeds een full service: onze technici komen niet enkel langs om een toestel snel even te kalibreren, maar nemen ook de tijd om advies te verstrekken over andere toepassingen of problemen. In die zoektocht naar kwaliteit staan we overigens open voor samenwerking met andere certificatie-instellingen. We beseffen maar al te goed dat er overleg nodig is om een algemeen kwaliteitsbeleid te kunnen voeren.

Wat zijn de voornaamste verschillen met
andere keuringsinstellingen?

Jean Wustenberghs: Certificatie-instellingen krijgen vaak het verwijt dat ze geen voeling hebben met de praktijk en dat ze onvoldoende rekening houden met wat er leeft op de werkvloer. Om het tegendeel te bewijzen, participeren we onder meer in opleidingen van de BBG en trachten we aanwezig te zijn op diverse sectorevenementen. BE-CERT is bovendien de enige Belgische certificatie-instelling die zo kort op de bal speelt. Wij dienen onze klanten binnen de twee à drie weken van antwoord, zodat ze indien nodig snel verdere actie kunnen ondernemen. Een andere troef is de veelzijdigheid van ons personeel. Onze ingenieurs zijn niet enkel dossierbeheerders voor de certificatie, maar voeren ook audits uit. Daarnaast geven we ook cursussen, zetelen we in normeringscommissies, enzovoort.

Kortom: na het eerste jaar van zijn bestaan is BE-CERT dus al bijna een vaste waarde. Wat zullen volgend jaar de prioriteiten zijn?
Jean Wustenberghs: Allereerst zullen we onze interne organisatie verder op punt stellen. Momenteel wordt de dagelijkse werking van BE-CERT verzekerd door een vijftiental personen. We hebben vier technici in dienst die voortdurend op de baan zijn voor metrologie (kalibratie van meettoestellen) en monsternames in het kader van certificatie en partijkeuring. Aangezien we na amper één jaar al meer dan onze handen vol hebben, heeft de raad van bestuur van BE-CERT inmiddels al een aanwervingsplan goedgekeurd. Voor het einde van 2015 zullen er allicht vijf extra medewerkers in dienst treden.
Voorts zullen we onze activiteiten op het vlak van metrologie en het aantal geaccrediteerde metrologieactiviteiten verder uitbouwen. Qua keuring is er in bepaalde sectoren eveneens verdere ontwikkeling mogelijk. Waarschijnlijk zal men in 2015 starten met de ‘benorisatie’ van wegenisbeton, dus dat wordt allicht een van de aandachtspunten. En tot slot hopen we op een verdere internationalisering van een deel van onze activiteiten. We hebben al enkele overeenkomsten met buitenlandse partners, dus de vooruitzichten zijn gunstig.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Lees meer over: Interview , Nieuws

GROND/WEG/WATERBOUW partners

DSC_0070