Gres
02:02
07-12-2018

Is gres het antwoord op de uitdagingen van de Vlaamse regering?

Tegen 2020 moeten alle overheidsopdrachten 100 % duurzaam zijn. Met die ambitie hoopt de Vlaamse regering de circulaire economie een duwtje in de rug te geven, door zelf bewust voor oplossingen te kiezen die de minste impact hebben op het milieu. En dat gedurende de volledige levenscyclus. Kan gres, een materiaal dat vaak gebruikt wordt bij de productie van rioleringsbuizen, de regering helpen om haar doelstellingen te bereiken?

Recycleren is goed, vermijden is beter. Dat motto deed Steinzeug-Keramo, fabrikant van rioleringsbuizen en hulpstukken, besluiten om in zijn productievestigingen enkel met gres te werken. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de beste oplossingen geïnspireerd en ondersteund worden door de natuur. Want als er natuurlijke en duurzame toepassingen voorhanden zijn, is het dan niet vanzelfsprekend dat die de voorkeur hebben boven grondstoffen die schade berokkenen aan het milieu en nodeloos afval creëren?

Onbeperkt voorradig
De basisgrondstoffen voor gres zijn klei, water en chamotte. Drie materialen die hun oorsprong in de natuur vinden, waarbij klei onbeperkt voorradig is en dus ook voor toekomstige generaties meer dan beschikbaar zal zijn. Voor chamotte, dat gemaakt is van gerecycleerd keramisch materiaal met klei eveneens als basis, worden dan weer grondstoffen gebruikt die in andere productieprocessen louter afval zijn. Kiezen voor dergelijke materialen bij de productie van rioolstelsels betekent dat andere waardevolle, onnatuurlijke grondstoffen niet onnodig verloren gaan. Deze bewijzen hun nut immers beter in toepassingen waarbij natuurlijke alternatieven niet mogelijk zijn.

Gres
‘Nature-based solutions’ zoals gres bieden volgens Steinzeug-Keramo een antwoord op de op de economische en ecologische uitdagingen van een veranderende maatschappij.

Gesloten productiecyclus
Niet alleen de grondstoffen zijn quasi volledig natuurlijk, ook de productie van rioleringsbuizen in gres neemt een voorbeeld aan de natuur. Zo gebeurt de aanvoer van de klei via waterwegen en wordt via biomassa-installaties gebruikgemaakt van hernieuwbare energiebronnen met 100 % groene stroom. Op die manier zijn de gresbuizen en -hulpstukken van Steinzeug-Keramo zodanig ontwikkeld dat ze van bij het begin inzetbaar zijn in een gesloten productiecyclus. De rioleringsmaterialen zijn dan ook niet voor niets erkend met het cradle-to-cradle-certificaat, waarbij een gesloten productiecyclus centraal staat. Een economisch systeem dat toelaat om duurzame materialen oneindig te hergebruiken, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Assetmanagement
Aangezien de rioleringsgraad in Vlaanderen in stijgende lijn gaat, is assetmanagement niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van operatoren die instaan voor het beheer van rioolstelsels. Het doel van assetmanagement is om de kosten aan bestaande rioleringssystemen over de hele levensduur te minimaliseren, door onder meer de risico’s en investeringen in onderhoud duidelijk in kaart te brengen. Verwacht wordt dat de budgetten voor assetmanagement weldra de middelen voor de aanleg van nieuwe rioolstelsels zullen overstijgen, en terecht: assetmanagement biedt niet enkel financiële voordelen, maar laat ook toe om op een duurzame manier na te denken over onze infrastructuur. En dan is de juiste materiaalkeuze de eerste stap. Gresbuizen beschikken over een bijna oneindige levensduur en hebben amper nood aan onderhoud: door het rechtlijnige stroomprofiel en de harde gladde wand wordt waterstagnatie vermeden en zijn ze goed bestand tegen hoge spoeldrukken.

Gres
Niet alleen de grondstoffen van gres zijn quasi volledig natuurlijk, ook de productie van rioleringsbuizen in gres neemt een voorbeeld aan de natuur.

Slimme grondstoffen
Of de overheid in 2020 haar doel zal bereiken om enkel 100 % duurzame projecten uit te voeren, is voorlopig onzeker. Maar de sector heeft alles in handen om de regering bij te staan en de motor van de circulaire economie ook in Vlaanderen aan te drijven. Alles begint bij slimme grondstoffen met sterke technische eigenschappen en een hoge levensduur. En dan bieden ‘nature-based solutions’ als gres absoluut een antwoord op de economische en ecologische uitdagingen van een veranderende maatschappij.     

Tekst | Frie Van der Planken  Beeld | Steinzeug-Keramo

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

GROND/WEG/WATERBOUW partners

EurodalFondatel-Lecomte