Taveirne - Frateur-De Pourcq
02:08
07-11-2018

Kortere en vlottere tramlijn tussen Nieuwpoort en Westende

Een deel van de Kusttramlijn van Nieuwpoort dwars door Lombardsijde Dorp wordt momenteel vervangen door een nieuwe tramlijn op de middenberm van de Kustweg N34 richting Westende. Het nieuwe traject is korter en zorgt voor een vlottere en veiligere verbinding tussen Nieuwpoort en Westende. De tijdelijke handelsvennootschap Taveirne – Frateur-De Pourcq  leidt de werken. “Als alles volgens planning blijft lopen, zal de nieuwe lijn nog voor de zomervakantie van 2019 in dienst treden”, vertelt Johan Supply, hoofdprojectleider en technisch directeur bij Taveirne.

Op dit moment lopen de kusttramsporen ter hoogte van het kruispunt Kustweg/Zeelaan landinwaarts richting Lombardsijde Dorp. Door de lus in Lombardsijde Dorp uit het traject te knippen zal het nieuwe, twee kilometer lange traject de Kustbaan blijven volgen en in totaal 300 meter korter zijn. Een aanpassing die zowel de kustbewoners als de toeristen tijdwinst oplevert. 

“Dit is een project waar best wat bij komt kijken”, aldus Johan Supply. “Het betreft niet alleen de spooraanleg, maar ook de rioleringswerken, wegeniswerken, bovenleidingswerken, signalisatie en andere diverse activiteiten. Voor de grote projecten slaan we nu al ongeveer tien jaar de handen in elkaar met Frateur-De Pourcq. Zo kunnen we veel korter op de bal spelen. Ook de samenwerking met De Lijn verloopt al jaren erg vlot. De totale uitvoering en opvolging van het project en de aanleg van het dubbelspoor nemen we voor onze rekening. De grond-, wegenis- en bovenleidingswerken besteden we uit in onderaanneming.”

Taveirne - Frateur-De Pourcq
Door de lus in Lombardsijde Dorp uit het traject te knippen zal het nieuwe, twee kilometer lange de Kustbaan blijven volgen en in totaal 300 meter korter zijn.

Beperkte hinder
Na voorbereidende werken eind 2017 werd begin dit jaar gestart met de eigenlijke werken. Gedurende de hele periode blijft de hinder voor de inwoners van Lombardsijde Dorp beperkt. De uitbraak van de sporen gebeurt enkel waar ze niet in verharding liggen. De sporen die in het wegdek en in de erfontsluitingen zitten, blijven liggen. De opritten van de bewoners van aangrenzende huizen blijven toegankelijk. “Aansluitend op de aanleg van het nieuwe traject zullen wij eveneens de sporen in Lombardsijde Dorp opruimen”,
aldus Johan Supply.

Taveirne - Frateur-De Pourcq

“Voor de rest blijft die site onaangetast want binnen enkele jaren zal ook de dorpskern daar opgefrist worden. Niet alleen voor de inwoners van Lombardsijde Dorp blijft de hinder beperkt, ook de tramreizigers krijgen de nodige aandacht. Zo zal het tramverkeer tijdens de werken nooit volledig stilliggen. Zeker tijdens de vakanties en de eindejaarsperiode moet de lijn op volle exploitatie werken. Daarbuiten werd de lijn tijdens bepaalde faseringen op één spoor geplaatst. Dankzij duidelijke signalisatie en tijdelijke wissels kon de tram altijd in beide richtingen blijven rijden.”

Taveirne - Frateur-De Pourcq
Naast de spooraanleg doet Taveirne ook de rioleringswerken, wegeniswerken, bovenleidingswerken, signalisatie en andere diverse activiteiten.

Twee nieuwe doorsteken en tramhaltes
Het nieuwe traject krijgt twee tramhaltes op wandelafstand van het centrum van Lombardsijde en vlakbij de nieuwe verkavelingen. Er blijven ook twee doorsteken over de trambedding behouden: ter hoogte van de Zeelaan en ter hoogte van de aansluiting met de Nieuwpoortlaan aan het Albertmonument. De doorsteken ter hoogte van de Schoorestraat, Schoolstraat, Havenstraat, Ydillelaan en Schorrebloemstraat worden gesloten voor het autoverkeer.

In dit project worden twee specifieke doorsteken aangelegd met prefab elementen die worden ingegoten. “Geen standaard doorsteken dus. Dit omwille van het vele zware verkeer dat er passeert. Veel vrachtwagens gaan naar de haven om zand te laden en de rubberen overweg die er reeds lag, is hiervoor niet geschikt. Het feit dat we heel flexibel kunnen werken en kunnen inspelen op de vragen van de opdrachtgever, is een van onze troeven bij dergelijke projecten. En dit samen met de jarenlange ervaring die we in onze sector hebben. Zo deden we ook al de volledige doortocht van de tramlijnen met wegenis-, riolerings-, bovenleidingswerken in Blankenberge en Oostende. Sinds 1995 hebben we al een aanzienlijk deel van de Kusttramlijn (totale lengte 2 x 62 km ) vernieuwd”, besluit Johan Supply.      

Tekst | Niels Rouvrois  Beeld | Taveirne

GROND/WEG/WATERBOUW partners

UASWGEN-project