Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Limburg wordt Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg wordt Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

We zijn ons er niet meer van bewust maar dagelijks produceren wij samen veel huishoudelijk afvalwater. De tijd van lozing in open grachten of in een rioleringsstelsel waarin ook het hemelwater wordt opgevangen, is definitief voorbij. De overheid heeft de voorbije decennia geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel en in waterzuiveringsstations.

Hierdoor is de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verbeterd. Toch wordt nog 87 % van het Vlaams oppervlaktewater door Europa als slecht beoordeeld. Het bestaande rioleringsnetwerk is bovendien op sommige plaatsen sterk verouderd. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie is aan de orde. Dit leidt vaak tot grote openbare werken met veel overlast voor omwonenden en ondernemers en met de nodige impact op verkeer en mobiliteit.

“Met innovatieve technologieën kan de monitoring en renovatie efficiënt en duurzaam worden aangepakt. Deze innovatie vraagt van de bouwsector een nieuwe manier van werken. Dankzij een samenwerking tussen VLARIO, Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB, en met een provinciale subsidie van 95.000 euro, wordt nu een nieuwe opleiding gestart om professionele rioolrenovatietechnici op te leiden. Deze opleiding, uniek in Vlaanderen, wordt weldra aangeboden op de Bouwcampus  van Diepenbeek, die hierdoor verder uitgroeit tot kennis- en innovatiecentrum voor de Limburgse bouw. Limburg wordt zo een opleidingslabo voor rioolrenovatie,” aldus gedeputeerde van economie Tom Vandeput.

Rioolrenovaties nodig op grote schaal

Vanuit ecologisch en maatschappelijk belang wordt afval- en hemelwaterbeheer steeds belangrijker. Steden en gemeenten leggen gescheiden rioleringsstelsels aan om de werking van de waterzuiveringsstations te optimaliseren en de algemene waterkwaliteit te verbeteren. Maar om er werkelijk op vooruit te kunnen gaan, is goed onderhoud van het rioleringsnet minstens zo belangrijk.

Gemeentelijke netwerken dateren meestal nog uit de vorige eeuw en zijn vaak dringend aan een grondige vernieuwing of vervanging toe. De gevolgen van die historische erfenis laten zich steeds vaker voelen. Dichtingen die het laten afweten en rioleringen die openbarsten leiden tot verzakkingen, zinkgaten… Als gevolg daarvan loopt vandaag bijna 16% van het huishoudelijk afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater.

Overheden en rioolbeheerders worden daarom aangespoord de bestaande netten te inspecteren, te onderhouden en te renoveren. De Europese Kaderrichtlijn Water legt daarbij extra druk op de schouders van netbeheerders en overheden. “De kaderrichtlijn noopt ons verder te investeren in het rioleringsstelsel. Tegen 2027 mag elk lid van de EU enkel nog oppervlakte- en grondwater van ‘goede’ kwaliteit hebben. Dat is een gigantisch grote uitdaging, als je weet dat vandaag 87% van de Vlaamse waterlopen door het Europees Milieuagentschap (EEA) als ronduit ‘slecht’ beoordeeld wordt”, verklaart Wendy Francken, directeur van Vlario.

Terwijl budgetten worden vrijgemaakt om onze rioolinfrastructuur te optimaliseren, ontbreekt het echter aan opgeleide riooltechnici om renovatiewerken uit te voeren. Als gevolg daarvan blijven vele opdrachten open staan en worden enkel dringende renovaties uitgevoerd. “Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant aanbod van minstens 100 gespecialiseerde rioolmedewerkers nodig. Er moet dus dringend iets veranderen”, gaat Wendy Francken verder.

Innovatieve riooltechnieken

Met provinciale subsidies wordt een nieuwe opleiding ontwikkeld om de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren en om innovatieve technologieën sneller in de praktijk toe te passen. Immers ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen niet stil.
“De voorbije jaren zijn heel wat technieken op punt gesteld die de kwaliteit van rioolrenovatiewerken sterk kunnen verbeteren en minder hinder voor de omgeving met zich meebrengen. De sector kan hieruit ontzettend veel voordeel halen”, stelt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Om ervoor te zorgen dat de nieuwe opleiding een directe meerwaarde voor de Limburgse bedrijven heeft, zijn drie bouwbedrijven, actief in rioolrenovatie, in het project betrokken. Zij staan ervoor garant dat de cursisten, zowel werknemers als werkzoekenden, de juiste kennis en competenties tijdens de opleiding verwerven. De onmiddellijke inzetbaarheid van de verworven kennis is goed voor de expertise en concurrentiekracht van de Limburgse bouwbedrijven.”

Naast opleiding zal Leiding4 ook de kaart van sensibilisering én werving trekken. Om de openstaande vacatures in te vullen worden ook werkzoekenden met de hulp van VDAB naar de opleiding toegeleid. Voor hen zal een bijkomende module praktijkervaring (IBO) worden ingebouwd.  Gezien de verschillende instroomkanalen en diversiteit in startcompetenties, wordt de opleiding modulair opgebouwd en voorzien van diverse toetsingsmomenten.

Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg: “ We zijn graag partner in Leiding4 omdat dit aansluit bij de uitdaging van het levenslang leren, ook voor werknemers. De VDAB brengt infrastructuur in om de gerichte training te organiseren en onze instructeurs ontwikkelen samen met ervaren werfleiders uit de bedrijven het opleidingsprogramma. Daarenboven zullen de werknemers die deze opleiding volgen in samenwerking met Vlario een kwaliteitslabel ontvangen. En zo zal deze opleidingsmodule bijdragen tot een kwaliteitsverhoging bij de aanleg van rioleringen.”

Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Aan de hand van twee opleidingscycli zal het programma de komende 18 maanden verder worden verfijnd en bijgestuurd. Eens alles op punt staat wordt de opleiding verbonden aan het uitvoeringscertificaat dat nodig is voor (openbare) werken bij standaardbestek 250.

De opleiding wordt dan voor werknemers ingepast in het kennis- en innovatieprogramma van de Bouwcampus te Diepenbeek. Werkzoekenden kunnen een voortraject volgen bij de VDAB. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Met Leiding4 toont Limburg nogmaals de nodige ambitie. Met deze opleiding wordt onze provincie het Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie. Een win-win voor het Limburgse bedrijfsleven en voor de Limburgse arbeidsmarkt.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details