Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Lopende trajecten gaan verder in afwachting van arrest Raad van State

Lopende trajecten gaan verder in afwachting van arrest Raad van State

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft begin december twee verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad van State. Enkele partijen hadden in 2019 bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. Dat voorkeursbesluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge te bouwen. De auditeur van de Raad van State adviseert in beide auditoraatsverslagen om het voorkeursbesluit te vernietigen. Uit de definitieve uitspraak van de Raad van State zal blijken of de Raad de auditoraatsverslagen volgt of niet. In tussentijd zet het project de lopende trajecten verder omdat deze sowieso zinvol zijn voor het verdere verloop van het project. Vanuit menselijk oogpunt is het ook niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten.

Procedure Raad van State

Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce: “Het is te vroeg om ervan uit te gaan dat al het harde werk van het afgelopen jaar voor niets is geweest. Afhankelijk van het definitief arrest zijn er meerdere mogelijkheden. We dienen de uitspraak af te wachten alvorens daarover zelf uitspraken te kunnen doen. Aangezien communicatie in dit project heel belangrijk is, hebben we alle betrokken burgers, bedrijven en stakeholders op de hoogte gebracht en duidelijk gemaakt wat dit wel en niet betekent voor het project. Dat zullen we ook doen bij de uitspraak.”

Lopende trajecten worden verdergezet

In afwachting zal het projectteam de lopende trajecten verder uitvoeren. Dit omdat na een analyse is gebleken dat de uitkomsten van deze trajecten zinvol zijn voor het verdere verloop van het project, ongeacht de uitkomst van de uitspraak van de Raad van State. Maar ook vanuit menselijk oogpunt is het niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten. Concreet lopen er op dit moment vijf trajecten: 

  • Het geïntegreerd onderzoek: het lopend studiewerk wordt verder afgewerkt. Dit onderzoek bundelt al de technische studies over de bouw en inpassing van de nieuwe sluis. 
  • Het verwervingstraject met eigenaars van woningen die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis liggen: eigenaars die eerder werden geïnformeerd over het feit dat hun woning binnen deze perimeter ligt en de mogelijkheid hadden hun woning vervroegd vrijwillig te verkopen aan de overheid, kunnen dit nog altijd.
  • Het begeleidingstraject met bedrijven die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis komen te liggen: alle getroffen bedrijven werden door de trajectbegeleider reeds gecontacteerd over hun specifieke situatie.
  • Het leefbaarheidstraject: in dit traject bekijkt het projectteam samen met de omgeving welke maatregelen de hinder tijdens en na de werken zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook hier krijgt het projectteam nog altijd graag te horen van de bewoners wat er leeft. De geplande participatietafels in het voorjaar zullen dan ook nog altijd plaatsvinden.
  • De aanstelling van een gebiedscoördinator voor Zeebrugge: momenteel loopt de procedure voor de aanstelling. Deze vacature gaat bovendien breder dan alleen het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.

Vragen?

Heb je een vraag voor het projectteam? Bel dan de gratis infolijn 0800 20 229 of stuur een mail naar [email protected]

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers: 

  • een tweede toegang tot de achterhaven; 
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert; 
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. 

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie

Meer informatie

Alle actuele informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details