00:55
15-03-2016

MECHELEN | Spoorbypass

Tijdelijke betonverharding bespoedigt spoorinfrastructuurwerken in Mechelen

In 2013 ging aan de achterzijde van het station van Mechelen de realisatie van een 3,2 kilometer lange spoorbypass van start. Het project omvat de aanleg van twee extra sporen, twee nieuwe perrons en diverse kunstwerken. Om de bouw ervan zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen, maakte het aannemersconsortium gebruik van een tijdelijke betonverharding die telkens verhuisd werd naar een ander deel van de werf.

De nieuwe spoorinfrastructuur in Mechelen ligt in het verlengde van de Diabolospoorverbinding en vormt het sluitstuk van het hogesnelheidsnet in België. Tegelijk pakt de aannemerscombinatie STAMechelen –

GROND/WEG/WATERBOUW partners

enci-groeve maastricht