Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
METRO 3: PUBLICATIE VAN DE OPDRACHT DER WERKEN VOOR FASE 2

METRO 3: PUBLICATIE VAN DE OPDRACHT DER WERKEN VOOR FASE 2

Beliris heeft op 08 mei de aankondiging van de opdracht voor de civieltechnische werken van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het Noorden in Brussel gepubliceerd. De kandidaten kunnen zich tot 13 juli 2020 kandidaat stellen.

De aankondiging van de opdracht voor fase 2 van het M3-project betreft de civieltechnische werken voor de uitbreiding van metrolijn 3 van het Noordstation naar Bordet. De gepubliceerde opdracht bevat 4 grote opdrachten:

– De uitgraving van een tunnel van 4,5 km;

De bouw van 7 ondergrondse stations in Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet;

De verbindingswerken met de bestaande lijn tussen Noordstation en Albert, gerealiseerd in fase 1 van het project;

De werken om de nieuwe lijn te verbinden met de toekomstige stelplaats van de metrostellen in Haren.

Vergunningsprocedure nog steeds lopende

Door de omvang van de ondergrondse werken in een stedelijke omgeving en door de nabijheid van tram- en treinverkeer in exploitatie is dit een grootschalig en technisch zeer complex project.

Terwijl de vergunningsprocedure lopende is, wenste Beliris deze oproep tot het indienen van aanvragen voor de overheidsopdracht voor werken gelijktijdig te plaatsen. Op die manier kan, zodra de vergunning door het Gewest verleend is, de planning voor de uitvoering van het project geoptimaliseerd worden en kunnen de werken zo snel mogelijk beginnen. Gezien de technische aard van de uit te voeren werken maakt het plaatsen van de opdracht het bovendien mogelijk dat de aannemers voldoende op voorhand worden geïnformeerd om zich te organiseren en de nodige maatregelen te nemen om doeltreffend op de opdracht te kunnen reageren.

Met de milieu-effectenstudie in uitvoering, worden de documenten van het bijzonder lastenboek ter indicatie aangeboden om de potentiële kandidaten in staat te stellen voldoende kennis van het voorwerp van de opdracht te verwerven. Na de afloop van de studie zal het bijzonder lastenboek worden aangepast voor de vraag aan de geselecteerde kandidaten tot indiening van hun definitieve offertes.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar op de site e-procurement en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 13 juli 2020.

Het project van metro 3

De toekomstige metrolijn 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation en de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project, geleid door de MIVB en Beliris, is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren.

De partners van metro 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de kunstwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Zij zal ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details