UASW
01:33
06-11-2018

Nationale campagnes zetten in op veiligheid bij spoorwerken

Veiligheid is niet te versmaden bij spoorwerken. De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW), die onder de vleugels van de Faba opereert, vertegenwoordigt een dertigtal bedrijven die actief zijn in de aanleg van spoorweginfrastructuur. Omdat deze sector heel wat risicovolle beroepen telt, zet de UASW volop in op veiligheid. In die campagnes geeft het figuurtje Max, die altijd ‘op het goede spoor is’, het goede voorbeeld. De thema’s voor 2019 zijn ‘alcohol en drugs’, ‘het gebruik van de gsm’ en ‘opgelet voor de tram’.

Het aantal arbeidsongevallen in de spoorwegsector is tussen 2011 en 2015 met ruim 46 % gedaald. Dat is uiteraard uitstekend nieuws, maar dat betekent niet dat de bedrijven in de sector op hun lauweren mogen gaan rusten. Hoe boeiend het beroep ook is, het blijft zwaar en vol mogelijke gevaren, waarbij vaak in moeilijke omstandigheden en ‘s nachts wordt gewerkt.

Max toont het goede spoor
Het hoofdpersonage Max komt in elke campagne terug en zal altijd het ‘goede spoor’ illustreren in concrete werksituaties waarmee de werknemers in deze sector dagelijks geconfronteerd worden. Hij toont de juiste houding op de werf om onveilige situaties te voorkomen. Zo wordt er in 2018 gefocust op ‘veilig werken met de railroute’, ‘de bovenleiding correct installeren’ en ‘zorgen voor een juiste signalisatie’. De affiches voor 2019 zijn verkrijgbaar vanaf maart 2019 en handelen rond ‘alcohol en drugs’, ‘de gsm’ en ‘opgelet voor de tram’. 

UASW
Op de affiches toont Max de juiste houding op de werf om onveilige situaties te voorkomen. 

UASW
In 2018 is een van de campagnethema’s ‘zorgen voor een juiste signalisatie’.

Volledige sector verbinden
De UASW doet echter meer dan veiligheid promoten. De vereniging groepeert ruim dertig bedrijven die actief zijn in de sector van de spoorwegaanleg, van ontwerp- en aanlegwerken, vernieuwing en onderhoud van spoorwegen met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting, zoals masten, bovenleidingen, installatie van seinstelsels, enzovoort. Het personeel dat in de verschillende bedrijven in deze sector actief is, is zeer gespecialiseerd in zijn branche en moet vaak werken in moeilijke omstandigheden op het vlak van planning en logistiek. Door de krachten te bundelen, wil de UASW de volledige sector verbinden en het werk van alle betrokken ondernemingen
vereenvoudigen en verbeteren.

Professionele belangen verdedigen
In tegenstelling tot andere domeinen binnen de bouwsector hebben de leden van de UASW slechts een beperkt aantal mogelijke bouwheren. In ons land zijn dat Infrabel, TUC Rail en in beperkte mate ook de drie gewestelijke vervoersmaatschappijen: de MIVB, TEC en De Lijn. Door de regelmatige contacten die de UASW heeft met deze opdrachtgevers blijft de Beheerraad op de hoogte van geplande investeringen en eventuele struikelblokken. Zo kunnen de leden hier tijdig op inspelen. De verschillende contacten tussen de betrokken partijen hebben geleid tot meerdere gemeenschappelijke werkgroepen om de professionele belangen van de aangesloten ondernemingen te verdedigen.   

Tekst | Michel Van den Bosch  Beeld | UASW

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

ApexTaveirne - Frateur-De Pourcq