Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Nieuwe betonnorm: wat is de impact op de werf?

Nieuwe betonnorm: wat is de impact op de werf?

De nieuwe Belgische betonnorm NBN B15-001 is sinds 4 juli van dit jaar van kracht. Wij vroegen aan Bram Dooms van het WTCB wat de impact van de wijzigingen aan de norm van 2012 is op de aannemers en betoncentrales. 

Normen worden periodiek herzien om een antwoord te bieden op de evoluties in de sector. Dat is voor beton niet anders. In 2014 is een nieuwe versie van de Europese betonnorm verschenen (NBN EN 206) , met nog een kleine wijziging in 2016. Daarop zijn ook de normcommissies in ons land aan de slag gegaan om de Belgische norm hierop af te stemmen. “In de Europese norm werden een aantal zaken gewijzigd en toegevoegd en het is de bedoeling om deze op maat van België uit te werken. Dit kunnen zowel wijzigingen als aanvullingen inhouden. De Europese norm laat namelijk een aantal openingen die de lidstaten zelf mogen invullen”, legt Bram Dooms, Adjunct Labohoofd van het Labo Betontechnologie van het WTCB uit.

De nieuwe betonnorm, die de versie van 2012 vervangt, is op te vragen bij het NBN. WTCB-leden kunnen de nieuwe norm, net zoals tal van andere bouwnormen, downloaden op de website van het WTCB. Febelcem bracht ook een handige publicatie uit waarin de Europese en Belgische norm gebundeld zijn. In het voorwoord van de norm is een oplijsting terug te vinden van alle nieuwigheden ten opzichte van de vorige versie. Bram Dooms licht hier de veranderingen toe die het meeste invloed hebben op de werf. 

Nieuwe betonnorm

Het is voortaan mogelijk om BENOR-vezelbeton te verkrijgen.

Duurzaamheid
In de norm is een hele bijlage toegevoegd over de preventie van de alkali-silicareactie. “Er worden preventie- en blootstellingsklassen gedefinieerd die de aannemer op aangeven van de bouwheer moet specifiëren in zijn betonbestelling. Hieraan hangen maatregelen vast die door de betoncentrale moeten genomen worden om een alkali-silicareactie te vermijden. Deze maatregelen worden ook beschreven in de norm“, aldus Bram Dooms.

Gerecycleerde granulaten
In de vorige versie van de norm was het gebruik van gerecycleerde granulaten slechts zeer beperkt toegelaten. “Dit is aanzienlijk uitgebreid in de nieuwe norm”, vertelt Bram Dooms. “De gerecycleerde granulaten moeten wel aan bepaalde criteria voldoen. Men spreekt van betongranulaat type A+ en menggranulaat type B+. Voor gewapend beton in omgevingsklasse EE3 (buitenomgeving met vorst) kunnen we nu bijvoorbeeld tot 20 % vervanging gaan van het grof granulaat door betongranulaat type A+, terwijl dat vroeger niet was toegelaten. Nu ook het BENOR-reglement hieraan is aangepast, is het mogelijk om BENOR-beton te verkrijgen waarin een deel gerecycleerde granulaten vermengd zit. Circulariteit en ecologische oplossingen worden meer en meer gevraagd op de werf. Zo speelt de normering hierop in.” 

Vezelbeton en zelfverdichtend beton
Regels voor zelfverdichtend beton stonden voorheen in een afzonderlijke norm en zijn nu ondergebracht in de betonnorm, net zoals de toepassingsregels voor vezelbeton. Ook hieraan werd het BENOR-reglement ondertussen aangepast, waardoor het voortaan mogelijk is om BENOR- zelfverdichtend en BENOR-vezelbeton te verkrijgen. “Let wel: enkel in combinatie met vezels met een technische goedkeuring ATG type 1 kan de betoncentrale de homogene verdeling van de vezels in het beton garanderen. Vezels met een ATG type 2 laten dan weer toe de buigtaaiheidseigenschappen van het vezelbeton onder het BENOR-merk te garanderen”, benadrukt Bram Dooms.

Nieuwe betonnorm

De nieuwe Belgische betonnorm vervangt de versie van 2012.

Beton voor speciale geotechnische werken
Voor beton voor speciale geotechnische werken (bv. boorpalen en diepwanden) bestonden voorheen al regels, maar die waren beschreven in andere normen waardoor ze vaak niet gerespecteerd werden, met alle problemen van dien. “Zo werd voor diepwanden bijvoorbeeld beton besteld als was het voor een gewone toepassing, terwijl het minimale cementgehalte en het gehalte aan fijn materiaal veel hoger moeten liggen voor deze toepassing”, legt Bram Dooms uit. “Door ze onder de algemene betonnorm te brengen, hoopt men dat deze bepalingen voortaan wel worden gevolgd.” 

Gebruiksgeschiktheid van cement
Tenslotte is voor de betoncentrales ook nog van belang dat ze niet langer eender welk cementtype mogen gebruiken voor om het even welke toepassing. In de norm staan geschiktheidsbepalingen opgesteld die daarvoor gebruikt kunnen worden. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details