Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Nieuwe drinkwaterverbinding Mechelen-Zemst verhoogt leveringszekerheid 
De Watergroep coördineerde de bouw van het nieuwe meterstation in Zemst.

Nieuwe drinkwaterverbinding Mechelen-Zemst verhoogt leveringszekerheid 

Dankzij deze samenwerking wordt er vandaag vanuit het Productiecentrum Zuid van water-link in Rumst, via het net van Pidpa, drinkwater geleverd naar het verdeelpunt Zemst van De Watergroep. En dat via een nieuwe nodulair gietijzeren leiding met een totale lengte van ongeveer 6,8 km. De nieuwe verbinding werd eind september in dienst genomen en kostte in totaal 11 miljoen euro.   

Op vraag van de Vlaamse overheid gaan verschillende Vlaamse drinkwaterbedrijven samenwerkingsverbanden aan. Zo sloten de Watergroep en water-link eind 2016 een langetermijnovereenkomst af voor de levering van drinkwater voor Vlaams Brabant. Bedoeling van deze samenwerking is om drinkwater te leveren vanuit het Productiecentrum Zuid van water-link in Rumst naar het verdeelpunt Zemst van De Watergroep. Om dit voor mekaar te krijgen, werd er in opdracht van water-link een drinkwaterleiding aangelegd tussen het opjaagstation op de terreinen van Pidpa aan de watertoren in Mechelen-Zuid en de toevoerinfrastructuur van De Watergroep in Zemst.

Opjaagstation en meterkamer

Terwijl water-link zich ontfermde over de aanleg van de leiding, bouwde De Watergroep een nieuwe meterkamer in Zemst en realiseerde Pidpa een opjaagstation om de toevoerleiding naar Zemst te kunnen voeden. “Een extra opjaagstation was absoluut noodzakelijk”, vertelt Lieven De Maeyer, ontwerp­ingenieur bij Pidpa. “Via een bestaande verbinding met een diameter van 600 mm levert water-link water aan de watertorens in Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Dit water wordt geleverd aan een druk overeenkomstig de hoogte van de kuip van de watertoren en bedraagt ongeveer 5 bar. Omwille van de hogere ligging van het leveringsgebied vraagt De Watergroep met ongeveer 7,5 bar een hogere druk waardoor er een tweede keer moest gepompt worden. Het opjaagstation geldt als een belangrijke verbinding tussen water-link via Pidpa naar De Watergroep en is cruciaal om de leveringszekerheid te garanderen. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe drinkwaterverbinding is dat het kraanwater voor zo’n 30.000 klanten in de betrokken regio voortaan ook wat zachter zal zijn.”

“De watertoren Mechelen-Zuid is een monument in Mechelen en het was belangrijk dat ons opjaagstation esthetisch in het plaatje paste.”

De Watergroep coördineerde de bouw van het nieuwe meterstation in Zemst. “Tot voor kort werd een deel van het noordwesten van Vlaams-Brabant gevoed door het reservoir in Meerbeek, dat op zijn beurt gevoed wordt door kleinere waterproductiecentra”, vertelt Gertjan Meulemans, projectleider bij De Watergroep. “Maar bij een hoog waterverbruik komt het reservoir in Meerbeek onder druk te staan. Om de voedende waterproductiecentra te ontlasten is waterlevering van water-link en/of Pidpa dan ook zeer nuttig om tegen de druk van Meerbeek in te duwen. In dat opzicht hebben we in Zemst een volledig nieuwe meterkamer gebouwd. Zo’n meterkamer is eigenlijk een knooppunt waar verschillende stromen samenkomen, in dit geval dus enerzijds levering van Pidpa en water-link, en anderzijds de toestroom van het reservoir in Meerbeek. Ook de kwaliteit van het aangeleverde water wordt in de meterkamer, die ongeveer 10 m op 20 m groot is, gemonitord.”

Aanleg leiding

Water-link zette op zijn beurt de tanden in de aanleg van de leiding zelf. Het betreft een leiding uit nodulair gietijzer, met een totale lengte van ongeveer 6,8 km, waarvan bijna 6 km in open sleuf werd uitgevoerd. De rest van het traject werd uitgevoerd door middel van twee horizontaal gestuurde boringen. “De nieuwe leiding loopt van aan het opjaagstation van Pidpa in Mechelen-Zuid tot aan de meterkamer van De Watergroep in Zemst”, vertelt Luc Simons, projectingenieur water-link. “De leiding is ontworpen om jaarlijks zo’n 4,5 miljoen m3 drinkwater te transporteren. De aanleg van de leiding heeft water-link volledig voor zijn rekening genomen. Er werd gekozen om de volledige leiding in nodulair gietijzer uit te voeren, dus ook de horizontaal gestuurde boringen. Dit materiaal is voor leidingen in open sleuf courant op de Vlaamse markt, maar niet voor horizontaal gestuurde boringen. Omdat wij in hoofdzaak werken in de stad Antwerpen en omstreken, waar het niet altijd mogelijk is om lange leidingen uit te leggen, hebben wij al verschillende keren geopteerd om een horizontaal gestuurde boring in nodulair gietijzer uit te voeren, omdat met dit materiaal het eerst volledig uitleggen van de leiding niet nodig is.”

Aandachtspunten

Zowel De Watergroep, Pidpa als water-link hadden hun eigen aandachtspunten bij de realisatie van het project. Lieven De Maeyer van Pidpa: “Zoals zovele watertorens ligt ook die van Mechelen-Zuid in woongebied. Voor ons opjaagstation, dat vlak naast de watertoren staat, hebben we dan ook een akoestische studie laten maken en maatregelen genomen om de geluidsproductie te beperken. Het station is een gesloten doos, met akoestische deuren en akoestisch glas. Onder de pompen is gebruik gemaakt van extra zware sokkels zodat trilkrachten van de pompen minder vertaald worden naar trilbewegingen. De watertoren Mechelen-Zuid is een monument in Mechelen en het was belangrijk dat ons opjaagstation esthetisch in het plaatje paste. Daarom werd er ook geopteerd voor architectonisch beton.”

Voor water-link lag de grootste uitdaging op het vlak van vergunningen. Luc Simons: “We moesten ongeveer 3 km door privaat terrein en dat is telkens opnieuw een hele opgave. Maar uiteindelijk hebben we de juiste afspraken kunnen maken en is alles gelukt. Met de gemeente Zemst en de stad Mechelen hebben we ook in goed overleg de juiste afspraken kunnen maken.  Een andere uitdaging was het passeren onder de E19. Dat was uiteraard niet de eerste keer, maar bij een drukleiding komt toch meer kijken. Hiervoor kwam onze ruime ervaring en kennis van pas. We hebben ook nog een tweede horizontaal gestuurde boring uitgevoerd omdat we habitatgebied passeerden. Om te vermijden dat we tijdens de uitvoering in open sleuf tegen problemen zouden botsen, kozen we ook hier voor een horizontaal gestuurde boring.”

Water-link zette de tanden in de aanleg van een leiding uit nodulair gietijzer, met een totale lengte van ongeveer 6,8 km.

Omwille van de coronacrisis werd ook de overkoepelende planning op de proef gesteld. Gertjan Meulemans van De Watergroep: “Die planning tussen de drie afzonderlijke projecten was zeker geen evidentie. Onze aannemers konden blijven werken waardoor de impact op onze werkzaamheden beperkt bleef. Als knooppunt van verschillende leidingen heeft de nieuwe meterkamer een belangrijke rol in de toekomst. De kwaliteit moet steeds gemonitord en gewaarborgd worden en daar zien we zeer streng op toe. Voor De Watergroep is het belangrijk dat onze klanten weten dat wij die inspanningen blijven leveren. Leveringszekerheid is de grootste drijfveer van dit project. Dat wij in de toekomst ook enkele kleinere waterproductiecentra uit dienst kunnen nemen, is een bijkomend voordeel.”

Unieke samenwerking

Dit project is een schoolvoorbeeld van een unieke samenwerking in Vlaanderen tussen drie drinkwaterbedrijven. En bovendien een samenwerking die bij alle betrokken partijen in de smaak viel. Om een werk van deze grootte in een moeilijk jaar als 2020 met succes af te ronden, is een goede samenwerking, een duidelijke communicatie en wederzijds respect van cruciaal belang. “Het was bijzonder aangenaam om dit project samen te verwezenlijken. We zetten zo een mooie stap naar meer leveringszekerheid voor al onze klanten”, klinkt het in koor.     


Blue Deal tegen droogte en waterschaarste

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Uit recent satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Van alle OESO-regio’s scoort Vlaanderen op drie na het slechtste op het vlak van waterbeschikbaarheid. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir te komen met een heuse Blue Deal die meer dan 70 concrete acties bundelt die Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van morgen. De regering trekt alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro uit.

Met de Blue Deal bindt de Vlaamse regering dus volop de strijd aan tegen droogte en waterschaarste. Het gezamenlijke project tussen De Watergroep, water-link en Pidpa strookt helemaal met de ambitie om te werken aan een klimaatrobuuste en integrale watervoorziening. “De aanleg van een nieuwe drinkwaterverbinding komt tegemoet aan de vraag naar meer structurele samenwerking om zo de leveringszekerheid te verhogen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. 


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details