Saint-Gobain PAM Belgium
01:17
05-12-2018

Nieuwe leiding in Stabroek geplaatst middels gestuurde boring

In Stabroek, in de buurt van de Hoge Maey, is zopas de bestaande asbestcementleiding vervangen door een nieuw gietijzeren exemplaar. Om het nabijgelegen natuurgebied niet te verstoren, drong een sleufloze techniek zich op. Saint-Gobain PAM Belgium plaatste de nieuwe leiding middels een gestuurde boring. 

De bestaande asbestcementleiding, die geplaatst werd in de jaren negentig, was dringend aan vervanging toe. Zuur water was de leiding aan het aantasten, met heel wat problemen tot gevolg. Opdrachtgever Aquafin ging in zee met Saint-Gobain PAM Belgium voor de plaatsing van een nieuwe leiding in nodulair gietijzer. Om het nabijgelegen natuurgebied niet te verstoren, was een open sleuf op bepaalde delen van het traject niet mogelijk. Daarom zijn twee gestuurde boringen uitgevoerd over een lengte van 350 en 400 meter met een buis van DN 700. De aannemer van dienst was COLAS. Het betrokken studiebureau Arcadis.   

Saint-Gobain PAM Belgium
Om het nabijgelegen natuurgebied niet te verstoren, was een open sleuf op bepaalde delen van het traject niet mogelijk.

Piloteren
Saint-Gobain PAM Belgium startte ruim veertien jaar geleden met gestuurde boringen. De techniek is intussen courant voor projecten waarbij de leidingen onder een obstakel zoals een snelweg of kanaal door moeten getrokken worden. “In een eerste fase wordt het pilootgat geboord”, licht Bart Stulens, sales manager bij SG PAM BE, de techniek toe. “De boorkop wordt aangedreven door een reeks holle stalen staven, de boorstangen. De boorkop wordt door het boorgat gestuurd volgens een profiel dat op voorhand is uitgetekend. Een zendsonde op de boorkop geeft voortdurend de positie weer.”

Saint-Gobain PAM Belgium
Saint-Gobain PAM Belgium startte ruim veertien jaar geleden met gestuurde boringen.

Trekvast verbonden buizen
Om het pilootgat aan te passen aan de diameter van de te plaatsen buis, wordt de boorkop vervangen door een ruimer die het pilootgat doorloopt en de diameter groter maakt. “Tegelijk wordt daar bentoniet bij gepompt om boorvloeistof te vormen. Het mengsel bentoniet/losgewoelde grond wordt naar het intrede- of uittredepunt getransporteerd. De boorvloeistof wordt meestal gerecycleerd en gebruikt in een gesloten circuit. Eens de diameter groot genoeg was, kon de vooraf gemonteerde buis in het boorgat getrokken worden. Bij SG PAM BE worden Universal Standard Ve-buizen gehanteerd omdat zij de grootste trekkracht toelaten en dus het meest geschikt zijn voor plaatsing via gestuurde boring.”     

Tekst en beeld | Saint-Gobain PAM Belgium
Uitgelichte afbeelding: 
Saint-Gobain PAM Belgium hanteert Universal Standard Ve-buizen omdat zij de grootste trekkracht toelaten. 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

GROND/WEG/WATERBOUW partners

ZuunbeekRioolrenovatie