Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Nooit meer wachten tot de brokstukken vallen
De voorbij jaren viel meer dan eens te lezen in kranten en tijdschriften dat tunnels dienden gesloten te worden ten gevolge van vallende brokstukken.

Nooit meer wachten tot de brokstukken vallen

De voorbij jaren viel meer dan eens te lezen in kranten en tijdschriften dat tunnels dienden gesloten te worden ten gevolge van vallende brokstukken. Daardoor zijn tal van renovatieprojecten opgestart om de problemen ten gevolge van bijvoorbeeld betonrot grondig aan te pakken. Dat is zeker goed, maar het had beter gekund. Er zijn hoofdzakelijk twee moeilijkheden die moeten overwonnen worden. Een taak waarbij SANACON graag een handje helpt.

Bij de inspectie en beoordeling van betonschade door wapeningscorrosie, betonrot in de volksmond, komt er altijd een eerste groot probleem om de hoek kijken: zichtbare betonschade is slechts het tipje van de ijsberg. “Men moet beseffen dat we met het blote oog niet kunnen ‘zien’ hoe omvangrijk en ernstig de werkelijke betonschade is of hoe vergevorderd de onderliggende schadefenomenen zijn. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kleine roestvlekjes aan het oppervlak die, na het wegkappen van het beton, een volledig doorgeroeste wapening kunnen betekenen. Ervaring leert dan ook dat wanneer beheerders ons pas consulteren bij visuele vaststelling van de schade, vaak grote kosten niet meer uit te sluiten zijn.”, legt dr. ir. Tim Soetens uit, één van de bestuurders bij Sanacon.

Wanneer er toch zichtbare betonschade is die vraagt om een doorgedreven betonherstel, is het vaak ook gewenst om een inschatting te maken van het volume betonherstel. Dit kan weliswaar pas na het vaststellen van de ernst en oorzaak van de schade, info die noodzakelijk is om een duurzame hersteltechniek te kunnen voorschrijven. Het is hierbij van groot belang dat men zich niet louter focust op het zichtbaar beschadigde beton, zoals reeds eerder aangegeven. De hoeveelheden betonherstel worden desondanks een ‘getraind oog’ vaak te laag ingeschat, opnieuw, omdat men zich blind staart op hetgeen enkel visueel zichtbaar is, maar geen rekening houdt met het reeds corroderende deel van de wapening, dat (nog) niet zichtbaar is aan het oppervlak.

Foto 2: Dankzij DIMCoSt kunnen op basis van meetwaarden zoals betondekking, carbonatatie en indringing van chloriden een faalkans en restlevensduur kan berekend worden.

DIMCoSt

Om deze twee problemen op te lossen, hebben de ingenieurs van SANACON een wetenschappelijk onderbouwde rekentool ontwikkeld, DIMCoSt genaamd (Durability Information Model for Concrete Structures, zie kader), waarmee op basis van meetwaarden zoals betondekking, carbonatatie en indringing van chloriden een faalkans en restlevensduur kan berekend worden. Dit is dan ook de echte meerwaarde van een betononderzoek: geplande ingrepen met het doel om maximaal in te zetten op preventie. Gedaan met wachten op de eerste scheur of een brokstuk dat valt.

Een allereerste toepassing van deze wetenschappelijk onderbouwde benadering werd ingezet voor de risico-bepaling en zonering van het herstel en onderhoudsplanning met betrekking tot de dakplaat van de Brusselse Annie Cordy-Tunnnel (voorheen Leopold-II tunnel) in opdracht van CIRCUL 2020, het consortium met onder andere BESIX en Jan De Nul. Later werd deze aanpak ook ingezet voor industriële projecten zoals de mantel van koeltorens en betonnen silo’s in het Gentse.

“Door de betrokkenheid bij deze projecten kwam de ontwikkeling van onze interne softwaretool in een stroomversnelling”, vertelt Mathias Maes, medebestuurder van SANACON. “Naast de noodzaak om snel en efficiënt een enorme hoeveelheid data zoals betondekking, carbonatatiediepte en chloridemetingen te kunnen verwerken, bleek al snel dat de mogelijkheden van deze tool veel verder rijkten en werd maximaal ingezet op een verdere interne doorontwikkeling”.    

Bij de inspectie en beoordeling van betonschade door wapeningscorrosie, betonrot in de volksmond, komt er altijd een eerste groot probleem om de hoek kijken: zichtbare betonschade is slechts het tipje van de ijsberg.

Objectieve data en criteria

Door de specifieke functionaliteit om per type element en schade de faalkans te linken aan specifieke hersteltechnieken en kosten, biedt het gebruik van DIMCoSt een unieke mogelijkheid om de kosten voor een instandhouding of herstel van betonschade nauwkeuriger in te schatten. Waar dit vroeger immers op louter subjectieve wijze gebeurde, biedt SANACON een alternatief aan op basis van objectieve data en criteria. Met deze tool is het zelfs mogelijk om te voorspellen wanneer de eerste visuele betonschade zichtbaar zal worden.

“Het gebruik van DIMCoSt heeft zich inmiddels al meermaals in de praktijk bewezen en wordt bovendien nog steeds verder uitgebreid met andere functionaliteiten en verbeterde user interfaces op basis van de feedback van onze medewerkers”, zegt ir. Annelies De Wit, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de tool binnen SANACON. “Door de in-house opvolging kan er kort op de bal gespeeld worden waardoor zelfs ontwikkelingen op maat van specifieke klanten of constructies mogelijk zijn.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details