Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Omvangrijke bemaling bij heraanleg kruispunt in Knokke-Heist
Voor de bouw van de ondergrondse constructies en de aanleg van de riolering voerde G. Smeyers een omvangrijke bemaling uit.

Omvangrijke bemaling bij heraanleg kruispunt in Knokke-Heist

De heraanleg van het kruispunt, een rotonde met twee rijstroken, wordt geleid door de TM Soetaert-Jan De Nul en is noodzakelijk om de verkeersveiligheid op het drukke kruispunt te verbeteren. Voor de bouw van de ondergrondse constructies en de aanleg van de riolering voerde G. Smeyers een omvangrijke bemaling uit.

De voetgangers en fietsers  worden gescheiden van het wegverkeer door ondergrondse kruisingen onder de rotonde te voorzien. Samen met de werken voor de herinrichting van het kruispunt wordt ook de riolering in de aangrenzende straten vernieuwd. De werf strekt zich uit over een afstand van ongeveer 500 lm langsheen de Natiënlaan en ongeveer 300 lm langsheen de Kalvekeetdijk. 

Voor de bemaling werd als speciale eis gesteld dat het netto onttrekkingsdebiet steeds minder dan 2.500 m³/dag moest zijn. Door de aannemer werd een hydrogeologische studie besteld om de noodzakelijk te voorziene bemalingsinstallatie te dimensioneren en om na te gaan hoe het best aan de opgelegde voorwaarde kon worden voldaan, rekening houdend met de fasering der werken en met de toch redelijk strikte planning die moest worden gerespecteerd. 

Retourbemaling

Firma G. Smeyers kreeg de opdracht om een offerte te maken voor het voorliggende ontwerp. Dit ontwerp bestond uit een bemaling volledig uitgevoerd met dieptebronnen en waarbij het bemalingswater, op een debiet van ca 100 m³/h na, wordt geretourneerd via retourbronnen. De bemaling van de rotonde, tot 8 m onder maaiveld,  is voorzien te worden uitgevoerd binnen een waterremmende cement-betonietwand. De bemaling van de riolering, tot 4 m onder maaiveld, is voorzien in opensleuf. De werken worden uitgevoerd in twee fasen.  

Na een eerste bespreking van de offerte werd door de firma G. Smeyers een variante uitvoering voorgesteld. De variante uitvoeringswijze voldeed aan de opgelegde voorwaarde en was financieel aanzienlijk gunstiger. De bemaling- en retourbemalingswerken werden dan ook aan de firma G. Smeyers toevertrouwd. 

De bemaling van de rioleringssleuven, ongeveer 1600 lm, wordt uitgevoerd met horizontale drains waarop zuigerpompen worden aangesloten.

Dieptebronnen

De bemaling van de rotonde wordt uitgevoerd met dieptebronnen binnen de voorziene waterremmende cement-bentonietwand, waarbij al het opgepompte water volledig wordt geretourneerd via diepe retourputten. Voor de bouwput van de rotonde worden in totaal ongeveer 28 bemalingsbronnen geboord die worden uitgerust met onderwaterpompen met geschikte capaciteit en opvoerhoogte. Via ongeveer 2000 lm spiegelgelaste collectorleiding PE 160 mm wordt het opgepompte bemalingswater verpompt naar 40 diepe retourputten die al het opgepompte grondwater terug in de ondergrond infiltreren. 

De bemaling van de rioleringssleuven, ongeveer 1600 lm, wordt uitgevoerd met horizontale drains waarop zuigerpompen worden aangesloten. De pompen worden opgestart en afgezet naargelang de noodzaak van de werken. Het bemalingswater wordt naar een pompstation verpompt, opgesteld ter hoogte van het kruispunt en vandaar veder verpompt naar de nabijgelegen Rietveldader waar het wordt geloosd. 

Minimale hinder

De werken starten officieel op 16 november 2020. Het boren van de retourputten alsook de aanleg van de collectorleiding kon echter gebeuren zonder al te veel hinder voor het verkeer en de omgeving en konden reeds begin oktober worden opgestart. Inmiddels is de retourbemaling volledig geïnstalleerd. Na de uitvoering van de cement-bentonietwand kan de bemaling voor de rotonde worden uitgevoerd en worden opgestart. Aangezien de retourbemaling reeds op voorhand kon worden geplaatst, is een belangrijke tijdswinst gerealiseerd . 

Het project Knokke is een belangrijke referentie voor G. Smeyers. “Door onze creativiteit en het feit dat we alle mogelijke bemalingstechnieken beheersen samen met de knowhow van onze studiedienst om zelf bemalinsginstallaties te ontwerpen op basis van een 3D-computersimulatiemodel, hebben we onze klant en zijn opdrachtgever kunnen overtuigen de omvangrijke bemaling en retourbemalingswerken aan ons toe te vertrouwen”, klinkt het. “Firma G. Smeyers bewijst met dit werk nog maar eens dat het de aangewezen partner is om complexe bemalingsdossiers te bestuderen, uit te voeren en tot een goed einde te brengen tot algehele voldoeding van onze klanten en hun opdrachtgevers.”     


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details