Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Omvangrijke en complexe bemaling in groot wegenisproject
Gezien de omvang van de bemalingswerken en de complexiteit ervan heeft de firma Willemen Infra contact opgenomen met de firma G. Smeyers uit Zandhoven.

Omvangrijke en complexe bemaling in groot wegenisproject

Het gemeentebestuur van Knokke Heist , in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer, gaf aan Willemen Infra de opdracht tot het uitvoeren van belangrijke infrastructuurwerken voor de aansluiting van de Natiënlaan op de N49.

De werken bestaan uit de aanleg van ongeveer 6.000 lm nieuwe rioleringen, gescheiden stelsel, met bijhorende kunstwerken op een diepte variërend van 3 tot 6 m onder het maaiveld. Vooral ter hoogte van de kruising van de Natiënlaan met de Isabellavaart zijn diepe graafwerken voor de aanleg van een pompstation nodig en worden verscheidene ondergrondse leidingkruisingen met de Natiënlaan aangelegd. 

Gezien de relatief hoge grondwaterstand ter plaatse zijn hiervoor omvangrijke bemalingswerken noodzakelijk. En gezien de omvang van de bemalingswerken en de complexiteit ervan heeft de firma Willemen Infra contact opgenomen met de firma G. Smeyers  uit Zandhoven. In een vorige fase bij de aanleg van de turborotonde op de Natiënlaan ter hoogte van de Kalvekeetdijk had de firma G. Smeyers ook al de bemalingswerken uitgevoerd, met een prima resultaat en tot grote tevredenheid van de hoofdaannemer en opdrachtgevers. 

In totaal worden 15 dieptebronnen van 17 m diepte voorzien.

Twee bemalingstechnieken

Tussen partij Willemen Infra en G. Smeyers werd dan ook al snel een akkoord afgesloten voor de realisatie van dit project. De ondergrond ter plaatse bestaat uit een goed doorlatend zand, waardoor er aanzienlijk grote debieten moeten opgepompt worden om de rioleringssleuven en bouwputten tot op de vereiste diepte droog te zetten. Door de firma G. Smeyers werd een bemalingsvoorstel uitgewerkt gebruik, makend van twee bemalingstechnieken: bemaling met horizontale drains voor het droogzetten van de rioleringssleuven (tot 4 m diepte ) en bemaling met dieptebronnen voor het droogzetten van bouwputten en rioleringssleuven met diepte tot 6 m onder maaiveld . 

Ontoereikende vergunning

G. Smeyers kwam echter al snel tot de vaststelling dat de vergunde debieten in de bemalingsvergunning, dagdebiet maximaal 2.292 m³/dag en totaal debiet maximaal 324.533 m³/jaar, niet toereikend zouden zijn om de werken volgens de opgelegde planning te kunnen uitvoeren.  Om de opgelegde planning te respecteren zou minstens drie maal meer water moeten opgepompt worden, wat vergunningtechnisch absoluut ontoelaatbaar is. 

Bij het bemalen van de diepe bouwputten wenste men het oppompen van zout water te voorkomen door de diepte van de dieptebronnen te beperken tot 12 m. In de vergunning werd echter ook opgelegd dat het opgepompte water verplicht moest geloosd worden in de Isabellavaart maar dat hierin geen brak of zout water mocht geloosd worden. Anderzijds werd in het bestek voorzien in een mogelijke retourbemaling voor wanneer het zoutgehalte van het bemalingswater boven de toegelaten norm zou liggen 

”Gezien onze eerdere ervaring bij de bemaling van het vorige project op de Natiënlaan wisten we dat het bemalingswater opgepompt met dieptebronnen al snel veel te zout zou zijn om het te kunnen lozen op de Isabellavaart”, klinkt het bij G. Smeyers. Anderzijds is het onbelucht oppompen van grondwater uit bronnen van 12 m diepte waarbij de bouwput zelf 6 m diep droog moet gezet worden, technisch niet mogelijk.

”Gezien onze eerdere ervaring bij de bemaling van het vorige project op de Natiënlaan wisten we dat het bemalingswater opgepompt met dieptebronnen al snel veel te zout zou zijn om het te kunnen lozen op de Isabellavaart”

Eigen bemalingsplan

G. Smeyers heeft dan voor de werken aan de kruising van de Isabellavaart met de Natiënlaan zelf een bemalingsplan uitgewerkt waarbij diepere dieptebronnen worden geboord waarbij het grondwater wel onbelucht kan opgepompt worden en waarbij het opgepompte water zonder noemenswaardige problemen kan ‘hervoed’ worden in retourputten. In totaal worden 15 dieptebronnen van 17 m diepte voorzien. Per fase wordt nooit meer dan 2500 m³/dag opgepompt en al het opgepompte bemalingswater wordt hervoed in de ondergrond via 34 retourputten. 

De retourputten werden ingeplant tot op 400 m van de werfzone, in de berm van de Isabellavaart en dit aan beide zijden van de Natiënlaan. Het ganse knooppunt van de Natiënlaan met de Isabellavaart wordt bemaald met dieptebronnen waarbij al het opgepompte water terug in de bodem wordt hervoed. Er wordt dus geen m³ water geloosd. Voor de uitvoering van deze bemalingswerken werd een aparte bemalingsvergunning aangevraagd (klasse 3 vergunning). 

De voorziene retourputten zullen later bij de bemaling van de rioleringssleuven, die niet enkel meer met horizontale drains zullen worden uitgevoerd maar noodgedwongen ook voor een gedeelte met dieptebronnen zullen moeten gebeuren, nog kunnen gebruikt worden om het bemalingsdebiet te beperken tot binnen de grenzen van de afgeleverde vergunning. 

Expertise

Dankzij de expertise van de firma G. Smeyers kon op een snelle manier een goed alternatief uitgewerkt worden om de bemaling nodig voor de realisatie van het project binnen de grenzen van de afgeleverde vergunning uit te voeren, waardoor aanzienlijke vertragingen of stilstanden voor aannemer en bouwheer konden worden vermeden. 

Inmiddels is de eerste fase van de bemaling met bijhorende retourbemaling opgestart en alles verloopt zoals gepland. “Het project Knokke – Heist aansluiting Natiënlaan op N19 , zal de reeds bestaande samenwerking tussen de firma G. Smeyers en Willemen Infra in de toekomst alleen maar ten goede komen”, klinkt het overtuigd.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details