Keerwanden infiltratiekelder Stein
00:58
18-07-2017

Ondergrondse infiltratiekelder Stein vermijdt wateroverlast

Wateroverlast is een uiterst vervelend fenomeen, maar zal gezien de klimaatverandering alsmaar vaker voorkomen. Hoog tijd om maatregelen te nemen, zodat we de eventuele schade en het bijhorende ongemak niet zomaar voor lief hoeven te nemen. In stedelijke gebieden, waar het gezien de beperkte beschikbare ruimte niet altijd even evident is om overvloedig regenwater op te vangen, kan een ondergrondse infiltratiekelder soelaas bieden.

Een recent project in het Nederlandse Stein toont perfect aan wat ondergrondse infiltratiekelders vermogen. Aannemer Heijmans plaatste er twee exemplaren, met keerwanden van VB Beton als basis. De regenwaterriolering komt er uit in de ondergrondse infiltratiekelders, die het water tijdelijk opvangen en vervolgens geleidelijk laten infiltreren in de bodem of vertraagd afvoeren naar een riolering of nabijgelegen waterpartijen. Ze kunnen onder wegen, parkeerplaatsen, pleinen of garages geplaatst worden en hebben dus geen impact op het bovengrondse ruimtegebruik.

XPE drainagematten infiltratiekelder

Watershells
De keerwanden van VB Beton bevatten de nodige openingen voor de aansluiting van de rioleringsbuizen. Ze bevinden zich op kleine afstanden van elkaar om een zijdelingse waterdoorlaat mogelijk te maken. De keerwanden zijn bekleed met XPE-drainagematten, die ervoor zorgen dat het water geleidelijk uit de kelder kan vloeien zonder dat er tegelijkertijd zand of vuil kan infiltreren. Het water wordt tijdelijk opgeslagen en pas later vrijgegeven door Watershells, die geplaatst worden na het storten van de betonvloer. Ze blijven toegankelijk voor periodieke reiniging en inspecties dankzij hun ontwerp (van de hand van  specialist Waterblock BV). De ondergrondse infiltratiekelders hebben nog heel wat andere voordelen. De relatief lage kostprijs, de plaatsingssnelheid en de moduleerbaarheid zijn grote pluspunten. Qua lengte, breedte en hoogte zijn ze bovendien eenvoudig aan te passen aan elke situatie, zowel wat de Watershells als de keerwanden met uitsparingen voor rioleringsbuizen betreft.

Watershells infiltratiekelder VB Beton

Tekst en foto’s: VB Beton

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

GROND/WEG/WATERBOUW partners

VUB-campus Elsene zwembadVerticaal parkeren SCP-torens