Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Online VLARIO-dag lokt meer dan 700 deelnemers
Onder andere de Vlaamse ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters lieten hun licht schijnen op het afval- en hemelwaterdebat.

Online VLARIO-dag lokt meer dan 700 deelnemers

Onder andere de Vlaamse ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters lieten hun licht schijnen op het afval- en hemelwaterdebat en ook de VLARIO innovatieprijs werd uitgereikt.

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater. De jaarlijkse VLARIO-dag was omwille van de coronamaatregelen dit jaar enkel online te volgen. De toelichtingen en het debat werden live vanuit de studio van Kanaal Z gestreamd en presentator en moderator Lode Roels leidde alles in goede banen.

Patrick Willems, voorzitter van VLARIO, nam als eerste het woord. “Vlaanderen staat voor enorme uitdagingen inzake waterbeheer”, aldus Patrick Willems. “Zo moet onder andere de waterkwaliteit verbeteren en zorgt de klimaatverandering voor steeds extremere weersomstandigheden, met mogelijks wateroverlast tot gevolg. Vanuit VLARIO willen me meehelpen om deze problemen aan te pakken. En dit door openbare besturen te ondersteunen en te ontzorgen. En door het wetgevend kader mee te helpen sturen. Klimaatadaptatie, het creëren van kwaliteitsvolle open ruimte, vergroening, hittestressbeheer … Allemaal maatregelen die mooi gekoppeld kunnen worden en die koppelkansen moeten we benutten.”

Blue Deal

Wat biedt het regeerakkoord voor de sector en de lokale besturen? Het was een van de vele vragen die tijdens het online seminarie beantwoord werden. Onze Vlaamse steden en gemeenten zitten met heel wat vragen hoe zij hun rol nu best opnemen. Goed nieuws is dat er bijna een half miljard euro is vrijgemaakt op de Vlaamse begroting voor investeringen in de Blue Deal. Tijdens een gesprek met Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters en Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne werd ingegaan op de opportuniteiten en uitdagingen voor de lokale besturen. 

Gemeenten hebben een cruciale rol in de Blue Deal:  als beheerder van de infrastructuur en de  publieke ruimte, als ‘regisseur’ om partijen samen te brengen en als vergunningsverleners. “Sinds 2013 stimuleren we vanuit Vlaanderen lokale besturen om een hemelwaterplan op te stellen”, vertelt Zuhal Demir. “Vandaag zien we dat 38 gemeenten zo’n plan hebben. We moeten dit dus blijven stimuleren. De focus lag in eerste instantie vooral op water afvoeren, maar verschuift nu ook naar water ophouden. We zijn ook bezig met het uitbreiden van de hemelwaterplannen en we bekijken de mogelijkheden om intergemeentelijk op te schalen. Die plannen zitten ook allemaal vervat in de Blue Deal. De besturen die werk maken van een hemelwaterplan willen we ook belonen zodat ze meer stimulansen krijgen. Onder andere door financiële ondersteuning.”

De jaarlijkse VLARIO-dag werd omwille van de coronamaatregelen dit jaar gestreamd via Kanaal Z.

De Vlaamse overheid gaat dus de infiltratiebonus onderzoeken, waarbij creatief en circulair omgaan met hemelwater wordt beloond. Tijdens het debat bleek ook dat er grote eensgezindheid was over het feit dat de doorlooptijd van infrastructuurprojecten naar beneden moet. De Vlaamse regering wil daar actief werk van maken door de regelgeving tegen het licht te houden, beter te coördineren en de planning(en) meer realisatiegericht te maken. Samenwerken is de rode draad doorheen het gesprek en hierin wil en kan VLARIO een verbindende rol spelen.

VLARIO-Innovatieprijs

Op het einde van de online VLARIO-dag werd tevens de winnaar van de eerste VLARIO-innovatieprijs bekendgemaakt. Het project ‘Burgerparticipatie samen met infiltratie’ van Aquafin, Studiebureau Cnockaert, Stad Roeselare en VMM ging met de prijs aan de haal. Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratiemaatregelen op maat van elke straat met een hoge belevingswaarde voor de buurt is wat Aquafin en studiebureau Cnockaert in Roeselare hebben gerealiseerd, samen met de bewoners. De innovatie zit hem in de combinatie van de twee verschillende hoofdcomponenten, namelijk een aangename beleving creëren voor en met de bewoners plus een klimaatrobuust project ontwerpen door middel van verschillende infiltratiemaatregelen, aangepast per straat.

Geslaagde VLARIO-dag

Met de uitreiking van de VLARIO innovatieprijs kwam er een einde aan een eerste en succesvolle online VLARIO-dag. Het is duidelijk dat er op het vlak van afval- en hemelwaterbeheer veel, maar geen onoverkomelijk werk op de plank ligt. “VLARIO blijft alle actoren steunen in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater. Om die doelstelling kracht bij te zetten, hebben we recent de website vernieuwd, met een nu nog grotere focus op kennis en informatieverspreiding”, klinkt het overtuigend.     


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details