Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Ontwerp Oosterweelverbinding in laatste rechte lijn

Ontwerp Oosterweelverbinding in laatste rechte lijn

BAM, burgerbewegingen en betrokken partners gaan samen voluit voor voorkeursvariant.

Op 21 december 2018 geraakten alle partijen die betrokken zijn bij het Oosterweeldossier het eens over hoe de Oosterweelverbinding op rechteroever er definitief zou moeten uitzien. Dit ontwerp kreeg de werknaam voorkeursvariant.

Van Toekomstverbond naar voorkeursvariant

Even terug in de tijd:

  • Op 15 maart 2017 ondertekenden de Vlaamse overheid, de stad, het Havenbedrijf en de burgerbewegingen het Toekomstverbond over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio. Het akkoord kwam tot stand na een lang en breed traject van participatie en overleg onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. De neuzen van alle partners wezen vanaf dan wel definitief in dezelfde richting, de echte “co-creatie” moest nog volop vorm krijgen.
    Verschillende ontwerpteams, onder leiding van de intendant, tekenden in de daarop volgende maanden samen met bewoners en experten projecten uit die de leefbaarheid in en rond de Antwerpse ringzone moesten verbeteren.
  • Op 25 juni 2018 werd voor een bedrag van 1,25 miljard euro een eerste groep van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone geselecteerd uit de 31 ingediende projecten die besproken werden tijdens dit intens participatietraject.
    Een groot deel van deze 18 projecten ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding. De uitkomsten uit het participatietraject kregen hun doorwerking in het ontwerp van Oosterweel, zodat het project opnieuw op de tekentafel belandde. De nieuwe elementen werden aan bestaande inzichten gekoppeld, wat op 21 december uitmondde in een nog kwaliteitsvoller ontwerp voor Oosterweel op rechteroever, de voorkeursvariant.

De voorkeursvariant

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

  1. In de Scheldetunnel, de derde snelwegtunnel onder de Schelde met drie rijstroken, wordt een bredere fietstunnel aangelegd: de 4 meter uit het oude ontwerp wordt opgetrokken naar 6 meter. In plaats van 2 vluchtkokers aan de buitenzijde van de tunnel komt er een centrale vluchtkoker voor het wegverkeer.
  2. Het Oosterweelknooppunt, dat de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels verbindt, wordt compacter aangelegd, zodat er een landschappelijke verbinding kan ontstaan tussen de omgeving van de Noordkasteelvijver en het historische SAMGA-gebouw enerzijds en het Droogdokkenpark anderzijds. Het nieuwe ontwerp gaat uit van een aansluiting van de Oosterweelknoop naar de Oosterweelsteenweg via de terreinen van Total. Zo kan het groengebied rond het beschermde kerkje van Oosterweel maximaal gevrijwaard worden. De gesprekken met Total over het gebruik van hun terrein verlopen in een constructieve en open sfeer.
  3. In de Kanaaltunnels, de vier tunnelkokers die onder het dok en het Albertkanaal heen lopen en het Oosterweelknooppunt met de Ring verbinden, worden de noordelijke Kanaaltunnels ingericht met een rijstrook en een extra strook (calamiteitenstrook, eventueel inzetbaar als op- en afrit). De zuidelijke tunnelkokers krijgen elk twee rijstroken. Op deze wijze wordt het ontwerp beter afgestemd op de uitgangspunten van het Toekomstverbond. Daarnaast wordt er volop onderzocht of er toch een aansluiting kan gerealiseerd worden tussen de noordelijke Kanaaltunnels en de Groenendaallaan.
  4. De capaciteit op de noordelijke R1 wordt afgestemd op de voorkeursvariant en er wordt geopteerd voor een systeem waarbij het verkeer gescheiden wordt om zo weefbewegingen te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen. Een dergelijk systeem moet robuuster zijn en beter overkapbaar. Het moet tevens aansluiten op het zuidelijke deel van de R1, waarvan de aanleg voorzien is in een tweede fase.

Klik op het plan voor een grotere versie.

Mijlpalen in 2019

Om het project definitief te verankeren, moeten er dit jaar een aantal mijlpalen gehaald worden. De plannen voor deze variant worden nu door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de burgerbewegingen, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer in een strak tempo verder uitgetekend en op zijn milieueffecten onderzocht in de project-MER-procedure. In het najaar van 2019 kan dan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Oosterweelwerken op rechteroever en de Scheldetunnel worden ingediend en moeten de aannemers geselecteerd worden voor de dossiers Scheldetunnel, Rechteroever en Verkeer- en Tunnel Technische Installaties.

Tekst: Oosterweelverbinding

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details