VDAB

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

02:01
18-09-2018

Opleidingen wegenbouw zetten in op digitalisering

Het vinden van goed opgeleide werkkrachten is vandaag een pijnpunt in de sector van de wegenbouw. Om bedrijven aan die werkkrachten te helpen, biedt VDAB opleidingen aan op maat. Digitale toepassingen nemen hierin een alsmaar belangrijkere plek in. De opleiding 3D-machinesturing zit in de lift en een opleiding in dronetoepassingen is in volle ontwikkeling. 

“De bouwsector wordt steeds digitaler”, vertelt Jean-Pierre Van Den Ackerveken, teamleider bouw bij VDAB. “Toekomstgericht werken is een van onze speerpunten dus ook in onze opleidingen integreren we meer en meer digitale toepassingen. Onze opleidingen in 3D-machinesturing zijn hier een mooi voorbeeld van. In ons opleidingscentrum in Bilzen beschikken we over een rupskraan en bulldozer op 3D-sturing, wat praktijkgerichte opleidingen mogelijk maakt. Voor onze opleidingen in de wegenbouw hebben we tevens meetapparatuur in huis waarmee we leren opmeten, punten uitzetten, volumemetingen uitvoeren… We werken niet alleen met GPS-systemen maar ook met totaalstations. Met deze laatsten kan veel nauwkeuriger gemeten worden.” VDAB organiseert deze opleidingen momenteel voor ploegbazen, maar in de nabije toekomst worden deze digitale meetsystemen ook in de opleidingen voor metsers en bekisters geïntegreerd.  

VDAB

“3D-machinesturing illustreert hoe digitaal werken de efficiëntie van een bedrijf kan verhogen”, stelt Jean-Pierre Van Den Ackerveken. “De machinist heeft een plan voor zich in de machine. Indien hij een fout opmerkt, kan hij dit melden aan het studiebureau, dat het plan meteen kan bijwerken. Veel bouwfirma’s gebruiken de software ook om vanop kantoor of van thuis uit te kunnen volgen wat de machine aan het doen is en om na te gaan hoeveel werk er is verzet. Bij machinesturing komt veel meer kijken dan alleen de opmetingen. Je moet de gegevens ook kunnen verwerken en de plannen kunnen aanpassen voor 3D-sturing. Bedrijven die dit alles willen leren, kunnen bij ons terecht voor een opleiding op maat.”

VDAB
In het opleidingscentrum in Bilzen beschikt VDAB over een rupskraan en bulldozer op 3D-sturing. 

Opleiding dronetoepassingen
Ook drones komen opzetten in de wegenbouw. Op de technologiecampus Thor Park in Genk wil VDAB volop inzetten op dergelijke nieuwe technologieën. Een opleiding in dronetoepassingen voor de wegenbouw is dan ook in volle ontwikkeling. “Er wordt al veel opgemeten in 3D en met drones zal dit alleen maar eenvoudiger worden”, zegt Jean-Pierre Van Den Ackerveken. “We gaan ervan uit dat het gebruik van drones de komende jaren sterk zal toenemen. We denken daarbij vooral aan opmetingen van het terrein, inscannen van gebouwen… Vooral voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bruggen kunnen drones hun nut bewijzen. Onze instructeur BIM-modelleur en ikzelf vatten binnenkort een opleiding tot dronepiloot aan. Van zodra we een drone in huis hebben, gaan we tests en opmetingen doen om dit nadien in onze opleidingen te integreren. We verwachten hiermee te kunnen starten in de loop van volgend jaar.” 

VDAB
VDAB heeft de nodige GPS-systemen en totaalstations in huis om opleidingen in digitale meetsystemen te kunnen aanbieden. 

Knelpuntberoep
Het gebrek aan goed opgeleide werkkrachten is een van de grootste uitdagingen waar de bouwsector mee te kampen heeft. “Geschikte kandidaten vinden is erg moeilijk. Weinig mensen kiezen nog voor een job in de bouw. Wij trachten daar een mouw aan te passen door opleidingen op maat van elk bedrijf aan te bieden. We organiseren jobdates met potentiële kandidaten en werken opleidingen uit volledig volgens de noden en wensen van een bedrijf”, aldus Jean-Pierre Van Den Ackerveken.

Naast de opleidingen op maat kunnen werkzoekenden in de opleidingscentra van de VDAB – in Bilzen, Herentals, Zottegem en Roeselare – een volledige wegenbouwopleiding volgen, die enkele maanden in beslag neemt. Deze omvat onder meer het plaatsen van riolering, huisaansluitingen, funderingen, watergreppels, straatkolken en wegverharding in klinkers, tegels en natuursteen.    

Tekst | Liesbeth Verhulst  Beeld | VDAB

GROND/WEG/WATERBOUW partners

AirobotVUB