Breekinstallaties GPS-systemen
02:05
13-06-2017

Overheid verplicht gps-systeem voor mobiele én vaste breekinstallaties

Mobiele brekers mogen enkel breken op locaties waarvoor een melding is gedaan of waar een milieuvergunning voor bestaat. Toch merkt de sector terecht op dat niet iedereen de regelgeving even nauwgezet respecteert. Sinds 7 augustus 2014 is het in Vlaanderen verplicht om elke mobiele breker uit te rusten met een track-and-trace-systeem, dat gegevens autonoom en draadloos verzendt naar een centrale server. Een maatregel die fraude doelgericht moet tegengaan.

De controle op het waar en wanneer van mobiele breekinstallaties kon volgens de sector een stuk efficiënter. Zij waren dan ook vragende partij om via de wetgeving een track-and-trace-systeem voor mobiele brekers

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Hiab-laadkraanVlariodag 2017