Breekinstallaties GPS-systemen
02:05
13-06-2017

Overheid verplicht gps-systeem voor mobiele én vaste breekinstallaties

Mobiele brekers mogen enkel breken op locaties waarvoor een melding is gedaan of waar een milieuvergunning voor bestaat. Toch merkt de sector terecht op dat niet iedereen de regelgeving even nauwgezet respecteert. Sinds 7 augustus 2014 is het in Vlaanderen verplicht om elke mobiele breker uit te rusten met een track-and-trace-systeem, dat gegevens autonoom en draadloos verzendt naar een centrale server. Een maatregel die fraude doelgericht moet tegengaan.

De controle op het waar en wanneer van mobiele breekinstallaties kon volgens de sector een stuk efficiënter. Zij waren dan ook vragende partij om via de wetgeving een track-and-trace-systeem voor mobiele brekers op te leggen. Dat systeem kwam er ook: vandaag is elke breker uitgerust met een zender die gegevens draadloos doorstuurt naar een centrale server, beheerd door VITO. Dit stelt zowel certificatie-instellingen als de toezichthoudende overheid in staat om sneller in te grijpen bij eventuele overtredingen. Zo hebben certificatie-instellingen CERTIPRO en COPRO  via een centrale database steeds toegang tot de precieze gps-coördinaten van iedere vergunde breker in Vlaanderen. En dat op elk moment.

Misbruik tegengaan
Corneel Zwijzen, projectverantwoordelijke bij CERTIPRO, licht toe hoe de nieuwe wetgeving tot stand kwam: “Het grote voordeel van mobiele brekers is dat aannemers het puin op de werf zelf kunnen breken, om het nadien meteen ter plaatse te recycleren. Maar dat brengt natuurlijk enige administratie met zich mee, aangezien eigenaars van mobiele brekers elke werflocatie moeten melden of over een correcte milieuvergunning moeten beschikken. Door de grote concurrentie en de snelle termijnen die sommige opdrachtgevers vragen, leidt zo’n bijkomende eis er soms toe dat men weleens buiten de lijntjes durft te kleuren. Met de invoer van een centraal beheerd track-and-trace-systeem creëert de overheid het kader dat nodig is om dergelijke praktijken in de toekomst sneller te kunnen opsporen. De toezichthoudende overheid kan immers onmiddellijk op de website nagaan of een bepaalde breekcampagne wordt uitgevoerd door een vergunde breker.”

Breekinstallaties track & trace

Hoe werkt het?
Wat houdt de wet dan juist in? Zwijzen: “De sector vroeg in eerste instantie om een efficiëntere oplossing voor de opvolging van mobiele brekers. Die oplossing is intussen ook uitgebreid naar vaste brekers. Daarbij moet het systeem voor elke breker drie zaken registreren. Allereerst geeft het de exacte locatie van de breker weer. Daarnaast stelt het ook de status van de machine vast: is de breker in werking of in rust? Tot slot registreert het systeem precies wanneer en hoe lang de breker aan het werk is. Al die informatie wordt rechtstreeks doorgestuurd naar één centrale server, die de gegevens van elke mobiele én vaste breker in Vlaanderen verzamelt. Die centrale server is enkel toegankelijk voor de toezichthoudende overheid en certificatie-instellingen.”

Sneller optreden
De nieuwe wetgeving maakt het de toezichthoudende overheid gemakkelijker om klachten op te volgen en efficiënt toezicht te houden. “Brekers worden vaak maar voor een korte periode ingezet, waardoor het belangrijk is om onmiddellijk actie te ondernemen bij eventueel misbruik. Als de toezichthouder opmerkt dat een breker niet geregistreerd is in het systeem, kan er sneller opgetreden worden”, legt Zwijzen uit.

Positieve reacties
Zwijzen benadrukt dat de wetgeving over het algemeen goed ontvangen is: “Alle vergunninghouders houden zich prima aan de nieuwe regel. In het begin was er natuurlijk wel wat weerstand. Niet onlogisch, aangezien je de sector verplicht tot een extra investering. Vooral voor kleinere bedrijven kan dat gevoelig liggen. Maar zodra de overheid meer en gerichter toezicht hield, werden de voordelen voor zo goed als iedereen duidelijk. Fraudeurs krijgen het namelijk moeilijker, wat de concurrentie eerlijker maakt. Daarnaast verloopt ook de opvolging door de controle-instanties vlotter: de toezichthouders en certificatie-instellingen loggen dagelijks in om na te gaan of eigenaars van de machines de regels correct naleven. Een gunstige beslissing dus, voor de hele sector”, besluit Zwijzen.

Tekst: Frie Van der Planken       Beeld: GM Recycling

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Hiab-laadkraanVlariodag 2017