Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Pipeliner breidt aanbod uit met kortere en flexibelere opleidingsvormen: 6x Masterclass in najaar 2022!

Pipeliner breidt aanbod uit met kortere en flexibelere opleidingsvormen: 6x Masterclass in najaar 2022!

Begin jaren 2000 werd Pipeliner vanuit het toenmalige Buisleiding Industrie Gilde (nu: BIG-in-pipelines) in het leven geroepen met als doel kennis m.b.t. leidingen (en kabels) te ontwikkelen, verzamelen en verspreiden. De vergrijzing in de sector, en de “braindrain” als gevolg daarvan, was destijds een groot probleem. Door onder meer kennis uit wisselen d.m.v. opleidingen, en daarbij de maatschappelijke herkenbaarheid van het beroep “pipeliner” in de verf te zetten, wist Pipeliner het tij te keren. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar later en is kennisuitwisseling nog steeds zeer actueel en meer dan ooit noodzakelijk ikv de uitdagingen die de klimaatverandering en de energietransitie ons bieden. Graag lichten we dan ook de verschillende opleidingsmogelijkheden die Pipeliner in huis heeft aan u toe.

Al jaren is de Master of Pipeline Technology (MPT) een vaste waarde en unieke opleiding in de kabel- en leidingwereld. Sinds 2003 heeft deze opleiding al ruim 300 alumni afgeleverd welke inmiddels diverse (hoge) posities in de branche bekleden. Het doel van de opleiding is dan ook, naast kennis bijbrengen, ervaring uitwisselen en het eigen netwerk uitbreiden, de persoonlijke groei stimuleren en zo toekomstige managers, adviseurs en specialisten in dit vakgebied afleveren. De opleiding duurt in totaal 2,5 jaar met in de eerste fase (1 jaar) een programma dat leidt tot het certificaat “Technisch Pijpleidingingenieur” en in tweede fase (1,5 jaar) een programma dat leidt tot het gewenste diploma van “Master of Pipeline Technology”. Avans+, de opleidingsaanbieder, toonde zich altijd al flexibel t.a.v. de deelnemers want begreep goed genoeg dat de opleiding een groot engagement en tijdsbesteding voor hen betekent. Zo was het al mogelijk om de tweede fase op te splitsen in twee delen, namelijk het reguliere lesprogramma en het uitwerken van de thesis. Nu gaan Avans+ en Pipeliner nog een stapje verder en stellen ze zes individuele modules, of “Masterclasses”, open voor deelnemers die zich niet (meteen) wensen te engageren voor de hele opleiding. De volgende 6 Masterclasses worden vanaf nu aangeboden en starten in het najaar 2022:

  1. Masterclass Pijpleidingtransport
  2. Masterclass Ontwerp
  3. Masterclass Aanleg
  4. Masterclass Bedrijfsvoering en onderhoud
  5. Masterclass Maatschappelijke inpassing
  6. Masterclass Juridische aspecten

Het bijzondere aan deze formule is dat de deelnemers, die zich inschrijven voor een losse Masterclass, de module samen zullen volgen met de deelnemers die de gehele opleiding doorlopen. Zo is dit meer dan een traditionele cursus en creëren we naast zuivere kennisoverdracht ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaring en het opbouwen van een netwerk binnen de sector. Het volgen van één module kan bovendien ook dienen als kennismaking met de totale opleiding. Een opleiding die bovendien al lang niet meer enkel en alleen focust op grote transportleidingen maar ook kijkt naar kabels, warmtenetwerken, distributieleidingen en aanverwante onderwerpen die een relatie hebben met de ondergrond (van de stedelijke omgeving).

Een aantal jaar geleden heeft Pipeliner, i.s.m. Litecad, ook de Beroepsopleiding Pipeliner als tweede opleiding gelanceerd. In korte tijd is ook deze opleiding uitgegroeid tot een vaste waarde in de kabel- en leidingwereld. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de (technische) aspecten over het hele vakgebied heeft deze opleiding ook als doel de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers in de werkcontext – projectmatig werken, rapporteren en presenteren – te stimuleren. Deze opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar en biedt enerzijds nieuwkomers de kans de branche beter te leren kennen en anderzijds meer ervaren deelnemers een totaaloverzicht en kennis van het gehele proces. Uiteraard is het uitbreiden van het eigen netwerk ook hier een mooie meerwaarde die nog lang na de opleiding zijn vruchten afwerpt op zowel persoonlijk als professioneel vlak voor de deelnemers.

Zowel Masteropleiding, Masterclasses en Beroepsopleiding gaan van start in september 2022. Schrijf jezelf of één van je medewerkers nu in, want de plaatsen zijn gewild!

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details