DCA
01:26
06-08-2018

Prefabbeton en wapeningsstaal bij eenzelfde toeleverancier

Aannemers krijgen al eens te kampen met laattijdige toelevering van prefab betonelementen. DCA zette deze problematiek om in een opportuniteit en investeerde in een forse uitbreiding van zijn prefabafdeling in Olen. Binnen deze afdeling worden ook los, geplooid en gelast wapeningsstaal geproduceerd.

“Prefabbeton is een nichemarkt, waarvoor wij op onze bouwwerven grotendeels afhankelijk zijn van leveranciers, terwijl tijdige levering van deze materialen cruciaal is voor de planning”, legt Michiel Schellekens, Algemeen Directeur van DCA, uit. “De laatste jaren merkten we dat omwille van de hoogconjunctuur in de bouwsector prefabelementen te laat werden aangeleverd op onze werven, waardoor de rentabiliteit in

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Weg opbreken