DCA
01:26
06-08-2018

Prefabbeton en wapeningsstaal bij eenzelfde toeleverancier

Aannemers krijgen al eens te kampen met laattijdige toelevering van prefab betonelementen. DCA zette deze problematiek om in een opportuniteit en investeerde in een forse uitbreiding van zijn prefabafdeling in Olen. Binnen deze afdeling worden ook los, geplooid en gelast wapeningsstaal geproduceerd.

“Prefabbeton is een nichemarkt, waarvoor wij op onze bouwwerven grotendeels afhankelijk zijn van leveranciers, terwijl tijdige levering van deze materialen cruciaal is voor de planning”, legt Michiel Schellekens, Algemeen Directeur van DCA, uit. “De laatste jaren merkten we dat omwille van de hoogconjunctuur in de bouwsector prefabelementen te laat werden aangeleverd op onze werven, waardoor de rentabiliteit in gedrang kwam. Deze problematiek is gekend bij heel wat aannemers.”

DCA
De uitgebreide prefabafdeling produceert ook los, geplooid en gelast wapeningsijzer. 

Uitbreiding capaciteit
DCA zag hierin een opportuniteit en breidde als antwoord op deze problematiek zijn vestiging in Olen verder uit. De prefabafdeling PREDIL produceert vandaag betonelementen zoals trappen, terrassen, balkons, balken, kolommen, betonnen maatmeubilair, gevelelementen, dorpels, maar ook inspectieputten, keerwanden…

Prefabbeton én wapeningsstaal
Met de uitbouw van zijn prefabafdeling PREDIL wil DCA niet zozeer de grootste prefab-toeleverancier worden, maar wel steevast garant staan voor flexibele aanlevering van hoogwaardige, kwalitatieve prefab betonelementen voor alle aannemers. Michiel Schellekens: “De uitvalsbasis in Olen en de nabijheid van de E313 bieden tal van voordelen op het vlak van mobiliteit. Een grote troef is de aanwezigheid van een staalafdeling binnen PREDIL. Binnen deze afdeling worden los, geplooid en gelast wapeningsijzer geproduceerd. Hierin schuilt ook de meerwaarde van PREDIL: de aanlevering van de wapeningskorven wordt in eigen huis verzorgd, waardoor we niet afhankelijk zijn van toeleveranciers voor wapeningsijzer dat verwerkt dient te worden in de prefab betonelementen. We hebben alzo alles in huis om garant te staan voor correcte aanlevering van de elementen.”

DCA
Het team van PREDIL.

Betrouwbare toeleverancier
“PREDIL beschikt over heel wat technische kennis en knowhow binnen een ervaren team. We staan garant voor een snelle doorlooptijd vanaf de offerteaanvraag, aanlevering alsook eventuele nazorg. We respecteren de aanleveringsdata die bepaald zijn bij de contractvorming. Klanten kunnen bovendien rekenen op onze dienst na verkoop”, aldus Michiel Schellekens. PREDIL wil uitgroeien tot een betrouwbare en competente toeleverancier van prefab betonelementen alsook van los geplooid en gevlochten wapeningsijzer en dit zowel voor klasse 8 aannemers als kleine aannemers, waarbij snelle aanlevering cruciaal is. “We zijn ervan overtuigd dat we enkele troeven in huis hebben, waardoor PREDIL zich onderscheidt. Vandaar ook het bedrijfslogo ‘PREDIL + MEER DAN PREFAB’. Er zijn weinig bedrijven die kunnen instaan voor zowel de aanlevering van wapeningsstaal als prefab betonelementen en dit voor zowel bouw- als infragerelateerde producten”, besluit de directeur.     

Tekst | Liesbeth Verhulst  Beeld | DCA

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Weg opbreken