Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Primeur: nieuw waterzuiveringsstation verwijdert micropolluent
Aquafin bouwt aan een gloednieuw waterzuiveringsstation in Aartselaar.

Primeur: nieuw waterzuiveringsstation verwijdert micropolluent

Aquafin bouwt aan een gloednieuw waterzuiveringsstation in Aartselaar. Voor de eerste keer zal het station ook micropolluent verwijderen uit het water. Een primeur in Vlaanderen. De HDPE-leidingen van Deschacht transporteren het zuivere water tussen de verschillende constructies in het station. “De nieuw gebouwde installatie zorgt voor een bijkomende zuivering van het normaal gezuiverde rioleringswater”, vertelt Jan Dickens, projectleider bij hoofdaannemer Mols.

Mols treedt op als hoofdaannemer.

Vlaanderen heeft nood aan een full-scale installatie voor micropolluentverwijdering. Dit om ervaring op te doen met verschillende technieken voor de verwijdering van gevaarlijke stoffen. Drie technologieën zullen voor de eerste keer op full-scale worden getest op het effluent van een waterzuiveringsinstallatie. “Zo wil Aquafin voeling krijgen met deze nieuwe technieken en onderzoeken hoe ze inpasbaar zijn op onze waterzuiveringen”, zegt Jan Dickens. “Wij zijn in juni 2022 gestart met het plaatsen van de paalfunderingen en de grondwerken. Vervolgens startte in augustus de bouw van de verschillende betonnen constructies. Als die betonnen constructies gerealiseerd zijn, gaan we aansluitend verder met de aanleg van de procesleidingen. Momenteel zijn we bezig met de laatste fase van de bouw van de ozonreactor en de laatste procesleidingen.”

De studiedienst van Deschacht heeft het basisplan van het studiebureau herwerkt tot een uitvoeringsplan.

Wat is micropolluent-verwijdering?

Micropolluentverwijdering bestaat uit drie technologieën: disc filters, ozon en granulaire actief kool (GAK). De disc filters voorbehandelen het effluent van de RWZI dat naar de micropolluentverwijderingsinstallatie stroomt zodat er bijna geen zwevende stoffen meer doorgaan naar de rest van de nabehandeling. “Hoe lager de zwevende stof-concentratie die naar de nageschakelde zuivering stroomt, hoe hoger het rendement van de daarop volgende behandelingstechnieken”, vertelt Willy De Schagt van Deschacht. 

De installatie bestaat uit een ozon-installatie, gevolgd door drukfilters met granulair actief kool. Twee ozongeneratoren genereren het ozongas ter plaatste en worden door keramische diffusors in het afvalwater gebracht. “Ozon zorgt deels voor de afbraak van de micropolluenten. Daarna stroomt al het water van de ozon-reactortank naar zes drukfilters. De actief kool zal zowel micropolluenten als afbraakstoffen absorberen in zijn poriën”, aldus Willy De Schagt. “Door combinatie van beide technieken kunnen de micropolluenten zo efficiënt en volledig mogelijk verwijderd worden uit het effluent van de RWZI. Ongeveer 75% van het geloosde water van RWZI Aartselaar zal door de micropolluentverwijdering behandeld worden.”

Twee ozongeneratoren genereren het ozongas ter plaatste en worden door keramische diffusors in het afvalwater gebracht.

Beperkte ruimte

Mols staat gekend als een gerenommeerde speler op het vlak van bouwkundige werken. In dit project ontfermt het bedrijf zich over de bouw van een laagspanningsgebouw, betonwerken voor de discfilters, pompputten, ozonreactor, actief koolfilters en de aanleg van procesleidingen in HDPE, terreinriolering en fundering en verhardingen rond de gebouwde constructies. Jan Dickens: “Grootste uitdaging is ongetwijfeld de beperkte ruimte op de werf. Alle constructies sluiten bovendien nauw op elkaar aan en de bouw van de ozonreactor is allesbehalve evident omwille van de vrij hoge constructie en de beperkte ruimte intern.    

We moeten ook rekening houden met specifieke veiligheidsvoorschriften voor de bouw van deze constructie. De aanleg van de procesleidingen op verschillende niveaus in combinatie met de bouw van de verschillende betonnen constructies is eveneens een belangrijk aandachtspunt. 

Nood aan nieuwe techniek

Dankzij het project in Aartselaar leert Aquafin welke micropolluenten gebruikt kunnen worden als indicatorstoffen en welke technieken nuttig zijn om de effluentkwaliteit en de gezondheid van de waterloop te monitoren op lange termijn. Daarnaast vormt het effluentdebiet van RWZI Aartselaar een groot aandeel van het debiet van de ontvangende waterloop. De reductie van geloosde micropolluenten en de impact hiervan op de waterkwaliteit zouden dus groot en duidelijk opvolgbaar moeten zijn. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden als leidraad om te beslissen waar andere installaties voor micropolluentverwijdering het meest rendabel zijn. 

“De nieuw gebouwde installatie zorgt voor een bijkomende zuivering van het normaal gezuiverde rioleringswater”, verduidelijkt Jan Dickens. “Het is een primeur, een nieuwe installatie die nog nergens werd toegepast. De ervaring van Mols speelt in dit bijzonder project zeker een belangrijke rol. Daardoor kunnen we ons ook flexibel opstellen en kort inspelen op onvoorziene omstandigheden. We voeren ook bijna alle werken zelf uit, van grond- en betonwerken tot de aanleg van de procesleiding, riolering en verhardingen. Dat is zeker een grote meerwaarde voor de klant.”

De plaatsing verloopt zeer vlot.

HDPE-leidingen van Deschacht

De HDPE-leidingen van Deschacht spelen een belangrijke rol in dit project. Ze transporteren namelijk het te zuiveren water tussen de verschillende constructies, ofwel door verpomping ofwel door een gravitaire afloop. “De werf is maar 1.500 m². Het is een uitdaging om de volledige installatie erop verwerkt te krijgen. Maar de studiedienst van Deschacht heeft het basisplan van het studiebureau herwerkt tot een uitvoeringsplan, waardoor we beroep kunnen doen op een goed voorbereide en gedetailleerde opmaak. De plaatsing verloopt dus zeer vlot”, besluit Willy De Schagt.

De HDPE-leidingen van Deschacht transporteren het zuivere water tussen de verschillende constructies in het station.

Over Deschacht

Deschacht profileert zich op zijn beurt als een gespecialiseerde en gereputeerde groothandel in riolerings- en afvoerproducten, dak-, gevel- en isolatiematerialen.  Daarnaast heeft Deschacht gespecialiseerde teams die met hun specifieke expertise elk bouwproject begeleiden van onder de grond tot op het dak. Met tien filialen, 210 werknemers en meer dan 20.000 producten is Deschacht een topspeler in zijn segment die letterlijk, dankzij de regionale spreiding in Vlaanderen en Wallonië, maar ook figuurlijk dicht bij zijn klanten staat. “Samen realiseren we op jaarbasis een omzet van meer dan 140 miljoen euro”, klinkt het.

Over Mols

Rode draad doorheen de bedrijfsvoering van Mols is mobiliteit & infrastructuur. Er wordt gewerkt aan de mobiliteit van morgen met de bouw van fietsostrades, viaducten … En dat met een focus op lange termijn: hoogwaardige kwalitatieve infrastructuur waar nog jarenlang  trots op kan worden teruggekeken. Als familiebedrijf houdt Mols van een persoonlijke aanpak met korte communicatiekanalen en een luisterend oor voor het advies van collega’s. Bij Mols kan je blijven groeien en dit zowel op privé als professioneel vlak. Zo worden diverse interne en externe opleidingen aangeboden en staat een aangename werksfeer voorop. Ook veiligheid staat helemaal bovenaan de prioriteitenlijst. “We organiseren jaarlijks verschillende veiligheidsopleidingen, investeren in nieuw materiaal en steken onze koppen bij elkaar om risico’s te vermijden. Beter voorkomen dan genezen”, klinkt het resoluut.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details