Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Renovatie startbaan Luchthaven Oostende-Brugge gaat van start
De asfalt wordt van de startbaan gefreesd en afgevoerd © DMOW – Patrick Vanhopplinus.JPG

Renovatie startbaan Luchthaven Oostende-Brugge gaat van start

Luchthaven sluit voor twee maanden

De renovatie van de start- en landingsbaan van de Luchthaven Oostende-Brugge is van start gegaan. De luchthaven zal voor deze werken tijdelijk gesloten zijn tussen 25 januari 2024 en 27 maart 2024. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM) en zijn nodig om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen.

De luchthaven Oostende-Brugge heeft één verharde start- en landingsbaan, drie laadplatformen (vliegtuigparkings) en meerdere taxiwegen. De start- en landingsbaan (3.200 m lang en 45 m breed) krijgt de komende weken een grondige renovatie. Daarnaast omvat deze opdracht het verbreden van enkele taxiwegen, het plaatsen van duurzame ledverlichting en het vernieuwen van de riolering en afwatering. Tot slot wordt met deze werken mogelijk gemaakt dat de B747-400- en de B777-300ER-toestellen die op de Oostendse luchthaven taxiën met een grotere draaicirkel kunnen draaien. Daarvoor is er minder motorkracht nodig en wordt dus ook minder geluid en uitstoot geproduceerd. Deze laatste aanpassing is, net zoals het verbreden van de taxiwegen, noodzakelijk om te voldoen aan de EASA-regelgeving (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart).

Bruno De Saegher (LOM Vlaanderen) en Ann Vanpraet (adjunct-CEO Luchthaven Oostende-Brugge) © DMOW – Patrick Vanhopplinus

Bruno De Saegher, voorzitter LOM Vlaanderen: “We verzekeren met deze werken de toekomst van de luchthaven. We zorgen ervoor dat de startbaan in de komende jaren operationeel kan blijven en kunnen hiermee de luchthavenexploitatie op het huidige niveau te behouden. Dat is belangrijk, want de luchthaven is een belangrijke toegangspoort voor Vlaanderen en is een essentiële knoop in het multimodale goederennetwerk. Daarom hebben we in overleg met de aannemer en de luchthavenexploitant de sluitingsperiode zo kort mogelijk gehouden.”

Eric Dumas, CEO Luchthaven Oostende-Brugge: Met de aanvang van de renovatiewerken aan de start- en landingsbaan en taxiwegen zetten we een belangrijke stap in de duurzame verdere ontwikkeling van Luchthaven Oostende-Brugge. Dankzij een efficiënte samenwerking met de LOM Vlaanderen minimaliseren we de impact op passagiers en vrachtactiviteiten tijdens de sluiting. We kijken uit naar een vlotte heropening eind maart, met vernieuwde faciliteiten die ons de volgende jaren alleen maar vooruit kunnen helpen.”

Minutieuze voorbereiding voor korte sluitingsperiode

De LOM Vlaanderen heeft de uitvoering van de werken na marktraadpleging toegewezen aan Willemen Infra nv. De werken nemen 60 kalenderdagen in beslag en vinden plaats tussen 25 januari 2024 en 27 maart 2024. De werken werden door de LOM Vlaanderen gegund voor 17 miljoen euro en werden de afgelopen maanden minutieus voorbereid. Er vond daarvoor nauw overleg plaats tussen de LOM Vlaanderen, de luchthavenexploitant en aannemer Willemen Infra nv. Om de werken vlot en efficiënt te laten verlopen en de sluitingsperiode zo kort mogelijk te houden, werd de volledige projectzone ‘landzijdig’ gemaakt. Door omheiningen te verplaatsen en bepaalde veiligheidsprocedures aan te passen, kan de aannemer zo makkelijk de projectzone betreden en verlaten. Op een luchthaven zijn twee zones: ‘landside’ en ‘airside’. De ‘landside’-zone is de publieke zone vóór de veiligheidscontrole. De ‘airside’-zone is de zone die passagiers, maar ook vrachtwagens en ander logistiek verkeer, alleen kunnen betreden na een veiligheidscontrole.

Planning van de werken

Op 26 januari starten de opbraak- en grondwerken. Deze nemen een tweetal weken in beslag en kunnen mogelijk voor geluidshinder zorgen. De aannemer zal de hinder voor de omwonenden maximaal beperken. Aansluitend worden de fundering, de onderlagen, waarin de verlichtingskabels worden geplaatst, en de toplaag aangelegd. Gelijktijdig worden ook de rioleringswerken uitgevoerd. Vanaf eind februari worden de nieuwe led-bebakeningslampen geplaatst. In de laatste fase worden de markeringen aangebracht. De aannemer werkt elke dag van 6.00 tot 22.00 uur, behalve op zondag. Nachtwerk (tussen 22.00 en 6.00 uur) en zondagwerk zal enkel gebeuren bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. De verkeershinder blijft beperkt tijdens de werken, al kunnen de transporten voor extra verkeer zorgen. Alle werfverkeer verloopt via de ingang van de luchthaven. 

Het verloop van de werken en meer informatie over de werken, kan je terugvinden op www.luchthaven-oostendebrugge.com/buurtinfo. Buurtbewoners met vragen kunnen terecht op [email protected].

De taxiwegen worden verbreed © DMOW – Patrick Vanhopplinu

Veiligheid verzekeren

De laatste overlaging van de startbaan (nieuwe asfaltlaag) dateert van midden jaren 90. Een grondige renovatie drong zich op om te voorkomen dat de baan op termijn onveilig zou worden en was ook nodig om aan Europese regelgeving te kunnen blijven voldoen.

Bruno De Saegher, voorzitter LOM Vlaanderen: “We herstellen de schade die de afgelopen jaren is ontstaan omwille van slijtage en herstellen lokale verzakkingen. Daarnaast voeren we enkele structurele verbeteringen door. We pakken bijvoorbeeld de lijnafwatering aan en verminderen zo het risico op water op de startbaan. Ook voorzien we de start- en landingsbaan van duurzame ledverlichting in plaats van de huidige energieverslindende halogeenverlichting.” 

Geen wijziging van de startbaan

De LOM Vlaanderen benadrukt dat de werken aan de start- en landingsbaan alleen de renovatie tot doel hebben. De werken leiden niet tot een capaciteitsverhoging. Er zullen door de renovatie geen grotere toestellen kunnen landen op de luchthaven dan de toestellen die vandaag al gebruik kunnen maken van de luchthaven. De trafiek die mogelijk is op de luchthaven blijft identiek, en de voorwaarden uit de huidige milieuvergunning blijven onverkort van toepassing.

Samenwerking tussen overheid en privé

Sinds 2014 werken de Vlaamse overheid en de privé samen voor de ontwikkeling van de luchthavens. De overheid is via een publieke nv (de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthavens. De LOM Vlaanderen waakt er op die manier over dat het vliegverkeer op de luchthaven op een veilige manier kan blijven plaatsvinden. Voor de uitvoering van haar taken doet de LOM Vlaanderen een beroep op andere diensten van de Vlaamse overheid. De werken aan de startbaan van de Luchthaven Oostende-Brugge worden, in opdracht van de LOM, voorbereid en opgevolgd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het privébedrijf EGIS staat als Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details