02:46
28-11-2016

Riettegels integreren Stevin-project in Zeebrugse omgeving

Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, realiseert de komende jaren het Stevin-project, ter versterking van het elektriciteitsnet tussen Zeebrugge en Zomergem. In Zeebrugge wordt een nieuw hoogspanningsstation gebouwd, dat de schakel- en transformatieapparatuur voor diverse hoogspanningsverbindingen zal herbergen. Alle gebouwen van het Stevin-project worden via groenelementen geïntegreerd in de omgeving. In Zeebrugge gebeurt dit via de veelzijdigheid van riettegels.

Het grootschalige Stevin-project maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren. In Zeebrugge wordt in dat kader een hoogspanningsstation geplaatst. Dat herbergt de schakel- en transformatieapparatuur

GROND/WEG/WATERBOUW partners

dps vacatureaerts trucks