Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Samen met de sector van de wegen-, de waterbouw en de grote infrastructuurwerken voor de heropstart van werven

Samen met de sector van de wegen-, de waterbouw en de grote infrastructuurwerken voor de heropstart van werven

In overleg met de sector van de wegen- en waterbouw werd een memorandum opgesteld waarin wordt overeengekomen hoe een geleidelijke heropstart van de werven kan plaatsvinden. Door de Corona maatregelen is het verkeer op de wegen sterk afgenomen. Hierdoor is het nu mogelijk om in veiligere omstandigheden werken uit te voeren en om minder verkeershinder te veroorzaken. Deze heropstart geeft bovendien een broodnodige maatschappelijke en economische ondersteuning. Infrastructuurwerken zijn traditioneel een belangrijke motor van de economie. Het memorandum heeft specifiek oog voor de veiligheidsmaatregelen en ondersteuningsmaatregelen voor de sector. De minister roept tevens de andere opdrachtgevers, onder meer de lokale besturen, en de nutsmaatschappen op om mee te werken aan een heropstart.

Net zoals andere sectoren werd ook de sector van de infrastructuurwerken geconfronteerdmet de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus. Op amper één week tijd lag meer dan de helft van de bouwactiviteiten stil. Hoewel het in principe een beslissing van de aannemer is om zijn activiteiten, geheel of gedeeltelijk, verder te zetten of te hervatten, weliswaar mits de naleving van de verplichte maatregelen, zijn er nog een aantal andere factoren die ervoor zorgen dat de opstart niet of onvolledig mogelijk is.

Op ieder ogenblik blijft de veiligheid en de gezondheid van het personeel een absolute topprioriteit.

Door de strenge maatregelen is het verkeer op de wegen sterk afgenomen. Er ligt bovendien heel wat werk op de plank. In het kader van verkeersveiligheid, mobiliteit en goederen- en personentransport zijn er enorme uitdagingen van groot maatschappelijk belang : het aanpakken van de gevaarlijke punten, het aanleggen van veilige fietspaden, het installeren van camera’s en trajectcontroles, …Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken zijn er bovendien zeer veel werven. Van de ruim 300 werven bij MOW werd meer dan de helftstopgezet.Van nieuwe werven werd de opstart uitgesteld.

Voor werven die ofwelgepaard gaan met een groot veiligheidsrisico of die veel hinder veroorzaken, en werven die in een groter geheel kaderen, is het nu, bij weinig verkeer, het uitgelezen moment om ze uit te voeren.

In dat kader lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vorige week een oproep aan de bedrijven om toch zoveel mogelijk aan het werk te blijven: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken veilig uitgevoerd worden. Er ligt zoveel werk op tafeldat een uitstel absoluut niet wenselijk is. De voorbije dagen was ik dan ook in overleg met de sector om na te gaan hoe een geleidelijke heropstart in alle veiligheid mogelijk is.Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat wij vandaag dit memorandum met de sector kunnen ondertekenen. “

Samen voor veiligheid

De bescherming van de werknemers actief in de sector is vanzelfsprekend van cruciaal belang. Het memorandum zoomt specifiek in op het naleven van de beschermingsmaatregelen. Social distancing en hygiënemaatregelen moeten ten alle tijden gerespecteerd worden ook in de woon-werkverplaatsingen. Daarom wordt een meldpunt opgericht waar werknemers zich kunnen laten horen mochten klachten via de geëigende kanalen van de ondernemingen niet voldoende gehoor krijgen.

Geleidelijke heropstart

Voor elke werf worden er concrete afspraken gemaakt tussen de bedrijven en de aanbestedende overheid over welke werven onder de huidige voorwaarden en omstandigheden kunnen uitgevoerd, dit op maat en tempo van de verschillende ondernemingen. Per werf zal dan een beslissing worden genomen in functie van de aanpasbaarheid aan de veiligheidsmaatregelen. Dit betekent niet dat het morgen weer ”business as usual” zal zijn maar dat de activiteit geleidelijk aan, gefaseerd en gecontroleerd, zal toenemen.

Specifieke ondersteuningsmaatregelen voor de sector

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heeft specifieke steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemingen actief in de sector te ondersteunen om onder andere liquiditeitsproblemen bij bouwondernemingen te vermijden of te beperken.

Volgende ondersteuningsmaatregelen werden gelanceerd:

  • Er wordt in grote mate gebruik gemaakt van tussentijdse betalingen, dit onder de vorm van maandelijkse schuldvorderingen.
  • De betalingstermijnen worden strikt ingekort door een snellere verificatie en betaling van de schuldvorderingen en facturen door de overheid.
  • Als gunstmaatregel wordt er afgezien van vertragingsboetes als de vertraging te wijten is aan de coronacrisis.
  • Er kunnen voorschotten betaald worden aan aannemers binnen de contractuele aanneming.
  • Er zal voorzien worden in een tussenkomst in de meerkost van het woon-werkverkeer door de maatregelen van social distancing.

 

Daarnaast engageert MOW zich om het geplande investeringsritme aan te houden. Ze zal daartoe de voorziene aanbestedingskalender aanhouden en roept ook de andere overheden, waaronder de lokale besturen en de nutsmaatschappijen, op om hetzelfde te doen.

Minister Peeters : “We hopen met deze maatregelen en met de belofte de aanbestedingskalender aan te houden, de economische impact van de coronamaatregelen voor de bedrijven te temperen en financiële problemen te voorkomen. Het woonwerk-verkeer moet aangepast zijn aan de maatregelen van social distancing. Daarom wil ik ook tussenkomen in de meerkost om de werknemers van de bouwondernemingen in de mogelijkheid te stellen hun verplaatsingen van en naar de werf op een veilige manier te doen. “

Memorandum voor sector actief binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Dit memorandum werd ondertekend door de organisaties die actief zijn in de sector binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken :

Minister Lydia Peeters, het beleidsdomein MOW (departement MOW – AWV – MDK – De Vlaamse Waterweg – Lantis – De Werkvennootschap – VVM De Lijn) –

En de beroepsfederaties : VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers) – Bouwunie – Bouwunie Infrastructuurwerken – VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) – Vlaamse Waterbouwers– VBA (Vereniging der Belgische aannemers van grote bouwwerken)

Hier vindt u de volledige tekst van het memorandum.

Bron: Lydiapeeters

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details