Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
SBM Opleiding: Milieucoördinator niveau B

SBM Opleiding: Milieucoördinator niveau B

Gecertificeerd traject! Na afloop waakt u als milieucoördinator niveau B over de naleving van de milieuwetgeving in het bedrijf.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. U ontvangt bovendien, na het met succes geslaagd zijn in het examen, het erkende diploma “Milieucoördinator niveau B“.

Omschrijving

Sedert 4 juli 1996 leggen het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de indelingslijst in de milieuwetgeving, vervat in VLAREM II: 150 uren voor milieucoördinator B en 250 uren voor milieucoördinator A.

De milieucoördinator moet waken over de naleving van de milieuwetgeving in het bedrijf, moet tekortkomingen signaleren en verbeteringsvoorstellen formuleren. De Vlaamse wetgever legt aan toekomstige milieucoördinatoren de verplichting op een erkende cursus van aanvullende vorming te volgen. Het uitvoeringsbesluit omschrijft zeer nauwkeurig het te volgen lessenpakket. Bovendien heeft de milieucoördinator een dermate veeleisende functie dat een doorgedreven kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek onmisbaar is. Syntra West, SBM en Escala hebben de afgelopen jaren een stevige traditie uitgebouwd op het vlak van bedrijfsgerichte opleidingen over de milieuproblematiek in al haar aspecten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar personen die het diploma van milieucoördinator niveau B wensen te behalen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Ofwel houder zijn van een einddiploma van hoger secundair onderwijs.
 • Ofwel gelijkaardige getuigschriften of certificaten bezitten.

Methodologie

Het lessenpakket geeft de cursisten de gelegenheid zich grondig te verdiepen in de diverse milieuproblematieken, zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Een aantal praktijkbezoeken rond milieuzorg, afvalbehandeling, lucht- en waterzuivering staan op het programma. Tevens wordt er in de cursus via zeer praktische situaties aandacht geschonken aan metingen/analyses, beheersingstechnieken rond geluid en het raadplegen van gegevensbestanden.

Programma

Module 1: uitgangspunten – achtergronden – basisbegrippen

 • Inleiding + grondslagen milieuwetenschappen
 • Structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Formulering milieu-eisen (Vlarem II)
 • Praktijksessie Vlarem

Module 2: milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator

 • Opstellen milieuvergunningsaanvragen
 • Monitoring van emissies
 • Subsidies
 • Integratie milieuzorg in bedrijfsbeheer
 • Emissiejaarverslag en administratie
 • Opstarten milieuzorgsysteem
 • Milieuheffingen

Module 3: taakstelling milieucoördinator

 • Preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Preventie externe veiligheid
 • Vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
 • Raadplegen gegevensbestanden
 • Beheersingstechniek: rookgaszuivering
 • Praktijk metingen en analyses
 • Saneringstechnologie
 • Interne en externe communicatie
 • Beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling
 • Preventie afvalwater good housekeeping
 • Milieu-effectenrapportage (MER)
 • Veiligheidsrapportering (VR)
 • Energiebeleid
 • Bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
 • Beheersingstechniek geluid
 • Projectbeheer
 • Praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details