Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Sloopdeskundigen in Vlaanderen: nu gecertificeerd voor asbestinventarisatie
De sloopdeskundige moet volgens de wetgeving ook over een persoonscertificaat asbest inventarisatie beschikken;

Sloopdeskundigen in Vlaanderen: nu gecertificeerd voor asbestinventarisatie

Sinds de voorbije zomer zijn de verplichtingen voor de opdrachtgever en uitvoerder van sloopwerken uitgebreid. Voor werken waar de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, wordt via sloopbeheerorganisatie Tracimat ook een conformverklaring en de tracering van de afbraakmaterialen verplicht. Bovendien moet de sloopdeskundige volgens de wetgeving ook over een persoonscertificaat asbest inventarisatie beschikken. Hiervoor kunnen de sloopdeskundigen terecht bij certificatie-instelling COPRO, dat zowel de bedrijven en de personen in het kader van asbestinventarisatie en het asbestattest in Vlaanderen certificeert.

De nieuwe verplichtingen, vorige zomer bekrachtigd in een nieuwe versie van het VLAREMA, gelden voor werken waarvoor een omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend vanaf 1 juli 2022. Concreet houdt dit in dat de opdrachtgever, sloper of wegenbouwer de volledige traceerbaarheidsprocedure via de sloopbeheersorganisatie Tracimat moet volgen voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³, in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume > 5000 m³ en infrastructuur- en onderhoudswerken met een volume > 250 m³.

Het asbestattest, gebaseerd op een asbestinventarisatie, is noodzakelijk voor de verkoop van een constructie met bouwjaar voor 2001 en wordt opgemaakt door een persoonsgecertificeerd asbestdeskundige, actief bij een procesgecertificeerd bedrijf.

Gecertificeerd asbest deskundige inventarisatie voor sloop

Als erkende sloopbeheerorganisatie attesteert Tracimat vzw het volledige proces van de selectieve sloop en biedt zij ondersteuning aan alle actoren in het sloopproces.  Een destructieve asbestinventaris maakt deel uit van een sloopopvolgingsplan opgemaakt door een sloopdeskundige. Gezien de aanpassingen van de wetgeving, moet deze sloopdeskundige nu ook over een persoonscertificaat asbest deskundige inventarisatie beschikken. Deze certificatie, onder andere uitgereikt door COPRO, bevestigt dat de deskundige via de verplichte opleiding over de nodige kennis over asbesttoepassingen, hun gebruik en de wetgeving beschikt. Dit wordt bevestigd door het slagen in het OVAM examen. De deskundigen zullen bovendien ook een jaarlijkse bijscholing volgen.

Pieter Keppens, Unit Manager bij COPRO: “Een asbestdeskundige moet ook onpartijdig en onafhankelijk zijn om als derde partij op te treden. De wet zegt trouwens dat opleidingen voor asbestdeskundigen door een certificatie-instelling – zoals COPRO – georganiseerd worden. Maar omdat we geen opleidingscentrum zijn, hebben we een samenwerkingsakkoord gesloten met opleidingscentra en met Tracimat, die onder onze supervisie deze taak op zich nemen. Hun opleiders stomen de deelnemers klaar voor het al vermelde OVAM-examen.”

De gewijzigde wetgeving heeft niet alleen invloed op de sloop- en asbestdeskundigen, maar ook op de brekers.

Impact in de keten na de sloop

De missie van COPRO is kort samengevat het organiseren, het coördineren, het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector. “Bouw- en slooppuin wordt door brekerinstallaties  omgezet naar gerecycleerde granulaten.” aldus Pieter Keppens. “Als deel van de keuring kijken we onder andere naar de aanwezigheid van asbest in gerecycleerde granulaten. Het asbestattest als deel van het Actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering streeft ernaar om uiterlijk tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Door de aanwezigheid van asbest in bestaande gebouwen en constructies stapsgewijs af te bouwen, zal dit op termijn leiden tot een hogere kwaliteit van gerecycleerde granulaten. 

De gewijzigde wetgeving heeft dan ook niet alleen invloed op de sloop- en asbestdeskundigen, maar ook op de brekers. Zo wordt verwacht dat er meer volume laag milieurisico-profiel (LMRP) bij de brekers zal aangeboden worden ten opzichte van hoog milieurisico-profiel (HMRP). COPRO certificeert zowel de milieutechnische als de bouwtechnische kwaliteit van de gerecycleerde granulaten, zodat de gebruiker voldoende vertrouwen heeft dat deze producten aan alle eisen voldoen.”

Sinds de voorbije zomer zijn de verplichtingen voor de opdrachtgever en uitvoerder van sloopwerken uitgebreid.

Het asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Als certificatie-instelling in de bouwsector certificeert COPRO ondertussen bijna 1.000 productie-eenheden van 10.000 productietypes. De persoons- en procescertificatie voor asbest deskundigen inventarisatie is hier een logische uitbreiding van de activiteiten binnen de missie van COPRO.

Het asbestattest, gebaseerd op een asbestinventarisatie, is noodzakelijk voor de verkoop van een constructie met bouwjaar voor 2001 en wordt opgemaakt door een persoonsgecertificeerd asbestdeskundige, actief bij een procesgecertificeerd bedrijf. Vanaf 23 november 2023 is dit asbestattest verplicht bij verkoop. Vanaf 2032 is een geldig asbestattest verplicht voor alle constructies met bouwjaar voor 2001.

Heel wat asbestdeskundigen volgen een bijkomende opleiding tot sloopdeskundige bij Tracimat, om zowel inventarisatie voor sloop als de opmaak van asbestattesten voor verkoop te kunnen aanbieden. Een logische combinatie, zeker gezien de veranderde wetgeving. Voor bedrijven en hun werknemers biedt COPRO alle mogelijkheden en ondersteuning om de nodige certificaten hierrond te behalen”, besluit Pieter Keppens.      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details