Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Smart water management in opmars

Smart water management in opmars

Gestimuleerd door Aquafin zijn slimme riolen aan een opmars bezig. Door bijkomende meters en sensoren te plaatsen kan het rioolstelsel in real time aangestuurd worden, met een duidelijke ecologische verbetering van de waterloop als gevolg. ESEP, gespecialiseerd in waterzuivering & waterbeheersing, zit mee op de trein en heeft een aantal technieken ontwikkeld. “Van een eenvoudige debietbegrenzer zonder bewegende delen tot een volledig geautomatiseerd realtime debietmanagementsysteem”, vertelt zaakvoerder Emile Bruschinski. 

Langs overstorten in gemengde rioleringsstelsels kan het water, dat anders voor wateroverlast zou zorgen, worden afgevoerd naar de nabije waterlopen. Ondanks de verdunning met regenwater is dit water nog erg vervuild en kan het vaak een grote impact op het milieu hebben. Om deze negatieve gevolgen te beperken, ontwikkelde Aquafin een sturingsstrategie voor rioleringssystemen. Met behulp van sensoren, controllers en regelaars worden in realtime acties uitgevoerd zodat het gehele rioleringsstelsel zich zo gelijkmatig mogelijk kan vullen. Deze dynamische sturing maakt van ondergrondse, ‘domme’ riolen een slimme infrastructuur die vanop afstand gemonitord kan worden.

“Het koppelen van de verzamelde data kan een zeer krachtig informatiemiddel zijn om waterbeheersing te sturen”, vertelt Emile Bruschinski van het Nederlandse bedrijf ESEP, gespecialiseerd in waterzuivering & waterbeheersing. “Slimme riolen maken optimaal gebruik van hun capaciteit en inhoud door op strategische posities proactief ingrepen mogelijk te maken op basis van data verkregen uit smart water management. De capaciteit van rioleringen blijkt vaker onvoldoende door toename van aangesloten, niet infiltrerende oppervlakken ook de klimaatverandering heeft uiteraard invloed.”

ESEP

Schuifafsluiter op uitgaande leiding (de motor van deze afsluiter hieronder).


Onderbenut potentieel
Het verhaal van slimme rioleringen is vandaag in België en Nederland nog een verhaal van onderbenut potentieel. Emile Bruschinski: “Maar het potentieel is wel zeer groot. Het verwerken van alle mogelijk data is echter een hele uitdaging. Nieuwe technieken om big data te analyseren en hieruit werkbare informatie te halen, zoals machine learning (ML) en artificial intelligence (AI), zijn in opmars. Er lopen zowel in Nederland (Waterschappen) als in België (Aquafin) testprojecten op dit gebied. Wat er uit deze projecten geleerd wordt, zal ongetwijfeld zorgen dat deze technieken meer en meer hun intrede gaan doen in de dagelijkse praktijk.”

ESEP

Geautomatiseerde motor die real-time de afsluiter bedient.

Wat die technieken voor waterbeheersing betreft, heeft ESEP er een aantal ontwikkeld. “Van een eenvoudige debietbegrenzer zonder bewegende delen zoals het bekende ESEP wervelventiel tot een volledig geautomatiseerd realtime debietmanagementsysteem type EGAR. ESEP heeft oplossingen in huis die naadloos kunnen aansluiten bij smart water management”, verduidelijkt Emile Bruschinski. “Uiteindelijk zullen waterstromingen in de riolering op basis van de verkregen informatie fysiek geregeld moeten worden. Weten wanneer je welke actie moet nemen is één ding, het vervolgens praktisch uitvoeren blijft nodig. Alleen gebeurt dit niet meer zoals vroeger op locatie, maar wel vanop afstand.”

ESEP

Bovengrondse sturingskast.


Pilootprojecten verzilveren
ESEP heeft eigen test- en ontwikkelingsfaciliteiten en werkt intensief samen met kennisinstituten om haar oplossingen te blijven ontwikkelingen en verbeteren. Emile Bruschinski: “Zo maken wij gebruik van CFD-programma’s (Computational Fluid Dymanics) om modellen te ontwikkelen ter ondersteuning en verbetering van onze ontwerpen. Ook zijn wij betrokken bij een project waar door middel van PIV technieken (Particle Image Velocity) de inwendige waterstromen in onze waterzuivering- of waterbeheersingsproducten in kaart kunnen worden gebracht.”

De uitdaging waar de sector nu voor staat is het omzetten van de ervaring opgedaan in pilootprojecten naar succesvolle toepassingen in de dagelijkse praktijk. “Het potentieel is heel groot, maar een goede samenwerking tussen de verschillende partijen zoals waterbeheerders, aanbieders van informatietechnologie, waterbeheersingstechnieken en sensoring zal uiteindelijk het succes bepalen. In de nabije toekomst verwacht ik de eerste echte stappen op plekken waar de situatie acuut is en waar traditionele oplossingen niet wenselijk of toepasbaar zijn. Op langere termijn zullen slimme riolen zich steeds breder verspreiden”, besluit Emile Bruschinski.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details