Geïntegreerd rioolbeheer
02:04
30-11-2018

Sneller naar goede waterkwaliteit met geïntegreerd rioolbeheer

In 2027 valt er niet aan te ontkomen: als België niet beantwoordt aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, volgen er boetes. “Met een geïntegreerde aanpak van de lokale en gewestelijke infrastructuur voor afvalwater en hemelwater, kan Vlaanderen een maximale ecologische winst combineren met een betere betaalbaarheid van alle investeringen die nog moeten gebeuren”, stelt Jan Goossens, CEO van Aquafin. 

Allerlei metingen en tellingen bewijzen het de jongste jaren: ons oppervlaktewater herleeft dankzij de inspanningen van de gemeenten en van het Vlaamse Gewest via Aquafin. Voorzichtig optimisme is gepast, maar zonder de reikwijdte van de uitdagingen waar Vlaanderen nog

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Persvoorstelling Willemen DrainphaltZuunbeek