Grondbehandeling
02:05
29-10-2018

Succesvolle grondbehandeling dankzij kwaliteitsvolle bindmiddelen

Grondbehandeling is een milieuvriendelijke en kostenefficiënte methode om een grond, die niet de vereiste kenmerken bezit om hergebruikt te kunnen worden,  op te waarderen. Een behandelde grond kan dankzij zijn nieuwe en aangepaste eigenschappen verwerkt worden in een stabiele aanvulling, een draagkrachtig platform, een baankoffer of een structurele laag met hoge draagkracht. Dit laat de realisatie toe van bermen, taluds, onderfunderingslagen en zelfs funderingen.

Ondraagkrachtige, slappe gronden met een hoge plasticiteit en vochtigheid (klei, leem) kunnen in situ behandeld worden om de geotechnische kenmerken ervan te verbeteren. Dat betekent dat de grond beter verdichtbaar is en door werfverkeer kan

Lees meer over: FEBELCEM , Grondbehandeling , Nieuws

GROND/WEG/WATERBOUW partners

DampoorttunnelPompgemaal