Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Succesvolle (retour)bemaling  bij bouw rotatieparking in Brugge

Succesvolle (retour)bemaling bij bouw rotatieparking in Brugge

In het centrum van Brugge wordt momenteel een nieuwe ondergrondse rotatieparking met 139 plaatsen en 66 private garageboxen gebouwd. Het project, met Europroject en VDD Project Development als bouwheren, bestaat uit twee bouwlagen. Voor de bronbemalingswerken wordt een beroep gedaan op specialist G. Smeyers. “Intussen is de bemaling in werking gesteld en is de bouwput tot op diepte drooggezet”, vertelt René Lambrechts, zaakvoerder van G. Smeyers nv..

De rotatieparking zal later door Interparking als een publieke parking worden uitgebaat. Een gedeelte van de parking wordt door VDD Development Project overgenomen als private parking voor hun toekomstig project Weyler­kazerne. De realisatie van een ondergrondse parking met afmetingen ca 72 x 60 lm tot op een diepte van 7 m onder het bestaande maaiveld, midden in het historisch Centrum van Brugge, is niet evident. “De grondwaterstand in rust wordt op een geringe diepte aangetroffen (90 cm onder maaiveld ) en de ondergrond ter plaatse bevat een belangrijke zettingsgevoelige laag”, vertelt René Lambrechts van G. Smeyers. “Het droogzetten van een bouwput van dergelijke omvang tot op een diepte van 7 m is dan ook niet zonder risico’s.”

img_20200212_165031-kopieren

Voor de bronbemalingswerken bij de bouw van een rotatieparking in het centrum van Brugge wordt een beroep gedaan op specialist G. Smeyers.

 

Bijkomend onderzoek

In een eerste fase werd door G. Smeyers op basis van de beschikbare gegevens, afgeleid uit ter plaatse uitgevoerde sonderingen, een eerste bemalingsstudie op basis van een 3D-model uitgevoerd. René Lambrechts: “Al snel bleek dat de invloed van de bemaling op de omgeving te nadelig was en aanleiding zou geven tot ontoelaatbare zettingen indien gewerkt zou worden met een open bouwput. Er moesten dus bijkomende beschermende maatregelen worden uitgewerkt. In algemeen gemeen overleg werd beslist om bijkomend grondonderzoek uit te voeren bestaande uit 4 verkenningsboringen tot op 14 m diepte met ontname van geroerde monsters en met uitvoering van doorlatendsheidsproeven op een diepte van 13 tot 14 m. Hierbij gingen we speciaal op zoek naar een mogelijks waterremmende laag.”

Een nieuwe bemalingsstudie werd uitgevoerd in een tweede fase, ditmaal met een waterremmende wand met retourbemaling buiten de bouwput. “De diepte van de wand werd dank zij het 3D-model geoptimaliseerd en bepaald op 16 m diepte onder maaiveld”, verduidelijkt René Lambrechts. “Op deze wijze kon er een retourbemaling geïnstalleerd worden vlak achter de waterremmende wand. De bouwput wordt drooggezet door een combinatie van verticale filters en vacuüm dieptebronnen binnen de bouwput in laag 3 (goed gepakt zand met zandsteenbanken, watervoerend). Dit water wordt echter belucht tijdens het oppompen en is dus niet geschikt om te hervoeden via de retourputten. Eens de bouwput uitgegraven is tot op 7 m diepte moeten nog trekankers worden uitgevoerd vanaf de bodem van de bouwput, welke echter dieper reiken dan de onderkant van de waterremmende wand tot in laag 5 (goed gepakt zand met zandsteenbanken, watervoerend). Hierdoor was ook een spanningsbemaling in laag 5 nodig.”

img_20200206_102132-kopieren

Met de voorziene bemaling wordt het bemalingspeil binnen de bouwput zonder problemen gehaald.

 

Continu gemonitord

Het water van de spanningsbemaling kon zonder problemen onbelucht opgepompt worden en is prima geschikt om de retourputten te voeden. Op deze wijze kan de waterstand in laag 2 (klei afgewisseld met zandlaagjes, waterremmende laag) op peil gehouden worden waardoor geen zettingen zullen ontstaan in de nabije omgeving. René Lambrechts: “Ten slotte wordt in laag 1 (leemhoudend zand, watervoerend) met een bemaling met korte vacüumfilters buiten de bouwput de waterstand zo laag mogelijk gehouden om de waterdruk op de soilmix wand te beperken. Het geheel wordt continu gemonitord met peilbuizen binnen en buiten de bouwput waarin divers zijn ingebouwd die de waterstand in de peilbuizen continue registreren. Deze gegevens kunnen online worden uitgelezen door alle betrokken partijen.”

modeloutput-kopieren

Modeloutput.

 

Referentieproject

Op vraag van de klant werd de bemalingsvergunning door de diensten van G. Smeyers in het omgevingsloket ingevoerd waarbij de bemalingsstudie uiteraard een belangrijk onderdeel vormde. Tevens werd ook een lozingsvergunning aangevraagd bij Aquafin. “Intussen is de bemaling in werking gesteld en is de bouwput tot op diepte drooggezet. Met de voorziene bemaling wordt het bemalingspeil binnen de bouwput zonder problemen gehaald. Ook de retourbemaling functioneert zoals verwacht en de in werkelijkheid opgepompte debieten zijn zeer goed in overeenstemming met het geen op basis van onze bemalingsstudie werd verwacht. Het project Rotatieparking is voor de firma G. Smeyers een belangrijke referentie. De firma G. Smeyers heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van dit project, zowel in de fase van de vergunning als tijdens de realisatie”, besluit René Lambrechts.      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details