Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Succesvolle VLARIO-dag telt ruim 860 aanwezigen
“Het was een zeer goede editie met een record aantal deelnemers en een fijn weerzien met onze leden na elkaar lange tijd niet meer gezien te mogen hebben”, aldus VLARIO-directeur Wendy Francken.

Succesvolle VLARIO-dag telt ruim 860 aanwezigen

Op 21 september vond in Antwerp Expo de VLARIO-dag plaats. Ruim 860 aanwezigen genoten van een coronaveilige beurs en een goed gevuld seminarieprogramma, dat geopend werd door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir. Het thema van de VLARIO-dag luidde: ‘Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw?’. De klimaatverandering blijft de sector immers beroeren en liep ook als een rode draad doorheen de VLARIO-dag. De minister herinnerde de aanwezigen aan de grote uitdagingen die de klimaatverandering brengt voor de watersector, benadrukte de noodzaak om ons aan te passen en situeerde de Blue Deal binnen dat adaptatiebeleid.

De kaderrichtlijn Water was het eerste thema dat werd aangesneden. Het halen van een goede waterkwaliteit is niet evident en zal het engagement van alle partijen vergen. De VMM probeert de doelstellingen voor de verschillende actoren verder te expliciteren en als oplossingsgerichte partner het behalen van die doelstellingen ook mee te faciliteren waar mogelijk. “VMM wil een regisseursrol opnemen in de afvalwaterketen. We vertalen het algemene streefdoel ‘goede toestand’ in minimale doelstellingen voor de verschillende actoren, we monitoren de vooruitgang en we sturen bij en ondersteunen waar nodig”, aldus Steven Van den Broeck van de Dienst Waterkwaliteitsonderbouwing van VMM.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir opende de VLARIO-dag 2021 en feliciteerde de organisatie met de grote opkomst en het boeiende programma.


Het groenblauwpeil

Veel aandacht ging ook naar het groenblauwpeil, een nieuw sensibiliserend instrument om de toepassing van groenblauwe maatregelen op individuele percelen te versnellen en kwalitatief te verbeteren. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons perceel is ingericht met de juiste maatregelen? En hoe leggen we als bouwheer of gemeente een duidelijk ambitieniveau vast? Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelden VLARIO, Departement Omgeving en de Vlaamse Confederatie Bouw in het kader van de Blue Deal het groenblauwpeil. Een score geeft aan hoe duurzaam en klimaatrobuust een perceel is ingericht op vlak van groene en blauwe elementen. Vincent Wolfs, voorzitter Werkgroep Concept en berekening van rioleringsstelstels, stelde het peil in primeur aan u voor, tezamen met de interactieve webtool die werd ontwikkeld om de score te bepalen.


Lokale besturen

De lokale besturen zijn volgens minister Demir cruciale partners in het adaptatiebeleid. In een gesprek tussen Prof. Patrick Willems (voorzitter VLARIO) en Victor Dries (kabinet minister Demir) was het eerste gespreksonderwerp ontharding en groenblauwe inrichting, naar aanleiding van de discussies over de (onwettig) verharde voortuinen in Lier. De burgemeester van Lier benadrukte in een filmpje de nood aan handhaving van de regels, maar ook de ambitie om te werken aan een structureel ruimtelijk transformatietraject, in samenwerking met de bewoners. Victor Dries drukte zijn appreciatie uit voor de daadkracht van de burgemeester. Het is belangrijk dat lokale besturen de uitdagingen aanpakken. Hemelwater- en droogteplannen mogen geen afvinklijstjes worden, maar zouden moeten leiden tot samenwerkingen met de actoren. De uiteindelijke ambitie mag daar hoog liggen. Volgens Professor Willems is zo’n ambitie niet alleen nodig, maar ook technisch haalbaar en bestaan er tal van goede voorbeelden waarbij ontwerpers invulling geven aan zulke doelstellingen, zoals bijvoorbeeld www.blauwgroenvlaanderen.be.

Het seminarie werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de VLARIO-innovatieprijs in de categorieën VISIE&CONCEPT en TECHNOLOGIE.


Assetmanagement & hemelwater- en droogteplannen

Kathleen Van Dorslaer, CIW-projectgroep Hemelwater-en droogteplannen/VVP, lichtte na de pauze toe hoe je als lokaal bestuur aan de slag gaat met een hemelwater- en droogteplan. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid heeft werk gemaakt van een blauwdruk, waarin dieper wordt ingegaan op de inhoud, het proces en de opvolging van een hemelwater- en droogteplan, en waar je een overzicht vindt van goede praktijken. Danny Verhulst, voorzitter Werkgroep Asset Management, besprak op zijn beurt of we op het vlak van as setmanagement op koers liggen voor 2027. Want tegen dan moeten de verschillende gemeentes en rioolbeheerders duidelijke stappen in assetmanagement gezet hebben. Een belangrijke verplichting daarbij is het toekennen van de nodige risicoprofielen aan de rioleringen en het opmaken van een eerste inspectieplan. Met dit inspectieplan moet tegen 2027 zo’n 40 % van het rioleringsnetwerk in Vlaanderen een (voor)inspectie gekregen hebben.

Ruim 860 aanwezigen genoten van een coronaveilige beurs en een goed gevuld seminarieprogramma

VLARIO-innovatieprijs

Het seminarie werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de VLARIO-innovatieprijs in de categorieën VISIE&CONCEPT en TECHNOLOGIE. Nadat de genomineerden hun innovatie voorstelden aan het publiek konden de deelnemers zelf stemmen wie de VLARIO-innovatieprijs 2021 wint. In de categorie VISIE&CONCEPT viel het pilootproject klimaatrobuuste Marnixwijk door Aquafin en de Gemeente Overijse in de prijzen. In de categorie TECHNOLOGIE kwam Thiotube uit Thiocrete (circulaire zwavelbeton) door De Bonte Group / Thio Materials als winnaar uit de bus. VLARIO-directeur Wendy Francken blikt tevreden terug op een leerrijke en vruchtbare VLARIO-dag: “Het was een zeer goede editie met een record aantal deelnemers en een fijn weerzien met onze leden na elkaar lange tijd niet meer gezien te mogen hebben. We hopen dat iedereen er evenveel van genoten heeft als ons. Volgend jaar keren we terug naar ons normaal patroon en zal de VLARIO-dag doorgaan op dinsdag 29 maart. Noteer deze datum alvast in uw agenda”, klonk het trots.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details