Sweco Belgium
04:03
03-10-2016

Sweco Belgium coördineert bouw van prestigieuze Ligne 17 in Parijs

Belgische expertise op Franse bodem

2016 is een uiterst boeiend jaar voor een van ’s lands voornaamste engineeringbureaus. Na de definitieve overname door de Zweedse multinational Sweco en de formele oprichting van Sweco Belgium, kreeg het voormalige Grontmij het blije nieuws dat het de bouw van een belangrijke nieuwe metrolijn in Parijs mag coördineren. Een dubbele mijlpaal in de Belgische infrastructuurgeschiedenis die we uiteraard niet onderbelicht kunnen laten, en dus trokken we naar de hoofdzetel van Sweco Belgium in Mechelen voor een gesprek met Managing Director Erwin Malcorps en Director Infrastructure Peter Vanhoegaerden.   

Erwin Malcorps en Peter Vanhoegaerden: Het is een unicum dat een Belgisch bureau met adres in eigen land de detailstudie voor de bouw van een nieuwe metrolijn in Parijs mag uitvoeren. Het gaat om Lijn 17, een cruciaal onderdeel van het Grand Paris Express-netwerk – zeker omdat ze langs twee belangrijke luchthavens passeert (Le Bourget en Charles De Gaulle). Het traject is goed twintig kilometer lang, telt zes stations en vereist ook vijf kilometer bovengrondse infrastructuur, waaronder een viaduct over de A1-snelweg. We staan in voor het projectbeheer, de coördinatie van de civieltechnische studies, de engineering van de stations en de bijhorende werken – kortom: het volledige projectmanagement. Wij zijn ‘mandataire’ en zullen vanuit ons nieuwe kantoor in Saint-Denis nauw samenwerken met diverse engineeringsbureaus, architectenbureaus en tal van onderaannemers. Het project moet gerealiseerd zijn in 2023, met het oog op de eventuele organisatie van de Olympische Spelen het jaar nadien.

Tegelijk ontwerpen jullie in Brussel ook een nieuwe metrolijn tussen het Noordstation en Bordet…
Inderdaad, daar zijn we als sinds 2010 mee bezig, als hoofd van de tijdelijke vennootschap Bureau Métro Nord. Het betreft een tracé van 4,36 kilometer met acht stations. Het belang van deze nieuwe metrolijn is groot: terwijl het vandaag door de verkeersdrukte in Evere en Schaarbeek erg lastig is om jezelf snel te verplaatsen, doe je vanaf 2024 nog amper negen minuten over het tracé Bordet (Evere)-Noordstation. Na de definitieve bepaling van het traject zijn we gestart met de detailstudies, zowel op geo- en civieltechnisch vlak als op elektrotechnisch vlak. De bouw van de nieuwe metrotunnel begint normaliter in 2019 en gebeurt via het boren van een enkele tunnelpijp met een doorsnede van 9,8 meter.

Wat is er zoal nodig om zulke prestigieuze, impactvolle projecten te doen slagen? Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie geconfronteerd worden?
Op het vlak van infrastructuur zijn dit zowat de moeilijkste projecten die je kan uitvoeren. De bouw van een binnenstedelijke metrolijn is vele malen complexer dan bijvoorbeeld het aanleggen van een autosnelweg. Je werkt tot op erg grote dieptes in dichtbevolkte wijken, zonder dat de kwaliteit van je werk, de stabiliteit van omringende constructies en de algemene leefbaarheid eronder mogen lijden. Het vereist naast heel wat grondmechanische en geologische kennis een gigantische technische knowhow en specifieke expertise inzake lightrail (elektrotechniek, signaalsturing en detectie, brandveiligheid, spoorplannen, evacuatievoorzieningen, kennis van het rollend materieel, uitrusting van de stations …). Tot slot moet je ook de politiek-maatschappelijke, administratieve en communicatieve component beheren, een niet te onderschatten aandachtspunt dat enorm veel voorbereidend werk vraagt. Het is immers geen sinecure om nieuwe metro-infrastructuren zomaar in te bedden in een bestaande samenleving. Je moet op alle niveaus een draagvlak zien te creëren, want anders zijn dergelijke ondernemingen quasi onmogelijk.

Metroproject Parijs, Sweco Belgium

Dat jullie een prestigieus metroproject in Parijs mogen coördineren, is toch wel erg bijzonder. Welke aspecten hebben volgens jullie de doorslag gegeven? Wat is jullie exacte toegevoegde waarde?
Dat we het metroproject in Parijs in de wacht hebben gesleept, is voor een groot stuk te danken aan onze voorname rol in het Metro Noord-project in Brussel. Voorts waren we in het verleden betrokken bij gelijkaardige realisaties in Stockholm, Kopenhagen en Amsterdam. Aangezien er in Europa dezer dagen niet zoveel grote lightrailprojecten worden uitgevoerd, weegt onze (internationale) expertise zwaar door. Tot onze grote tevredenheid heeft de Société du Grand Paris dat sterk benadrukt bij de gunning van de opdracht. Een andere troef is onze multidisciplinariteit, waardoor we zulke complexe, omvangrijke ondernemingen van a tot z met eigen mensen en middelen kunnen begeleiden.

In welke zin sluiten deze belangrijke metroprojecten aan bij de ambities van het nieuwbakken Sweco Belgium?
In onze Grontmij-periode spraken we over ‘group growth segments’, technische domeinen waarin we een belangrijke strategische groei verwachten en waarop we dan ook graag willen focussen. Lightrail is binnen die filosofie altijd een erg belangrijk segment geweest, en dat zet zich nu verder door bij Sweco – ook al wordt dat niet langer uitgedrukt via diezelfde benaming. Sweco stimuleert eveneens cross-border cooperations: samenwerkingen over de grenzen heen die de specifieke expertise leveren die nodig is om dergelijke complexe projecten tot een goed einde te brengen. En nu we in Parijs een eigen kantoor hebben, willen we de ambitie om onze lightrailactiviteiten internationaal verder te ontwikkelen uiteraard verder uitdragen.

Hoe is Sweco ertoe gekomen om Grontmij over te nemen? In welke zin past het voormalige Grontmij binnen de organisatie?
Sweco heeft de voorbije jaren een sterke reputatie opgebouwd, onder meer via geïntegreerde acquisities. Het wilde verder groeien en zag in de overname van Grontmij een unieke opportuniteit – onder meer vanwege de complementariteit van beide ondernemingen, zowel qua geografische actieradius en businessmodel (decentrale verantwoordelijkheid, lokale aanwezigheid, klantgerichtheid …) als qua activiteiten (adjacent markets).

Op haar schaal was het allicht de grootste operatie ooit in de Europese engineeringsector. Grontmij was een sterk merk, maar toch hebben we unaniem beslist om voortaan als Sweco Belgium te opereren. We hebben de troef dat we een sterke Europese groep zijn die beschikt over een fors uitgebouwd netwerk van internationale experts, en dat willen we ook tonen. Zowel voor klanten als eigen medewerkers is dat immers een enorme meerwaarde. Instappen met de bouw van Ligne 17 in Parijs is enkel mogelijk als je een solide firma achter jou hebt staan, dus dat geeft ons hoe dan ook een enorme boost. En we willen op korte termijn verder groeien! Vergelijk het met een gebouw: we hebben nu sterke funderingen, zowel op financieel als technisch vlak, dus we kunnen en willen er meteen een aantal extra verdiepingen opzetten.

Een behoorlijk on-Belgische visie, het moet gezegd. Jullie mikken duidelijk hoger…
Inderdaad, en dat zouden veel meer Belgische ondernemingen moeten doen. Het is de voorbije jaren al gebeterd, maar over het algemeen zijn onze noorderburen nog steeds veel sterker in het exporteren van hun specifieke technische knowhow. Wij Belgen – en ook onze overheid – doen in eigen land tonnen ervaring op in complexe infraprojecten, waarbij onze ingenieurs met de klap enkele stappen vooruit kunnen zetten. Maar in Nederland zorgt de overheid er via de nodige ondersteuning voor dat die mensen ook kansen krijgen in het buitenland, terwijl dat bij ons nog veel minder het geval is. In het kader van Ligne 17 organiseerde de Nederlandse overheid bijvoorbeeld al verschillende evenementen om hun infrastructuurspecialisten warm te maken voor het project en uit te leggen wat het voor hen kan betekenen. Wij doen dat ook, maar dan op eigen initiatief, vanuit Sweco Belgium. Onze overheid zou in dat opzicht veel prominenter moeten acteren, want ook voorbij de landsgrenzen liggen er op onze specialisten enorme opportuniteiten te wachten. We zijn dan ook erg blij dat minister Didier Reynders binnenkort samen met ons een persconferentie zal beleggen in Parijs, ter promotie van onze lightrailprojecten.

 

Tekst: Tim Janssens Beeld: Sweco Belgium en Atelier Novembre Architecture

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Sortimo Near-Field-Communication tagsman trucks h essers