Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Uitvoeringscertificatie ‘plaatsen van gietasfalt’ krijgt steeds meer vorm
De uitvoeringscertificatie voor de afdichting en bescherming in gietasfalt krijgt stilaan helemaal vorm.

Uitvoeringscertificatie ‘plaatsen van gietasfalt’ krijgt steeds meer vorm

De inspanningen van alle betrokken partijen rond het uitwerken en realiseren van uitvoeringscertificatie (bijvoorbeeld onder het COPRO.EXE-label) beginnen steeds meer vruchten af te werpen. Zo krijgt ook de uitvoeringscertificatie voor de afdichting en bescherming in gietasfalt stilaan helemaal vorm. “De roep om de controle volledig te sluiten, van product tot uitvoering, klinkt steeds luider vanuit de sector. Uitvoeringscertificatie staat vandaag dan ook hoog op de prioriteitenlijst van COPRO”, aldus Andie Dedoncker, Certification Manager bij COPRO.

Om het verschil duidelijk te maken met productcertificatie, werd een apart merk COPRO.EXE gedeponeerd. Het COPRO.EXE-merk is een vrijwillig collectief merk waarvan COPRO de titularis is, en bevestigt het vertrouwen in een uitvoering (EXEcute). Andere certificatie-instellingen gebruiken dezelfde ‘.EXE’ toevoeging voor uitvoeringscertificatie. Vandaag is uitvoeringscertificatie al van toepassing voor de afvoer van teerhoudend asfalt, het plaatsen van vangrails, het uitvoeren van ondergrondse infiltratievoorzieningen, het aanbrengen van waterdichte bedekkingen.

Op dinsdag 18 januari organiseerde COPRO een online infosessie over de ‘uitvoeringscertificatie voor het aanbrengen van gietasfalt’.

Gietasfalt

De meest recente evolutie is een certificaat voor de plaatsing van een afdichtingslaag en beschermlaag in gietasfalt. Het certificaatreglement BRS 8001 werd eind december 2021 door de adviesraad goedgekeurd en momenteel worden de laatste stappen gezet om het certificaat te finaliseren. De keuze voor een uitvoeringscertificaat voor de afdichting en bescherming in gietasfalt is een logische keuze. Andie Dedoncker: “De stuurgroep, waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd (overheden, gebruikers, uitvoerders, experten) heeft een aantal testcases bepaald, waaronder het aanbrengen van gietasfalt. Verschillende partijen, waaronder ook bouwheren Aquafin, Farys, Infrabel en het Agentschap Wegen & Verkeer, werden hierbij betrokken en bespraken de grootste risico’s bij het plaatsen van gietasfalt. Meer bepaald het afdichten en beschermen van onder andere brugdekken en parkeerdaken kan voor grote problemen zorgen als de werken niet volgens de voorschriften worden uitgevoerd. Dit kan een significant effect hebben op de levensduur van het bouwwerk.”

Technische voorschriften

Het proces voor de realisatie van deze uitvoeringscertificatie zag een vijftal jaren geleden het levenslicht. Andie Dedoncker: “Er vonden een lange studieronde en tal van overlegmomenten plaats met de stuurgroep om uiteindelijk tot technische voorschriften te komen die door alle partijen worden gedragen. Vervolgens maakt de adviesraad al die documenten tot in de puntjes op. Die kogels zijn intussen door de kerk en alle voorschriften zijn goedgekeurd door de stakeholders. Net als het Bijzonder Certificatiereglement, BRS 8001, dat de kwaliteits-eisen beschrijft, evenals de controles die de uitvoerder en COPRO moeten uitvoeren en aan welke frequentie die controles moeten gebeuren.” De technische voorschriften voor de uitvoeringscertificatie van een afdichtingslaag in gietasfalt staan beschreven in PTV 8001-1.  De technische voorschriften voor de uitvoeringscertificatie van een beschermlaag in gietasfalt staan op hun beurt beschreven in PTV 8001-2. 

Meer bepaald het afdichten en beschermen van onder andere brugdekken en parkeerdaken kan voor grote problemen zorgen als de werken niet volgens de voorschriften worden uitgevoerd.

Online infosessie

Op dinsdag 18 januari organiseerde COPRO een online infosessie over de ‘uitvoeringscertificatie voor het aanbrengen van gietasfalt’. Meer specifiek over het aanbrengen van de afdichtings- en beschermlaag in gietasfalt. Tijdens deze infosessie werden uitvoerders geïnformeerd over de certificatie en het certificatieproces. “Het onderwerp van de uitvoeringscertificatie is het aanbrengen van gietasfalt, inclusief het transport van gietasfalt en de eventuele voorbereidende activiteiten zoals onder andere het aanbrengen van primer en scheidingslaag”, vatte Andie Dedoncker het proces samen. Ook de voorschriften, het controlemechanisme en het certificatietraject werden tijdens de sessie uitvoerig besproken.

Opleiding

Tijdens de online infosessie werd ook kort ingegaan op de opleiding die in februari-maart zal georganiseerd worden door OCW in samenwerking met de Belgische Gietasfalt Organisatie (BGO). Eén van de eisen voor het verkrijgen van het COPRO.EXE-merk voor de uitvoering van een afdichtings- en beschermlaag is namelijk dat de ploegbaas een specifieke opleiding volgt. De opleiding omvat de onderdelen die in de PTV zijn vooropgesteld en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Binnen de twaalf maanden na de aanvraag tot certificatie en na het volgen van het theoretisch gedeelte, volgt de werfuitvoering. “Die combinatie van online infosessie gevolgd door een opleiding is een recept dat we in de toekomst nog zullen gebruiken. Zo staat er later dit voorjaar ook al een infosessie rond uitvoeringscertificatie voor ondergrondse infiltratie op het programma”, besluit Andie Dedoncker.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details