Uitzonderlijk vervoer
00:47
24-10-2018

Uitzonderlijk vervoer en ladingzekering: Volg de regels en vermijd zware boetes of ongevallen!

Sinds 2015 zijn sommige regels met betrekking tot het transport van goederen  en materialen geregionaliseerd. De voorschriften met betrekking tot uitzonderlijk vervoer of de verantwoordelijkheden tussen de vervoerder en de verlader-aannemer in termen van ladingzekering zijn aldus gedeeltelijk herzien in de drie regio’s. U hebt specifieke vragen: over het laden van uw materialen of uw werktuigmachines, de wettelijke verantwoordelijkheden en de verzekeringen die daarop betrekking hebben, over de ritten of de uitzonderingsmodaliteiten tijdens het weekend in uitzonderlijk vervoer, enz. Wilt u of uw medewerkers hierover alles weten tijdens een opleiding ? Vermijd zware boetes of erger nog, dramatische ongevallen… Stel daarom vandaag uw vragen via uw inschrijvingsformulier. Ze zullen op een praktische manier worden behandeld tijdens onze informatiesessies.

Programma
13:30 Onthaal – Koffie
14:00 Inleiding door de heer Frank Goes, Voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba)
14:15 Uitzonderlijk vervoer – Bestaande regels en uitzonderingen door de heer Stijn De Sutter (Teamverantwoordelijke zwaar vervoer AWV) voor de sessies in Kortrijk en Gent en door de heer Pascal Malice (Attaché SPW) voor de sessie in Brussel
15:00 Ladingzekering – Risico’s en veiligheid, vermijd het ergste! door de heer Kurt Garrez (Voorzitter Expertennetwerk Ladingzekering Centrex) voor de sessies in Kortrijk en Gent en door Mevrouw Sofie Lenaerts (Ondervoorzitter Expertennetwerk Ladingzekering Centrex voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) voor de sessie in Brussel
16:30 Vragenronde
16:45 Afronding door de heer Frank Goes, Voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba)
17:00 Netwerk cocktail

Ik schijf me in!

GROND/WEG/WATERBOUW partners

VerzinkenVLARIO CONTACTDAGEN