Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
VDAB als optimale springplank naar wegenbouw
Ervaren mensen die het belastende werk willen inruilen voor machinaal werk, kunnen bij VDAB terecht voor een opleiding.

VDAB als optimale springplank naar wegenbouw

VDAB houdt de vinger aan de pols, zet sterk in op dit knelpuntberoep en doet dat met gestructureerde basisopleidingen enerzijds en specifieke opleidingen op maat anderzijds. En steeds in overleg en nauwe samenwerking met de sector en zijn bedrijven. “Wanneer bedrijven een interessant profiel vinden met nog bepaalde technische hiaten, dan kan VDAB een persoonlijk traject opstellen om die hiaten weg te werken”, vertelt Kris Sinnaeve, bedrijfsconsulent bij VDAB, regio West-Vlaanderen.

De juiste man/vrouw op de juiste plaats. Het is een probleem waar heel wat wegenbouwers al enige tijd mee worstelen. En de vraag naar goeie werknemers is constant. “Het gaat doorgaans in golven, afhankelijk van bepaalde grote projecten die al dan niet worden opgestart. Maar er is wel een constante vraag naar werknemers. Onze opgeleide mensen kunnen dan ook doorgaans zeer vlot doorstromen naar de bedrijven”, vertelt Bjorn Mertens, instructeur wegenbouw in de regio Antwerpen. “Tijdens een groot project zoals de Oosterweelverbinding, schiet die golf uiteraard de hoogte in. En datzelfde fenomeen zien we ook in de periode voor verkiezingen, wanneer er vaak nog grote projecten worden opgestart. Dan groeit de vraag en merken we de kracht van VDAB wanneer mensen met misschien minder ervaring, maar wel een heel goede VDAB-basisopleiding snel inzetbaar zijn.”

“De grondwerkers zoals boordsteenzetters, kolkenleggers … worden momenteel het hardst gezocht en daar focussen we dus op.”

Ook in de regio West-Vlaanderen is de vraag naar goeie krachten continu voelbaar. Kris Sinnaeve: “Precair zou ik de situatie niet noemen, maar wegenbouwer is duidelijk een knelpuntberoep. Er zijn twee scenario’s: of de vraag is veel te groot voor het aanbod, of de vraag is niet zo groot, maar het aanbod van de juiste profielen wel beduidend te klein. Vaak is het een combinatie van beiden, maar dat onderscheid maken is wel belangrijk om vanuit VDAB het probleem op de juiste manier aan te pakken. Ook vanuit aanbodzijde zien we twee sporen. Enerzijds de ervaren mensen die het belastende werk willen inruilen voor machinaal werk en anderzijds mensen die uit een andere sector komen en nog alles moeten leren.”

Rendement

Een belangrijk aandachtspunt in het hele vraag/aanbod-verhaal is rendement. Bij openbare aanbestedingen waarbij vaak de goedkoopste het laken naar zich toe trekt, is een hoog rendement van de werknemer van goudwaarde voor de werkgever. “Rendement is voor werkgevers een zeer belangrijke competentie”, vertelt Kris Sinnaeve. “Bij voorkeur werven de bedrijven dan ook ervaren mensen aan die meteen volledig inzetbaar zijn. Maar de realiteit is anders. Mensen die willen instromen hebben doorgaans die ervaring niet en de bedrijven – vooral kleinere ondernemingen – ontbreekt het vaak aan geduld en tijd om daarmee om te gaan. Maar het tij is aan het keren. Grote bedrijven investeren al sneller in de groei van mensen en ook bij kleinere zien we steeds meer die dynamiek.” Bjorn Mertens bevestigt: “Het is cruciaal dat bedrijven beseffen hoe belangrijk het in deze tijden is om te investeren in personeel. Iemand met weinig ervaring, maar een goede basisopleiding kan op korte termijn uitgroeien tot een zeer sterke kracht.

VDAB houdt de vinger aan de pols met gestructureerde basisopleidingen enerzijds en specifieke opleidingen op maat anderzijds.

Aanbod VDAB

Het aanbod van VDAB in de wegenbouw is tweeledig. Er zijn de gestructureerde basisopleidingen enerzijds en de specifieke opleidingen op maat anderzijds. Bjorn Mertens: “De instructeurs wegenbouw hebben van de coronacrisis gebruikt gemaakt om de structuur rond het VDAB-wegenbouwpakket op te zetten. Dit betekende veel oefeningen maken, communiceren met elkaar en de sector, en een plan uitrollen. In de regio Antwerpen zijn drie groepen duidelijk afgebakend: riolering, grondwerk en afwerking. De grondwerkers zoals boordsteenzetters, kolkenleggers … worden momenteel het hardst gezocht en daar focussen we dus op.”    

“Er is een basisopleiding voor mensen die de stap naar de bouwsector willen maken”, gaat Kris Sinnaeve verder. “Mensen die nog geen duidelijk jobdoelwit hebben, leiden we zo breed en polyvalent mogelijk op. Dat is één categorie. Een andere categorie zijn de mensen die al gesolliciteerd hebben, maar bepaalde competenties of attesten nog missen. Zij kunnen bij VDAB een opleiding op maat volgen, eventueel en indien nodig naast een basisopleiding. VDAB zet meer en meer in op die opleiding op maat. Ons advies aan de bedrijven is dan ook: kijk in een eerste fase naar het profiel en het potentieel in plaats van naar ervaring en rendement. En op die manier kan VDAB een zeer belangrijke bijdrage leveren. Wij leiden op en vervolgens genieten werknemer en -gever van een stageperiode – al dan niet gekoppeld aan een IBO – alvorens in dienst te treden. Het is een win-winsituatie.” 

VDAB houdt de vinger aan de pols met gestructureerde basisopleidingen enerzijds en specifieke opleidingen op maat anderzijds.

Samenwerking sector

Om zo efficiënt mogelijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen is het noodzakelijk dat zowel VDAB als de wegenbouwsector aan hetzelfde laken trekken. Bjorn Mertens: “Een goede relatie en duidelijke communicatie met de bedrijven zijn heel belangrijk. Omdat ik sector goed ken, kan ik teren op heel wat vertrouwensrelaties. Dat sterkt de bedrijven in hun geloof dat ik goeie werkkrachten en de juiste profielen aflever.” Kris Sinnaeve bevestigt: “Ik kan beroep doen op een groot netwerk en dankzij jarenlange ervaring voel je wel snel welk profiel bij welk bedrijf past. Dat maak ik dan ook heel snel duidelijk aan het betreffende bedrijf. Wat dat betreft kan VDAB deze boodschap dan ook niet vaak genoeg benadrukken: solliciteert er een interessant profiel, maar er zijn nog bepaalde technische hiaten? Contacteer dan VDAB. Wij kunnen een persoonlijk traject opstellen om die hiaten weg te werken zodat de werknemer op korte termijn met de juiste competenties aan de slag kan.”     


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details