Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Veiligheidszone achter start- en landingsbaan Luchthaven Antwerpen wordt correct gebruikt

Veiligheidszone achter start- en landingsbaan Luchthaven Antwerpen wordt correct gebruikt

Correctionele rechtbank stelt LOM Vlaanderen opnieuw in het gelijk

De veiligheidszone in het verlengde van de start- en landingsbaan van de Luchthaven Antwerpen wordt correct gebruikt in overeenstemming met de geldende regelgeving. De correctionele rechtbank heeft vandaag de strafvordering van de Procureur Des Konings ongegrond verklaard. Deze uitspraak bevestigt de eerdere beslissing van de rechtbank die dateert van 6 november 2020.

Eerste procedure: aanleg en gebruik veiligheidszone

De Actiegroep Verlenging Nooit en twee omwonenden hadden op 11 september 2019 een juridische procedure opgestart via rechtstreekse dagvaarding voor vermeende stedenbouwkundige- en milieumisdrijven op de Luchthaven Antwerpen. Het betreft o.a. de vermeende verlenging van de startbaan, de aanleg van de veiligheidszone (RESA: Runway End Safety Area) en het gebruik van deze veiligheidszone. Deze dagvaarding was verrassend om meerdere redenen.

  • De stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van deze werken werd verkregen op 29 januari 2013. Tegen deze stedenbouwkundige vergunning werd geen enkel jurisdictioneel beroep aangetekend. De werken werden uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning en in april 2016 afgerond.
  • Een tegensprekelijke opmeting door drie landmeters bevestigde reeds in 2016 ondubbelzinnig dat de start- en landingsbaan van de luchthaven niet werd verlengd. De startbaan was historisch, en is vandaag nog altijd, 1510m lang.

Op 6 november 2020 besliste de rechtbank om de gedaagde partijen vrij te spreken op alle punten. De rechtbank oordeelde dat de startbaan van de luchthaven niet illegaal was verlengd, dat de internationaalrechtelijk verplichte veiligheidszone rechtmatig was ingericht én dat er geen enkele inbreuk op de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en milieu kon worden vastgesteld. Tegen dit vonnis werd beroep aangetekend, een beroep dat nog steeds hangende is.

Tweede procedure: gebruik veiligheidszone

Door de Procureur des Konings werd op 9 mei 2023 een tweede procedure aangespannen tegen de luchthaven – opnieuw – betrekking had op het gebruik van deze veiligheidszone. Vandaag volgde er een uitspraak: de rechtbank verklaarde de strafvordering ongegrond.

Bruno De Saegher, voorzitter LOM Vlaanderen: “We zijn tevreden met deze uitspraak. Vier jaar geleden heeft de rechtbank de LOM Vlaanderen al vrijgesproken m.b.t. de vermeende stedenbouwkundige- en milieumisdrijven op de Luchthaven Antwerpen. Met het huidig vonnis volgt de rechtbank opnieuw de argumentatie van de LOM Vlaanderen.”

Ondertunneling Krijgsbaan en aanleg veiligheidszone

In 2016 werd de Krijgsbaan (R11) naast de luchthaven ondertunneld voor de aanleg van een veiligheidszone achter de startbaan: een zogenaamde RESA (Runway End Safety Area). Vóór 2016 werd het wegverkeer op de Krijgsbaan d.m.v. verkeerslichten stilgelegd bij een landing of vertrek van een vliegtuig, sinds de ondertunneling van de Krijgsbaan is dit niet langer nodig waardoor de verkeershinder op deze belangrijke verbindingsweg sterk verminderde. De RESA heeft o.a. als doel om vliegtuigen die – bijvoorbeeld omwille van een technisch defect – een probleem ondervinden bij het landen of opstijgen, de nodige marge te geven om veilig tot stilstand te komen. De ondertunneling van de R11 en de aanleg van een RESA dragen bij aan de veiligheid.

Publiek-private samenwerking

Sinds 27 oktober 2014 wordt de Luchthaven Antwerpen beheerd via de LOM-LEM structuur. De Vlaamse overheid is via een publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen of LOM Vlaanderen) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthaven. De LOM Vlaanderen waakt er op die manier over dat het vliegverkeer op de luchthaven op een veilige manier kan blijven plaatsvinden. Voor de uitvoering van haar taken doet de LOM Vlaanderen een beroep op andere diensten van de Vlaamse overheid, voornamelijk het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het privébedrijf EGIS staat als luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details