Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Vervanging bestaande hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen

Vervanging bestaande hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen

Tijdens het voorjaar startte transmissienetbeheer Elia met de vervanging van de bestaande hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen. In afwachting van de installatie van de nieuwe masten bouwt hoofdaannemer Democo nv. twee tijdelijke hoogspanningsmasten. De bemalingswerken worden geleid door de firma G. Smeyers. “Onze eigen studiedienst ontwierp een bemaling en bijhorende retourbemaling op basis van een zelf opgebouwd 3D computersimulatiemodel”, aldus zaakvoerder René Lambrechts.

Het project bestaat uit de vervanging van de bestaande 2x150kV-lijn tussen de hoogspanningsstations van Drogenbos en Buizingen. Alle huidige hoogspanningsmasten op het traject worden vervangen door gelijkaardige infrastructuur die beantwoordt aan de strikte veiligheidsnormen die vandaag van kracht zijn. De huidige hoogspanningslijn is einde levensduur en om de betrouwbaarheid van het nationale net en de veiligheid van de burgers en de infrastructuur te waarborgen, vervangt Elia de lijn. Het project maakt deel uit van het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025, dat werd goedgekeurd door de minister van Energie. De totale investering voor deze vernieuwing bedraagt ongeveer 8 miljoen euro.

In totaal werden er twaalf onttrekkingsbronnen voorzien, zes per bouwput.

 

Momenteel bouwt hoofdaannemer Democo nv. twee tijdelijke hoogspanningsmasten op de site. Hiervoor moeten twee bouwputten van ongeveer 20 x 20 m ontgraven worden tot op een diepte van ongeveer 3,5 m onder het maaiveld. Voorafgaand grondonderzoek bracht de bodemopbouw ter plaatse mooi in kaart. René Lambrechts: “Tot 6,5 m diepte bestaat de grond uit zettingsgevoelige alluviale klei. Tussen 6,5 en 8 m vinden we grof zand, van 8 tot 10 m grof zand met grind en op 10 m diepte komen we rots tegen. Om de juiste stand van het grondwater te kennen werden eerst een aantal peilbuizen geboord ter hoogte van de toekomstige bouwputten. Het grondwater werd aangetroffen op een diepte van 1,60 m onder het maaiveld.”

Retourbemaling

De hoogspanningspost van Elia ligt vlak naast de spoorlijn Brussel – Halle. Aan de andere zijde van het terrein bevindt zich nog een oude in gebruik zijnde woning. “Uit een eerste bemalingsstudie bleek al meteen dat de voorziene bronbemaling zowel ter hoogte van het spoor als ter hoogte van de woning aanleiding zou geven tot ontoelaatbare zettingen”, verduidelijkt René Lambrechts. “Als gevolg hiervan werd een bijkomende eis opgelegd om de bemalingsinvloed ter hoogte van de spoorlijn en de woning te compenseren met een retourbemaling.”

Die onttrekkingsbronnen voeren het opgepompte water via ongeveer 350 m collectorleiding in gespiegellaste PE-buizen naar 17 retourputten.

 

Het ontwerp van de bemaling en retourbemaling is van de hand van G. Smeyers zelf. René Lambrechts: “Onze eigen studiedienst ontwierp een bemaling en bijhorende retourbemaling op basis van een zelf opgebouwd 3D computersimulatiemodel. In totaal werden er twaalf onttrekkingsbronnen voorzien, zes per bouwput. Die onttrekkingsbronnen voeren het opgepompte water via ongeveer 350 m collectorleiding in gespiegellaste PE-buizen naar 17 retourputten, waarvan 12 retourputten langsheen het spoor en 5 rondom de te beschermen woning. De onttrekkingsbronnen worden zo opgebouwd dat het grondwater onbelucht wordt opgepompt, waardoor een goede werking van de retourbemaling kan gegarandeerd worden.”

Een eigen studiedienst ontwierp een bemaling en bijhorende retourbemaling
op basis van een zelf opgebouwd 3D computersimulatiemodel.

 

Bemalingstechnieker

Het complexe werk wordt tijdens de uitvoering nauwgezet gecoördineerd door G. Smeyers. “De gehele bemaling en retourbemalingsinstallatie wordt tijdens de duur van de bemalingswerken opgevolgd door een ter zake gespecialiseerde bemalingstechnieker. De werken moesten uitgevoerd worden binnen een in werking zijnde hoogspanningspost. Alle werknemers van de firma G. Smeyers beschikken over een AVIP-opleiding waardoor zij werken binnenin de hoogspanningspost kunnen uitvoeren. Dit werk op de Elia-post in Buizingen is een belangrijke referentie voor de firma en zal er toe bijdragen dat de jarenlange vruchtbare samenwerking met Democo nv. nog zeker voor een lange periode zal worden verdergezet.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details