Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
VLARIO blik terug op succesvolle Provinciale contactdagen

VLARIO blik terug op succesvolle Provinciale contactdagen

De Provinciale contactdagen van VLARIO – het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen – zijn traditiegetrouw een plek om te ontmoeten, leren en informeren. En dat was in 2019 niet anders. Naast ruime aandacht voor wijzigingen in het standaardbestek 250, toevoegingen aan het VLARIO-bestek en info rond de Praktische Leidraad, kwamen onder andere ook bemaling, de meerwaarde van infiltratie en communicatie met de burger tijdens riolerings- en infrastructuurwerken aan bod. Grond/Weg/Waterbouw ging een kijkje nemen in Heusden-Zolder en werd weer heel wat wijzer.

Het openingswoord was voor Mario Borremans, burgemeester van Heusden-Zolder. “De Provinciale contactdagen zijn het ideale moment om de hoofden eens bij elkaar te steken. Heusden-Zolder beheert zelf zijn rioleringsnet, dus ook voor ons zijn deze dagen heel nuttig. We moeten immers allemaal de Europese Kaderrichtlijn Water halen. VLARIO steunt ons hierin en daar zijn we hen dan ook zeer dankbaar voor.”

CC De Muze in Heusden-Zolder liep vol voor de VLARIO-contactdag.

SB250 en VLARIO-bestek

Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten in het standaardbestek 250 (SB250) en het VLARIO-bestek werd gegeven door Kris Froidmont van Fluvius. Met deze nieuwe versie van het SB is een belangrijke verschuiving gebeurd van teksten uit het vroegere VLARIO-bestek naar het nieuwe standaardbestek. “Dat is een goede zaak, want we blijven ernaar streven om zoveel mogelijk algemene bestekteksten in het SB250 te krijgen”, vertelt Kris Froidmont. “Nieuw in deze versie van het SB is dat er ook voor bepaalde uitvoeringen uitvoeringscertificatie is voorzien. Het principe is analoog aan de keuring van materialen. De aannemer zal moeten gecertificeerd zijn om bepaalde uitvoeringen te mogen doen. In het SB250 en aanvullend in het VLARIO-bestek is een tabel voorzien met vermelding voor welke uitvoeringen certificatie is voorzien.”

Verder wordt onder andere ook BIM vermeld in het standaardbestek. Kris Froidmont: “BIM zal alleen maar aan belang winnen en alle partijen zullen zich ernaar moeten richten. Bedoeling is een digitaal model te hebben van wat we gaan bouwen en dat we ditzelfde digitaal model gaan gebruiken, aanvullen en actualiseren in alle fasen van het project. BIM wordt al langer gebruikt bij gebouwen, maar ook bij wegenis- en rioleringswerken zal dit stapsgewijs ingevoerd worden. Dit is nu al optioneel voorzien in het SB250 met de nodige posten indien BIM-gericht moet gewerkt worden. Verder is ook de zwevende dekplaat opgenomen in het VLARIO-bestek, terwijl er in het nieuwe standaardbestek aandacht is voor maximaal hergebruik van gronden op de werf en minder hinder steenslag.”

Geen provinciale contactdagen zonder een netwerkmoment met hapje en drankje.

Praktische Leidraad

Ook de praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen ‘versie 2019’ werd tijdens de contactdag onder het vergrootglas gelegd. De Praktische Leidraad is een verzameling van alle beste werkwijzen in Vlaanderen, opgesteld door de vertegenwoordigers vanuit Agentschap Wegen & Verkeer, de aannemers wegenbouw, de studieburelen en de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders. Het document omvat oplossingen voor vaak voorkomende en gekende problemen, verregaande en bindende engagementen voor alle partijen en betere gezamenlijke analyse van knelpunten. En dit vroeger in het ontwerpproces. 

“Discussies tijdens de uitvoering van de werken moeten vermeden worden”, vertelt Carlo Bollen, afgevaardigde van de werkgroep Praktische leidraad. “Die discussies moeten uiterlijk tijdens de tweede coördinatievergadering uitgeklaard worden. Dit betekent dat de knelpunten meteen tijdens de eerste coördinatievergadering besproken moeten worden zodat de definitieve ontwerpen tijdens de tweede coördinatievergadering gevalideerd kunnen worden. Zijn er dan toch nog pijnpunten? Dan moet de tweede coördinatievergadering nog eens herhaald worden.”

Aandacht voor het milieu

Uiteraard was ook het milieu een hot topic tijdens de provinciale contactdagen. Zo lichtte Annelies De Hauwere van Abesim de opname van de inkanteling van bodemmaterialen in het VLAREBO toe.  Hierdoor zullen bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib ook de grondverzetsregeling moeten volgen. Filip Raymaekers van de Vlaamse Milieumaatschappij dompelde de aanwezigen op zijn beurt onder in de wereld van bemaling, met een focus op de nieuwe richtlijnen, ter bescherming van milieu. Het belang van infiltratie en een duidelijk hemelwaterplan kwam dan weer aan bod in de presentatie van Rik Debusschere, afgevaardigde van de VLARIO-werkgroep Infiltratie. De afsluitende woorden waren voor afkoppelingsdeskundige Marc Notermans, die de noodzaak van communicatie met de burger tijdens riolerings-en infrastructuurwerken benadrukte, en Carlo Bollen, die een korte update gaf over het Charter Versnelde Projectrealisatie, dat in maart 2018 werd ondertekend.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details