Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
VLARIO introduceert het aspect circulariteit binnen infra-en rioleringswerken 
William Martens, Voorzitter van de Werkgroep Rioolbeheerders van VLARIO

VLARIO introduceert het aspect circulariteit binnen infra-en rioleringswerken 

Het Europees Actieplan Circulaire Economie, als belangrijke bouwsteen van de Europese Green Deal, bevat dan ook een agenda van 35 wetgevende en niet-wetgevende maatregelen om te komen tot een ‘klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie’.

Hierbij stelt zich dan ook de vraag waar Vlaanderen op moet inzetten en er is uiteraard al een link  met het Vlaams regeerakkoord. “We streven naar een volledig circulaire economie om zo beter in onze behoeften aan grondstoffen en water te kunnen voorzien en ons welzijn te maximaliseren met een kleinere ecologische voetafdruk. Om een correcte inschatting te maken van de ecologische impact is het belangrijk om de volledige levenscyclus van materialen en goederen in ogenschouw te nemen”, aldus het Vlaams regeerakkoord.

Ambitie: volledige circulariteit

De Werkgroep Materialen van VLARIO ging hiermee aan de slag met als  einddoel alleen nog circulaire producten gebruiken die beoordeeld worden vanuit objectieve criteria. Als tussenstap kan een wegingsfactor worden ingebracht om de offertes te beoordelen. Toeleveringsbedrijven worden zo  gestimuleerd mee te denken  over dit gedachtengoed.

LCA berekening als uitgangspunt

Vanuit Het Nederlands model (LCA berekening) dat nu toegepast wordt in de woningbouw, kan een en ander worden afgeleid. Voor gebouwen bestaat al een wettelijke verplichting bij een omgevingsvergunning om een berekening in verband met de milieuaspecten en circulariteit toe te voegen. De bedoeling is om dit voor riolerings- en infrastructuurprojecten uit te rollen en hiervoor op wettelijke basis een stappenplan voor aanbestedingen uit te schrijven.

Het uitgangspunt is circulariteit te bereiken voor het volledige proces – productie, transport, plaatsing, onderhoud, einde levensduur, opbraak, recycling en hergebruik als secundaire grondstof – mét  kwaliteitsborging. Met de VZW-Benor is het Technisch comité ‘Groene Benor’ opgestart voor het inventariseren van de bestaande labelling en om een uniform geheel te bekomen in de keuring en de keuze van het materiaal. Concreet kiest de voorschrijver nog steeds het soort materiaal, alleen zal het moeten voldoen aan de vastgestelde eindtermen. 

De werkgroep maakt zich sterk om op basis van de reeds ingewonnen info een structureel model op te maken, specifiek voor riolerings-en infrastructuurwerken. In het najaar van 2021 zal dit model beschikbaar zijn zodat we dit effectief kunnen implementeren in de bestekken. 

Uitvoeringscertificatie voor plaatsing

Kwalitatieve materialen zijn de basis voor een geslaagd resultaat. Maar als die materialen niet op de correcte manier verwerkt worden, kan het alsnog mislopen. Daarom werd een systeem voor uitvoeringscertificatie ontwikkeld. In overleg met  aannemers, opdrachtgevers en  keuringsorganismen werden checklists en leidraden op punt gezet. Al die uiteenlopende invalshoeken en aandachtspunten leiden tot een technisch voorschrift. Op basis daarvan kunnen onpartijdige inspecteurs de uitvoerders via steekproeven controleren op de werf. De PTV‘s voor buffering- en infiltratiesystemen van regenwater, rioolrenovatie en doorpersingen zullen binnenkort worden afgerond. De certificatie van voornoemde uitvoeringen zal via de bestekken vanaf de zomer van 2021 worden geëist. Belangrijk in de uitvoeringscertificatie is de plaatsing van de materialen. Om de kwaliteit van de uitvoering beter te waarborgen en de vakkennis van de opdrachtnemer en zijn personeel te valideren, wordt dit aspect meegenomen in het certificatieschema. De aannemer zal moeten aantonen dat zijn personeel over voldoende vakkennis beschikt via interne en/of externe opleidingen.

De openbare opdrachtgevers maken zich sterk om binnen korte termijn een aantal gespecialiseerde opleidingen in te richten. Voor rioolrenovatie is er alvast een opleiding voor uitvoering opgestart en reeds opgeleverd.     


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details