Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Watergevoelige woonkernen versterken zonder verdichting af te remmen

Watergevoelige woonkernen versterken zonder verdichting af te remmen

Onlangs maakte Aquafin bekend dat het in de toekomst privéregenwaterputten wil inzetten in strijd tegen droogte en zware regenval. Met sensoren en automatische sturing kunnen putten van particulieren leegstromen wanneer er veel regen verwacht wordt. Met dit initiatief wil Aquafin de regenwateropvang en de buffers die al voorhanden zijn innovatief inzetten tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

“De nieuwe Vlaamse regering doet er goed aan innovaties rond waterbeheersing, -recyclage en -buffering aan te moedigen door belemmeringen in de regelgeving op te heffen en in te zetten op research en technische ondersteuning”, is de Vlaamse Confederatie Bouw duidelijk. “De precaire waterhuishouding in heel wat kernen vergt immers dringende natuur- en bouwtechnische maatregelen. De leefbaarheid in kernen is prioritair om er meer gezinnen aan te trekken. Aangezien verdichting centraal staat in de ruimtelijke plannen van de overheid, zijn creatieve oplossingen om watergevoelige woonkernen te versterken steeds belangrijker.”

Zo heeft de overheid al langer heel wat woonkernen aangestipt als zeer overstromingsgevoelige gebieden. Vlaamse Confederatie Bouw: “Ingrepen in waterrobuust bouwen vormen in dat verhaal een essentieel onderdeel van een gedegen aanpak. Niet alleen is voorafgaandelijke analyse noodzakelijk om risico’s te voorzien, ook de administratieve vergunningsprocedure dient onder de loep te worden genomen. Vandaag werkt die belemmerend, terwijl het inlassen van verregaande natuurtechnische ingrepen een project kan helpen waterellende te vermijden.”

Waterbeheersing en -zuivering blijven in het middelpunt van de VCB-werking.

 

Doordacht en waterveilig verdichten

Met zijn ‘kaart van overstromingsgevoelige gebieden’ geeft de Vlaamse overheid aan in welke mate een woonplaats zich dient te wapenen tegen wateroverlast. Onder andere Diest, Grimbergen, Aarschot, Merksem, Maasmechelen en gemeenten in de Denderstreek komen geregeld in de actualiteit omwille van waterellende. De kaarten geven in donker- en lichtblauw aan welke percelen en straten meer of minder risico lopen. Dit maakt duidelijk dat het om een cruciaal punt gaat in de geplande verdichtingsgolf in dergelijke kernen.

Aangezien de bevolking blijft groeien en het klimaat verandert, voldoen de huidige overheidsbudgetten niet voor waterbeheersing en rioleringswerken. De invoering van de watertoets, de verplichting van regenwateropvang bij nieuwbouw en het Sigmaplan maken duidelijk dat de Vlaamse overheid de noodzaak ziet. Aan de andere kant dienen we voor verdichting in watergevoelige knooppunten intensief in te zetten op waterrobuuste bouwtechnieken. Vlaamse Confederatie Bouw: “Dat betekent ook dat de vergunningverlenende overheden hun administratieve procedure dienen aan te passen en bereid dienen te zijn om op basis van degelijke studie en voorbereiding een omgevingsvergunning af te leveren in watergevoelige gebieden. Vandaag heerst er nog eerder weerstand op dit vlak, wat een remmende factor is.”

Vertraagd insijpelen als devies

Waterbeheersing is als belangwekkend onderdeel van ‘groen in de bouw’ al lang geen niche meer, maar is uitgegroeid tot een must. Niet het minst in kernen die de laatste decennia vatbaar waren voor waterellende vanwege verzegeling van de bodem. “Bouwtechnische ingrepen maken het al langer mogelijk de doorlatendheid van de bodem te vrijwaren en de aanleg van wadi’s helpen bij piekmomenten het water tijdelijk op te vangen”, aldus Vlaamse Confederatie Bouw. “Het vertraagd insijpelen via groendaken verbonden met regenwaterciternes en infiltratieputten kunnen deels soelaas bieden. Het opgevangen regenwater kan trouwens benut worden voor huishoudelijk gebruik.”

De doorlaatbaarheid van de bodem kan via uiteenlopende technieken zoals het ontzegelen van pleinen of het voorzien van plantvakken langs straten of zogenaamde ‘rain gardens’ dienstdoen als voorlopige opvangbekkens voor overtollig regenwater. “Daarnaast kunnen de landschapsinrichting en de materiaalkeuze de absorptie, de verdamping en de infiltratie van water bevorderen. Met als gevolg dat er minder water naar de riolering vloeit. Die is trouwens in heel veel kernen ondergedimensioneerd en eveneens het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel (regenwater versus afvalwater) dringt zich op”, besluit de Vlaamse Confederatie Bouw.    


Vlaamse Confederatie Bouw

Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

T +32 2 545 57 49

E [email protected]

www.vcb.be/

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details