COPRO
03:27
24-09-2018

Wegmarkeringen en kwaliteit in België: benadering inzake performantie- en prestatie-eisen

Zonder dat we er noodzakelijkerwijze bewust van zijn, (bege)leiden wegmarkeringen ons gedurende de vele verplaatsingen op het wegennet. Ondanks de verregaande geboekte technologische vooruitgang inzake intelligente voertuigen (‘smart vehicles’), zijn wegmarkeringen momenteel nog steeds hét communicatiemiddel bij uitstek tussen de weg en diens gebruiker: wegmarkeringen helpen ons bij het waarnemen en het begrijpen van de weg, zoals bij de begrenzing van de rijstroken, het bepalen van voorrangsregels en inhaalmogelijkheden, het afbakenen van parkeermogelijkheden alsook het aangeven van oversteekplaatsen en rijrichtingen. 

De kwaliteit van de wegmarkering is cruciaal voor de verkeersveiligheid van het wegennet, dit zowel op vlak van het

GROND/WEG/WATERBOUW partners

TrafiroadWegmarkeringen