Theunisbrug

Aan weerzijden van de brug komen brede, vrijliggende fiets- en voetpaden. (Beeld: ZJA Zwarts & Jansma Architecten)

02:18
14-06-2019

Werken aan nieuwe Theunisbrug in volle gang

Op 7 februari gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts het officiële startschot voor de voorbereidende werken aan de nieuwe Theunisbrug, de brug tussen Deurne en Merksem. In april werden ook de hoofdwerken aangevat. De bouw van de Theunisbrug is een belangrijke schakel in de verdere opwaardering van het Albertkanaal en het vergroten van de verkeersleefbaarheid in en rond Antwerpen. “Alles verloopt zoals gepland”, vertelt Olivier Rens van De Waal Solid Foundations, specialist in diepfunderingen.

Containervervoer over de Vlaamse waterwegen zit in de lift en een groot deel daarvan passeert op het Albertkanaal. Jaarlijks wordt op dit kanaal zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd, goed voor twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8.000  vrachtwagens per dag minder op onze wegen. Omdat de doorvaarthoogte van de huidige bruggen over het Albertkanaal te beperkt is, zet De Vlaamse Waterweg nv volop in op de opwaardering van het kanaal. Alle bruggen worden stelselmatig verhoogd tot 9,10 meter en ook de breedte onder de bruggen wordt vergroot.

Theunisbrug

Voor de funderingswerken deed aannemer Artes Roegiers beroep op De Waal Solid Foundations. (Beeld: Toon Grobet)


Cruciale schakel
De Theunisbrug wordt gezien als een cruciale schakel in het verhaal. “De brug tussen Deurne en Merksem is een belangrijke schakel, maar met een breedte van amper 48 meter is het kanaal hier op zijn smalst”, vertelt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.  “Aanpassingen aan de brug zijn dan ook nodig in de ontwikkeling van het kanaal. We verhogen de nieuwe Theunisbrug van 6,82 naar 9,10 meter. Onder de brug verbreden we het kanaal tot 90 meter.”

Voor de funderingswerken deed aannemer Artes Roegiers, in dit project verantwoordelijk voor de burgerlijke bouwkunde, beroep op De Waal Solid Foundations, totaalaanbieder voor beschoeiings- en funderingswerken. “Aan de hand van de opgegeven belastingen heeft De Waal het paalsysteem, de diameter, 

de lengte van de palen en de wapening bepaald”, aldus Olivier Rens. “En daar kwamen wel een aantal uitdagingen bij kijken. De lengte van de palen (24m) en het feit dat de meeste palen onder helling moeten geboord worden, is geen evidentie. Er zijn slechts een paar firma’s die dit aankunnen.”

Theunisbrug

In totaal komen er drie bruggen in de plaats van de huidige twee. De buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken voor autoverkeer, de middelste brug is voor tramverkeer. (Beeld: ZJA Zwarts & Jansma Architecten)


Ontwerpoptimalisatie
Samen met de brugwerken wordt ook het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan – gedoopt tot Duvelsplein- opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein. Voor de nieuwe Theunisbrug werd niet geopteerd voor een standaardbrug, maar wel voor een ontwerp op maat. In totaal komen er drie bruggen in de plaats van de huidige twee. De buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken voor autoverkeer, de middelste brug is voor tramverkeer. Aan weerzijden van de brug komen brede, vrijliggende fiets- en voetpaden. 

Theunisbrug

“De lengte van de palen (24m) en het feit dat de meeste palen onder helling moeten geboord worden, is geen evidentie.” (Beeld: De Waal Solid Foundations)

Een slimme fasering van de werken zorgt voor beperkte hinder en alle fiets-, auto- en tramverkeer blijft mogelijk, uitgezonderd tijdens twee omzetweekends voor het tramverkeer. Olivier Rens: “De uitvoering van de palen is momenteel in volle uitvoering en alles verloopt volledig zoals gepland. Dat is mede te danken aan de goede voorbereiding. Optimalisatie van het ontwerp en het gebruik van de juiste techniek, rekening houdend met de ondergrond en de op te nemen lasten, is van cruciaal belang. Dat zijn in dergelijke projecten de sterktes van De Waal.”

Vanaf april 2020 worden de werken aan de Theunisbrug gecombineerd met de heraanleg van het kruispunt. Het nieuwe plein zal gelijktijdig met de Theunisbrug worden afgerond. Als alles volgens plan blijft verlopen, zijn de werken tegen het voorjaar van 2021 afgerond.

Theunisbrug

De brug tussen Deurne en Merksem is een belangrijke schakel, maar met een breedte van amper 48 meter is het kanaal hier op zijn smalst. (Beeld: Toon Grobet)

Tekst: Niels Rouvrois
Beeld: De Waal Solid Foundations - ZJA Zwarts & Jansma Architecten - Toon Grobet

GROND/WEG/WATERBOUW partners

RevysonOp 12 juni 2019 werd tijdens de Assembly Party in het Felix Pakhuis in Antwerpen de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 uitgereikt.