Pompgemaal

DCIM102MEDIADJI_0165.JPG

01:39
30-10-2018

Wetteren nieuw pompgemaal

Nieuw pompgemaal voorkomt overstromingen in Wetteren

Om overstromingen bij hevige regenval te voorkomen in bepaalde delen van Wetteren, laat De Vlaamse Waterweg nv een nieuw pompgemaal optrekken langs de Schelde. Een klus op maat van Herbosch-Kiere, die tevens een nieuwe ringdijk aanlegt om het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers te omringen.  

Een betere waterbeheersing van de Schelde ter hoogte van Wetteren noopte tot de bouw van een nieuw pompgemaal, ter vervanging van het oude pompstation. De Vlaamse Waterweg gunde de opdracht aan Herbosch-Kiere, voor wie dijkwerken dankzij jarenlange ervaring een koud kunstje zijn. 

Pompgemaal
In een latere fase zal de nieuwe ringdijk helemaal worden doorgetrokken. 

Nieuwe ringdijk rond overstromingsgebied
“Het nieuwe pompstation zal het water in tijden van wateroverlast in het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers pompen om zo een aantal zones te vrijwaren van overstromingen”, legt Stef Buyck, hoofdprojectleider bij Herbosch-Kiere uit. “Dit nieuwe pompgemaal wordt ingewerkt in een nieuwe ringdijk die het waterbekken zal omringen. Wij leggen in deze fase van het project een eerste deel van de ringdijk aan over een lengte van een 100-tal meter. Het gaat om een gronddijk met een vette kern die het water moet tegenhouden. Bovenop de dijk komt ook een trekweg te liggen. In een latere fase zal de nieuwe ringdijk helemaal worden doorgetrokken.”

Pompgemaal ‘Voorde’
In het nieuwe pompgemaal worden langs de ene zijde vier vijzels voorzien die het water in het bekken zullen pompen bij wateroverlast. Aan de andere kant van het overstromingsgebied zullen twee vijzels het bekken, eens de wateroverlast voorbij, terug leegpompen. De uitwatering van het nieuwe pompgemaal gebeurt via een nieuw aan te leggen uitwateringskoker die doorheen de nieuwe ringdijk en de bestaande Scheldedijk loopt naar de Zeeschelde. 

Daarnaast verhoogt Herbosch-Kiere de bestaande Scheldedijk ter hoogte van Neerhekkers tot op veilig Sigmaniveau. De verhoging is al voor het grootste deel gerealiseerd maar kan pas worden afgewerkt wanneer het oude pompstation is afgebroken. “Daarvoor moet eerst het nieuwe pompgemaal kunnen worden aangesloten”, vertelt Stef Buyck. “Een correcte fasering is bij dit project dan ook onontbeerlijk.”

Pompgemaal
De bestaande Scheldedijk wordt verhoogd tot op Sigmaniveau.

Combinatie van bouwkunde en elektromechanica
Voor de plaatsing van de elektromechanica in het nieuwe pompgemaal ging Herbosch-Kiere in tijdelijke vereniging met de firma Goeminne. Herbosch-Kiere neemt het bouwkundig gedeelte volledig op zich. “Het komt er dan ook op aan de bouwkunde zeer goed af te stemmen op de elektromechanica”, zegt Stef Buyck. “Alle kokertjes en uitsparingen moeten op precies de juiste plek worden voorzien om de pompen nadien correct te kunnen aansluiten.” De betonwerken aan het pompgemaal zijn momenteel volop aan de gang. Het gebouw moet voltooid zijn tegen Kerstmis. Eind januari starten Herbosch-Kiere en Goeminne met het elektromechanisch gedeelte. “Dan gaan we de vijzels plaatsen, alle kabels aansluiten en de nodige testen uitvoeren, zodanig dat het pompgemaal in juni operationeel is. Daarna kunnen we het oude pompstation afbreken en de dijk afwerken”, aldus Stef Buyck.     

Tekst | Liesbeth Verhulst  Beeld | Herbosch-Kiere
Uitgelichte afbeelding: Het nieuwe pompgemaal wordt ingewerkt in een nieuwe ringdijk die het waterbekken zal omringen.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

GROND/WEG/WATERBOUW partners

GrondbehandelingColumn-De-Pen